Dosje javnega naročila 004003/2019
Naročnik: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE, Rožna dolina, cesta IX 6, 1000 Ljubljana
Gradnje: Okoljsko manj obremenjujoče investicijsko vzdrževanje prostorov ZRSZ - GOI dela
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004003/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.06.2019
JN004003/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.07.2019
JN004003/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004003/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE
Rožna dolina, cesta IX 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Japelj
sjn@ess.gov.si
+386 14790900
+386 14790981

Internetni naslovi
http://ess.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/312379/RD_NMVGOI-1-2019.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10376
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
javni zavod


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Okoljsko manj obremenjujoče investicijsko vzdrževanje prostorov ZRSZ - GOI dela
Referenčna številka dokumenta: 4301-1/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Okoljsko manj obremenjujoče investicijsko vzdrževanje prostorov ZRSZ - GOI dela
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1: OS Koper
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45300000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Investicijsko vzdrževanje prostorov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
v skladu s pogodbenimi določili
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 2: Centralna služba in OS Ljubljana
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45300000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Investicijsko vzdrževanje prostorov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
v skladu s pogodbenimi določili
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 3: OS Novo mesto in OS Sevnica
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45300000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Investicijsko vzdrževanje prostorov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
v skladu s pogodbenimi določili
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 4: OS Celje in OS Velenje
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45300000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Investicijsko vzdrževanje prostorov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
v skladu s pogodbenimi določili
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 5: OS Maribor in OS Murska Sobota
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45300000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Investicijsko vzdrževanje prostorov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
v skladu s pogodbenimi določili
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.06.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.06.2019   09:01
Kraj: sistem eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.06.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.06.2019   12:28
VPRAŠANJE
V RD po dtočko 5.2.3.1 zahtevate, da mora gospodarski subjekt predložiti vsaj 2 referenci, iz katerih izhaja, da je ponudnik v zadnjih 5 letih od dneva objave tega javnega naročila pravočasno, kvalitetno in uspešno izvedel več kot polovico del, ki jih naročnik zahteva v sklopu, za katerega ponudnik oddaja ponudbo.
V kolikor je ponudnik v zadnjih 5 letih z naročnikom že imel sklenjeno pogodbo za tovrstna dela, mora predložiti eno referenčno potrdilo, ki je potrjeno s strani naročnika (Zavod RS za zaposlovanje).
Vrednost posamezne reference za:
Sklop 1: mora biti najmanj 30.000 EUR brez DDV,
Sklop 2: mora biti najmanj 50.000 EUR brez DDV,
Sklop 3: mora biti najmanj 25.000 EUR brez DDV,
Sklop 4: mora biti najmanj 25.000 EUR brez DDV,
Sklop 5: mora biti najmanj 25.000 EUR brez DDV.

Če ponudnik odda ponudbo za več sklopov mora biti vrednost predloženih referenc najmanj seštevek vrednosti zahtevanih referenc po posameznem sklopu (npr. če odda ponudbo za Sklop 1 in Sklop 2, mora vrednost reference znašati najmanj 80.000,00 EUR brez DDV).

Vprašanje: če bomo oddali ponudbo za dva sklopa, npr. 4 in 5. sklop, a moramo priložiti za vsaki sklop 2 referenci v višini 25.000,00 EUR, torej skupno 4, ali je dovolj za vsak sklop 1 referenca, torej skipno 2 (glede na vaš primer zgoraj za 1 in 2 sklop)?ODGOVOR
Pozdravljeni.
Če ponudnik odda ponudbo za dva sklopa, npr. 4 in 5. sklop, mora predložiti 2 referenci, vsaka v vrednosti najmanj 50.000,00 EUR brez DDV.
Lep pozdrav.
Datum objave: 20.06.2019   09:09
Pozdravljeni.
Naročnik objavlja dodatno pojasnilo, ki se nanaša na Sklop 2: Centralna služba in OS Ljubljana, in sicer:
Popis del - predračun, lokacija CS Rožna dolina:
postavka III. Parketarska dela:
- doda se opomba: "Za brušenje in lakiranj je predvidenih 6 pisarn v pritličju, 15 pisarn v 1. nadstropju in 16 pisarn v 2. nadstropju".
- točka 3: bededa "klasičnega" se nadomesti z "lamelnega".

Lep pozdrav.