Dosje javnega naročila 004028/2019
Naročnik: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava tokovnikov in inox omar (2-letno obdobje)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004028/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.06.2019
JN004028/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.07.2019
JN004028/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004028/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Slovenska cesta 56
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Irena Homovc Gačnik
irena.gacnikhomovc@elektro-ljubljana.si
+386 12304375
+386 14397515

Internetni naslovi
https://www.elektro-ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.elektro-ljubljana.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10374
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava tokovnikov in inox omar (2-letno obdobje)
Referenčna številka dokumenta: JN2019/031
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega razpisa je dobava tokovnikov in inox omar (2-letno obdobje), po specifikacijah iz poglavja št. 3-Tehnični razpisni pogoji te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Javni razpis sestavljata 2 (dva) razpisna sklopa, in sicer gre za dobavo:
- sklop št. 1: Omarice iz nerjaveče pločevine za zunanjo vgradnjo ob TP
- sklop št. 2: Tokovni transformatorji za meritve v TP.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Omarice iz nerjaveče pločevine za zunanjo vgradnjo ob TP
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31682100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: - distribucijsko področje naročnika, vsakokrat skladno z dogovorom in razloženo.
II.2.4 Opis javnega naročila
Natančen opis je razviden v specifikacijah - poglavje št. 3-Tehnični razpisni pogoji v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Tokovni transformatorji za meritve v TP
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31173000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: - distribucijsko področje naročnika, vsakokrat skladno z dogovorom in razloženo.
II.2.4 Opis javnega naročila
Natančen opis je razviden v specifikacijah - poglavje št. 3-Tehnični razpisni pogoji v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji za udeležbo so navedeni v poglavjih št. 2 (Pogoji za udeležbo) in 3 (Tehnični razpisni pogoji), v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.06.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 25.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.06.2019   09:30
Kraj: avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.06.2019   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.06.2019   09:32
VPRAŠANJE ŠT. 1:
Na portalu e-JN ste predvideli oddajo ESPD obrazca,vendar le-ta ni zahtevan nikjer v razpisni dokumentaciji. Prav tako niste objavili vaše predloge ESPD obrazca, da bi ga lahko mi do konca izpolnili in pripravili za oddajo.
Prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR ŠT. 1:
Naročnik ni zahteval predložitev ESPD obrazca niti v dokumentaciji za oddajo javnega naročila niti na portalu e-JN.
Namesto ESPD obrazca je predvidena »Pisna izjava ponudnika za izvedbo naročila in pooblastilo za preverbo podatkov« (Priloga št. 4).Datum objave: 20.06.2019   15:33
VPRAŠANJE ŠT. 2:
Ali res ni potrebno žigosati tokovnikov 100/5A (min širina luknje 25mm) ter razstavljivega tokovnika 600/5A (min. pirina luknje 48x78mm)?

ODGOVOR ŠT. 2
Tokovne merilne transformatorje je potrebno žigosati skladno z tabelo v SKLOPU št. 2: Tokovni transformatorji za meritve v TP. V vašem vprašanju to pomeni, da jih ni potrebno žigosati.

VPRAŠANJE ŠT. 3:
Vsi tokovniki so po vsaj 2 tipa glede na primarni tok tokovnika edino 1500/5A. Tu se lahko doda nrp. z luknjo (80x30 ali 100x30)

ODGOVOR ŠT. 3:
V tabeli SKLOP št. 2: Tokovni transformatorji za meritve v TP, se pri tokovnikih 1500/5 doda novi tip, skladno z spodnjo tabelo.
Razstavljivi 1500/5 A 60 78 x 118 145 x 190 0,5 DA 10 VA
Razstavljivi 1500/5 A 30 78 x 160 190 x 250 0,5 DA 15 VA