Dosje javnega naročila 004016/2019
Naročnik: OBČINA BLOKE, Nova vas 4A, 1385 Nova Vas
Gradnje: Posodobitev občinskih cest, odsek Občinska meja - Javor
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 19.980.328,00 EUR

JN004016/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.06.2019
JN004016/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.06.2019
JN004016/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.07.2019
JN004016/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 30.07.2019
JN004016/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 31.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004016/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BLOKE
Nova vas 4A
1385
SI
Nova Vas
Slovenija
Občina Bloke
obcina.bloke@bloke.si
+386 17098922
+386 17098840

Internetni naslovi
http://www.bloke.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/312418/Razpis_in_izbira_izvajalca.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10384
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Posodobitev občinskih cest, odsek Občinska meja - Javor
Referenčna številka dokumenta: 430-0012/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233123
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Gre za asfalterska dela na lokalni cesti št. 041111 Otonica - Podslivnica - Hribarjevo, na odseku občinska meja - Javor
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233123
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Bloke, naselje Hribarjevo
II.2.4 Opis javnega naročila
Gre za asfaltersko preplastitev občinske lokalne ceste
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 29.07.2019
Konec: 31.10.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.06.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 25.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.06.2019   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.06.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA BLOKE
Nova vas 4A
1385
Nova Vas
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.06.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.06.2019   12:52


V razpisni dokumentaciji je v poglavju 1.13 Merila, zapisano:

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na osnovi naslednjih meril:
cena: 100%
koncesijska dajatev:

To pomeni, da je edino merilo cena 100 %. Koncesijska dajatev ni upoštevana

Datum objave: 13.06.2019   12:56Spoštovani!

Rok za oddajo ponudb bomo podaljšali za en teden. Vse roke vezane na oddajo ponudb in dopolnjeno razpisno dokumentacijo bomo objavili na Portalu javnih naročil in v e-JN.