Dosje javnega naročila 003976/2019
Naročnik: OBČINA KOČEVJE, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje
Gradnje: IZGRADNJA PODJETNIŠKEGA INKUBATORJA KOČEVJE
ZJN-3: Odprti postopek

JN003976/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.06.2019
JN003976/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.06.2019
JN003976/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.06.2019
JN003976/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.07.2019
JN003976/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 09.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003976/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KOČEVJE
Ljubljanska cesta 26
1330
SI
Kočevje
Slovenija
Ivan Marolt, Ivan Marolt
ivan.marolt@kocevje.si
+386 18938248
+386 18938230

Internetni naslovi
http://www.kocevje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.kocevje.si/razpisi-javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10292
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZGRADNJA PODJETNIŠKEGA INKUBATORJA KOČEVJE
Referenčna številka dokumenta: 411-2/2018-633
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izgradnja podjetniškega inkubatorja Kočevje v treh etažah. Novogradnja obsega izgradnjo poslovnega objekta za potrebe razširitve prostorskih kapacitet podjetniškega inkubatorja. V objektu, ki je zasnovan v treh delih bodo urejene nove podjetniške delavnice, pisarniški prostori, sejne sobe in predavalnice ter vsi potrebni servisno tehnični prostori, ki bodo zagotavljali optimalno delovanje inkubatorja.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: območje občine Kočevje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izgradnja podjetniškega inkubatorja Kočevje v treh etažah. Novogradnja obsega izgradnjo poslovnega objekta za potrebe razširitve prostorskih kapacitet podjetniškega inkubatorja. V objektu, ki je zasnovan v treh delih bodo urejene nove podjetniške delavnice, pisarniški prostori, sejne sobe in predavalnice ter vsi potrebni servisno tehnični prostori, ki bodo zagotavljali optimalno delovanje inkubatorja.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.08.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno s pogodbenimi določili
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.07.2019   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 02.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.07.2019   11:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.06.2019   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA KOČEVJE
Ljubljanska cesta 26
1330
Kočevje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.06.2019   09:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

na Obrazcu 1 je pripravljalcu razpisne dokumentacijo ostalo, da je naročnik Občina Sežana. Lahko ponudnik sam spremeni obrazec?

LP

ODGOVOR
Ponudniki lahko sami popravijo naziv. Prav tako bo naročnik objavil popravljen obrazec.
__________________Datum objave: 14.06.2019   08:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb, zaradi obsežnosti popisov in kompleksnosti projekta, za vsaj en teden
Hvala

ODGOVOR
Naročnik je pri oblikovanju roka za oddajo ponudb upošteval obseg predmetnega javnega naročila. Zaradi zastavljene časovnice roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.
___________________

Datum objave: 17.06.2019   10:45
VPRAŠANJE
Zanima nas, kaj pomeni poz. B7.4 pri keramičarskih delih - oblaganje sten iz naravnega avtohtonega granita z vmesnimi inox fugami. Kakšen je avtohtoni granit ? Prosimo, da objavite detajl oblaganja z inox fugami 2 cm.
Hvala za odgovor

ODGOVOR
1. Dimenzije strgalnih cilindrov: 1,5 mm, 3,5mm, 5 mm. Potrebno je ponuditi tudi rotor.
2. Stroj mora imeti 2 hitrosti, ponuditi je potrebno dvo hitrostni stroj.
3. Pod pozicijo 9.11 je priključna moč 1,1 kW, pod pozicijo 13.8 pa je priključna moč 1,8 kW.
_______________

Datum objave: 17.06.2019   10:46
POJASNILO NAROČNIKA
VPRAŠANJE
Zanima nas, kaj pomeni poz. B7.4 pri keramičarskih delih - oblaganje sten iz naravnega avtohtonega granita z vmesnimi inox fugami. Kakšen je avtohtoni granit ? Prosimo, da objavite detajl oblaganja z inox fugami 2 cm.
Hvala za odgovor

ODGOVOR
1. Dimenzije strgalnih cilindrov: 1,5 mm, 3,5mm, 5 mm. Potrebno je ponuditi tudi rotor.
2. Stroj mora imeti 2 hitrosti, ponuditi je potrebno dvo hitrostni stroj.
3. Pod pozicijo 9.11 je priključna moč 1,1 kW, pod pozicijo 13.8 pa je priključna moč 1,8 kW.
_______________
POJASNILO JE BREZPREDMETNO!

Datum objave: 17.06.2019   10:55
VPRAŠANJE
Zanima nas, kaj pomeni poz. B7.4 pri keramičarskih delih - oblaganje sten iz naravnega avtohtonega granita z vmesnimi inox fugami. Kakšen je avtohtoni granit ? Prosimo, da objavite detajl oblaganja z inox fugami 2 cm.
Hvala za odgovor

ODGOVOR
Obloga stopnišča je predvidena z marmetami iz granita oz. tonalita slovenskega porekla oz. vsaj srednje evropskega porekla. Ni dovoljena vgradnja npr. kitajskega, indijskega, brazilskega kamna ali podobno.
Raster polaganja z inox fugami oz. bordurami je razviden iz prereza A A. Raster bordur je cca. 1,00 m.
_______________

Datum objave: 18.06.2019   07:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zaradi vmesnega prazničnega obdobja prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe vsaj do 8.7.2019.
Hvala

ODGOVOR
Naročnik je pri oblikovanju roka za oddajo ponudb upošteval obseg predmetnega javnega naročila. Zaradi zastavljene časovnice roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.
___________________

Datum objave: 21.06.2019   08:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Ali se lahko ponudi tipsko dvigalo dim. kabine 1100 x 1400 mm, kar omogoča transprt 8 oseb ( nosilnost 630 kg ) Dimenzija kabine 1100 x 1400 je tudi dimenzija, ki omogoča prevoz invalida s spremljevalcem ter zadošča predpisani zakonodaji kriterij za dvigala v objektih v javni rabi.
Hvala za odgovor

ODGOVOR
Izvajalec lahko ponudi kompatibilno opremo, ki mora izpolnjevati vsaj predpisan nivo, ki je naveden v projektu, lahko pa jih tudi preseže. Če predlagano dvigalo izpolnjuje vse predpisane pogoje, ga je možno dobaviti in vgraditi. Pomembno je, da ima vgrajena oprema vse potrebne certifikate in da je oprema skladna z opisom ter da dvigalo izpolnjuje tehnične karakteristike in zagotavlja ustrezno uporabnost za vse uporabnike objekta. Izvajalec mora pred dobavo uskladiti notranjost dvigala s projektantom, ki mora potrditi vso vgrajeno opremo na osnovi kataloga izbranega dobavitelja.
___________Datum objave: 21.06.2019   08:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Ugotavljamo, da v popisih ni zajeta izdelava PZI načrtov; ali ima investitor z projektantom že sklenjeno pogodbo za izdelavo PZI -jev ? Prav tako v popisu ni geodetskega posnetka izvedenih del, finalnega čiščenja objektov. Pri zidarskih delih v popisih ni nikjer omenjeno, DA JE HIDROIZOLACIJA DVOSLOJNA, v prerezih pa piše da je hidroizolacija večslojna , debeline 1 cm. Kaj se potem upošteva ? Popis in načrt nista usklajena. Ali se bo omenjena dela, ki zdaj v popisu niso upoštevana, črpalo iz postavke nepredvidena dodatna dela 5 % , ki je v glavni rekapitulaciji?

ODGOVOR
PZI načrti niso predmet javnega naročila.
Izdelava geodetskega posnetka je zajeta v splošnih opombah v zavihku uvod točka 9, 3. alineja kjer je navedeno, da mora izvajalec v cenah posameznih postavk vračunati tudi vso potrebno dokumentacijo za tehnični pregled oz. pridobitev uporabnega dovoljenja.
V zavihku zidarska dela, v postavki A5.16 je zajeto sprotno in zaključno čiščenje po končanih, ki mora zajemati tako odstranitev odpadkov kot tudi fino čiščenje objekta, vključno s fasadnim stavbnim pohištvom.
V popisih res ni definiran način hidroizolacije, vendar je v splošnih opombah napisano, da je projektna dokumentacija v celoti sestavni del popisa. Zato je potrebno pri pripravi ponudbe gledati tako popis kot tudi vse priložene PZI načrte. In torej če je v načrtih navedena večslojna hidroizolacija je potrebno to tudi ponuditi in izvesti. Vsekakor pa je opomba dobrodošla.
Torej kot navedeno ni nobene potrebe da bi se omenjena dela črpala iz postavke nepredvidenih del. Ta postavka je namenjena zgolj za nepredvidena dela, ki jih ni bilo mogoče ali predvideti oziroma oceniti pred samo gradnjo objekta.
______________

Datum objave: 26.06.2019   09:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

garancijo za resnost vložimo v ponudbo in v e oddajo ali pošljemo tudi original na Občino? Hvala za hiter odgovor.

ODGOVOR
Ponudniki garancijo za resnost ponudbe vložijo v ponudbo, ki jo oddajo preko sistema eJN.
_____________Datum objave: 26.06.2019   10:44
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali mora ponudnik parafirati in žigosati vsako stran ponudbe ali zadostuje le žig in podpis na predvidenih mestih na obrazcih?

Hvala.

Lep pozdrav.
ODGOVOR
Zadostuje žig in podpis na predvidenih mestih.
______________Datum objave: 26.06.2019   11:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali pravilno razumemo, da obrazec 2 predloži le subjekt, kjer zakoniti zastopnik ne bo podpisnik dokumentacije, sicer pa predložitev ni potrebna?

ODGOVOR
Da.
___________Datum objave: 26.06.2019   11:06
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo za pojasnilo glede nalaganja datotek na portal eJN - na strani 23 razpisne dokumentacije naročnik navaja, da se v razdelek predračun naloži obrazec Povzetek predračuna. Ponudnika zanima, ali pravilno razume, da to pomeni obrazec 1 ali kaj drugega?

Kaj točno naložimo v razdelek predračun in kaj pod razdelek drugi dokumenti?

Že vnaprej hvala.

S spoštovanjem


ODGOVOR
Ponudniki v razdelek Povzetek predračuna naložijo izpolnjen obrazec z nazivom "2-2 REKAPITULACIJA (POPIS GOI)".
___________Datum objave: 26.06.2019   11:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali ponudnik pravilno razume, da pogodbo v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila le žigosa in parafira?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
ODGOVOR
Ponudnikom v ponudbi ni potrebno predložiti osnutka pogodbe, saj z oddajo ponudbe potrjujejo seznanjenost z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
___________Datum objave: 27.06.2019   07:50
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnika prosimo za spremembo razpisne dokumentacije v delu, kjer določa, da mora tudi podizvajalec v primeru, ko se ponudnik sklicuje na njegove reference, imeti bonitetno oceno SB6. Naročnik naj določilo spremeni na način, da izpolnjevanje pogoja velja le za ponudnika in partnerje v skupni ponudbi, saj so ti tisti, ki neomejeno in solidarno odgovarjajo naročniku za izvedbo javnega naročila in ne podizvajalec. Ponudnik in partnerji morajo namreč odgovarjati naročniku tudi za svoje podizvajalce, zato zadostuje ustrezna bonitetna ocena le za vodilnega ponudnika in partnerje.

Vljudno prosimo za spremembo.

S spoštovanjem.

ODGOVOR
Naročnik zahteva izpolnjevanje pogoja glede tekoče bonitetne ocene tudi za podizvajalce, izključno samo v primeru sklicevanja ponudnika na reference podizvajalca. V tem primeru namreč vse potrebno znanje glede strokovne sposobnosti temelji na podizvajalcu in posledično tudi zmožnost ponudnika za izvedbo predmetnega javnega naročila. Predmetni projekt je projekt, ki je sofinanciran s strani nepovratnih sredstev EU, hkrati pa tudi obseg predmetnega javnega naročila in načrtovana dinamika izvedbe pogojuje, da naročnik potrebuje stabilnega ponudnika.

Naročnik še enkrat poudarja, da zahteva izpolnjevanje pogoja izključno za podizvajalce, na katere se ponudnik sklicuje pri dokazovanju izpolnjevanja pogoja glede tehnične in strokovne sposobnosti. Glede na navedeno naročnik pogoja ne bo spremenil.
_____________