Dosje javnega naročila 004077/2019
Naročnik: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria
Blago: Lokomotiva (nadomestitev LK1)
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.800.000,00 EUR

JN004077/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 13.06.2019
JN004077/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.07.2019
JN004077/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.09.2019
JN004077/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 07.11.2019
JN004077/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004077/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 113-278500
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Goran Kocjančič
goran.kocjancic@luka-kp.si
+386 56656935

Internetni naslovi
https://luka-kp.si/slo/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.luka-kp.si/slo/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10385
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Pristaniške dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Lokomotiva (nadomestitev LK1)
Referenčna številka dokumenta: JN 414/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34611000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup nove dizel lokomotive za premik vagonov
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1.800.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34611000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup nove dizel lokomotive za premik vagonov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.800.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Glej dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Glej dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Glej dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Glej dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Glej dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Glej dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Glej dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.07.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.07.2019   10:01
Kraj: Glej dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Glej dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom



Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.07.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
Koper - Capodistria
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.06.2019   09:07
VPRAŠANJE
Spoštovana zainteresirana stranka,

glede na vaše tehnične zahteve samo določen proizvajalec ga lahko izpolni. Vaše merilo glede prenosa Voith je prav tako zelo specifično. Naše podjetje ima primeren izdelek za vas. Žal so vaše zahteve preozke. Je li mogoče spremeniti tehnične zahteve da druga podjetja bodo lahko sodelovala? Hvala za odgovor.

Dear interested party,

depending on your technical requirements, only a specific manufacturer can fulfill it. Your Voith transmission criterion is a good example. Our company has a suitable product for you. Unfortunately, your requirements are too narrow. Can you please change the technical requirements so other companies can participate in the tender? Thanks for the reply.

ODGOVOR

Spoštovani,

Razlog za zahtevo po Voith prenosniku v primeru, če ponudnik ponudi dizel hidravlično lokomotivo so dolgoletne izkušnje naročnika s takim tipom prenosnika, katerega ima vgrajenega že na dveh obstoječih lokomotivah in v njihovi življenjski dobi nista imeli okvar na tem segmentu.

Po raziskavi trga lokomotiv je naročniku znano, da tak sistem ima vgrajen v dizel hidravlične lokomotive več ponudnikov, zato je naročnikova zahteva po prenosu Voith s tehničnimi karakteristikami iz tehničnih zahtev dokumentacije v zvezi z javnim naročilom ali enakovredno. Kot enakovredno naročnik smatra, da oprema drugega proizvajalca po tehničnih karakteristikah ne sme bistveno odstopati od navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. To pomeni, da ponujena oprema po tehničnih karakteristikah (teži, dolžini, širini, višini, toplotni prevodnosti, specifični moči, nosilnosti, lastni teži, svetilnosti, hrupu, vibracijam, itd.), ne odstopa več kot 5 % od karakteristik želene opreme, navedene v dokumentaciji. Ponudnik mora v primeru, da je oprema drugega proizvajalca, za to opremo navesti tehnične karakteristike oziroma priložiti katalog tehničnih karakteristik opreme, s katerim bo dokazal tehnično ustreznost.

V primeru enakovrednega hidravličnega prenosnika mora ponudnik priložiti referenčno potrdilo naročnika vsaj ene dizel hidravlične lokomotive, ki obratuje na območju industrijskega obrata primerljivega Luki Koper in ima vgrajen enakovreden hidravlični prenosnik, ki je brezhibno in brez okvar deloval vsaj 40.000 delovnih ur.

Lep pozdrav


Datum objave: 28.06.2019   09:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v tehnični dokumentaciji je navedena maksimalna osna obremenitev 20 t na os. Ali je za naročnika sprejemljiva višja osna obremenitev do 22,5 t na os?
Vnaprej hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

Za naročnika je sprejemljiva višja osna obremenitev do 22,5 t na os, zato naročnik spreminja zahtevo maksimalne osne obremenitve iz 20,0 ton na 22,5 ton po osi lokomotive.

Lep pozdrav


Datum objave: 28.06.2019   09:15
VPRAŠANJE
Spoštovana zainteresirana stranka,

naše podjetje namerava sodelovati na Vašem tenderu. Zaradi dolge dobave potrebnih dokumentov in prevodov prosimo, da podaljšate rok za tri tedne do 07.08.2019. Hvala za razumevanje.

Dear interested party,

our company has intention to participate in the tender. Due to long delivery period of necessary documents and translations we ask to prolong the deadline for three weeks to 07.08.2019. Thank you for your understanding.

ODGOVOR


Spoštovani,

Naročnik omogoči spremembo roka za prejem ponudb, roka odpiranja ponudb in roka za sprejemanja ponudnikovih vprašanj in sicer na:
- Rok za prejem ponudb 07.08.2019 10:00
- Rok odpiranja ponudb 07.08.2019 10:01
- Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj na 22.07.2019

Lep pozdrav

Datum objave: 01.07.2019   10:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosimo za informacijo, če je za naročnika sprejemljiva hibridna lokomotiva skupne moči 700kW. Lokomotiva ima 340kW dieselski motor in 360kW akumulatorsko enoto.
Vnaprej se zahvaljujemo za odgovor.

ODGOVOR

Spoštovani,

Za naročnika je sprejemljiva hibridna lokomotiva, vendar mora zadostiti tehničnim zahtevam, ki so razpisane v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in v dokumentu "Priloga 1 Tehnične zahteve za nabavo nove dizel lokomotive za premik_popravek 28.06.2019".

Lep pozdrav