Dosje javnega naročila 004925/2019
Naročnik: JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNOST PROMETA, Kotnikova ulica 19A, 1000 Ljubljana
Blago: Izdelava in dobava potrdil o skladnosti za obdobje 24 mesecev
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004925/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.07.2019
JN004925/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.07.2019
JN004925/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.07.2019
JN004925/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.08.2019
JN004925/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004925/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNOST PROMETA
Kotnikova ulica 19A
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Urška Naglič
urska.naglic@avp-rs.si
+386 14008970

Internetni naslovi
https://www.avp-rs.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/312384/RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10225
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javna agencija
I.5 Glavna področja dejavnosti
Varnost prometa


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava in dobava potrdil o skladnosti za obdobje 24 mesecev
Referenčna številka dokumenta: 4301-7/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
22450000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izdelava in dobava potrdil o skladnosti, ki morajo biti izdelana v skladu s Pravilnikom o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 105/09, 9/10, 106/10 ZMV in 75/17 ZMV-1).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
22450000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izdelava in dobava potrdil o skladnosti, ki morajo biti izdelana v skladu s Pravilnikom o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 105/09, 9/10, 106/10 ZMV in 75/17 ZMV-1). o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 105/09, 9/10, 106/10 ZMV in 75/17 ZMV-1). Naročilo se oddaja za obdobje 24 mesecev.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.07.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 21.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.07.2019   12:01
Kraj: odpiranje poteka avtomatično prek aplikacije e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.07.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.07.2019   13:36
VPRAŠANJE
1. V razpisni dokumentaciji je določeno, da mora ponudnik v ponudbi izkazati, da je v zadnjih petih (5) letih pred objavo predmetnega javnega naročila na portalu javnih naročil in v skladu s pogodbenimi določili za najmanj enega končnega naročnika, uspešno izvedel naslednje storitve oziroma dobave:
- izdelava in dobava dokumentov, natisnjenih na dokumentnem papirju RS, primerljive s predmetom naročila, v vrednosti najmanj 50.000,00 EUR (brez DDV)
Ali je pogoj izpolnjen, če ponudnik kot referenco navede izdelavo in dobavo dokumentov, natisnjenih na dokumentnem papirju RS, primerljive s predmetom naročila, v vrednosti najmanj 50.000,00 EUR (brez DDV), pri čemer pa je šlo za naročila, za katera ni bila sklenjena posebna pogodba, temveč le oddana naročila?

2. Prosimo za informacijo o tem, ali bo dobava blaga enkratna ali sukcesivna. V kolikor bo nabava sukcesivna, prosimo za približne količine vsakokratnega naročila.


ODGOVOR
Pozdravljeni,

1. Naročnik bo upošteval tudi takšno referenco, kjer ni bila izrecno sklenjena pogodba, v kolikor gre za storitev izdelave in dobavo dokumentov, natisnjenih na dokumentnem papirju RS, primerljive s predmetom naročila, v vrednosti najmanj 50.000,00 EUR (brez DDV), za istega naročnika.

2. Naročanje bo sukcesivno. V posameznem naročilu bo predvidoma od 20.000 do 40.000 obrazcev SA, od 20.000 do 40.000 obrazcev SB, po potrebi do 5.000 obrazcev SC in po potrebi do 5.000 obrazcev SD.

Lep pozdrav.Datum objave: 22.07.2019   12:28
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je na strani 24 določeno, da se obrazec 1.2 Ponudbeni predračun (excel) v aplikaciji e-JN naloži v .xml obliki. Prosimo za potrditev, da se obrazec naloži v .xls oz. .xlsx obliki. V kolikor zahtevate .xml obliko, prosimo za dopolnitev obrazcev razpisne dokumentacije z .xml datoteko.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

V razpisu v poglavju Vsebina ponudbene dokumentacije je pomotni zapis. Ponudnik Ponudbeni predračun (excel) v aplikaciji e-JN naloži v razdelek »Druge priloge« v .xlsx oz. .xls obliki.

Lep pozdrav.