Dosje javnega naročila 004120/2019
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Storitve: IZVEDBA VAROVANJA ZA POTREBE UKCL
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 3.879.079,99 EUR

JN004120/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 14.06.2019
JN004120/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.07.2019
JN004120/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.07.2019
JN004120/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.08.2019
JN004120/2019-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.08.2019
JN004120/2019-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.08.2019
JN004120/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.10.2019
JN004120/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 11.11.2019
JN004120/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004120/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 114-280210
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Maruša Trobec
marusa.trobec@kclj.si
+386 15221278
+386 15221198

Internetni naslovi
http://www.kclj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/312433/OBJAVA_-_IZVEDBA_VAROVANJA_ZA_POTREBE_UKCL.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10457
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZVEDBA VAROVANJA ZA POTREBE UKCL
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
75240000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
IZVEDBA VAROVANJA ZA POTREBE UKCL
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
75240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
IZVEDBA VAROVANJA ZA POTREBE UKCL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.07.2019   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.07.2019   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.07.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.07.2019   14:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

edini ponudnik z VNC, ki že ima pridobljen standard SIST EN 50518 v Republiki Sloveniji je podjetje Sintal.

Ostali ponudniki (z licenciranimi VNC-ji) so v fazi pridobivanja dovoljenja. Ministrstvo za notranje zadeve to dopušča in je licence podelila tudi ostalim ponudnikom storitev. Članek iz meseca maja 2019, v katerem je navedeno natančneje obrazloženo:

https://www.delo.si/novice/slovenija/drzava-postavila-pravila-a-na-nadzor-pozabila-177290.html

Z navedenim pogojem lahko ustrezno ponudbo pridobite samo od enega samega ponudnika. V tem primeru je to nesmiselno in nezakonito, saj potem lahko kar napišete v razpisno dokumentacijo, da želite za izvajalca podjetje Sintal. Takšna razpisna dokumentacija je protizakonita, saj preferira samo enega ponudnika oziroma omogoča nastop na javnem naročilu le omenjenemu ponudniku, kar pomeni monopol na trgu in kršitev vseh načel javnega naročanja po ZJN-3 (gospodarnosti, učinkovitosti. uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti).

Pozivamo vas, da se protizakoniti pogoj umakne, v nasprotnem primeru bomo v zakonitem roku vložili revizijo na razpisni pogoj.

ODGOVOR

ODGOVOR ŠT. 1 NA VPRAŠANJE Z DNE 24.6.2019 OB 09:43
V strokovnih zahtevah smo zapisali (točka 5.), da je za VNC (glavni in nadomestni) zahtevana licenca skladno z Zakonom o zasebnem varovanju oz. pogodba o najemu VNC s podizvajalcem, ki ima licenco za VNC, kar velja tudi za dokazilo akreditiranega evropskega laboratorija. Pri tem smo izhajali iz »Smernic za javno naročanje storitev zasebnega varovanja« Ministrstva za javno upravo (Točka 8: Priloga 1. Pogoji za sodelovanje).Datum objave: 16.07.2019   12:30
VPRAŠANJE
Na naročnika naslavljamo predhodno opozorilo v skladu s tretjim odstavkom 16. člena ZPVPJN. Razpisna dokumentacija, kot jo je pripravil naročnik, je nezakonita in v nasprotju z načelom zakonitosti, ki je temeljno načelo, ki ga morajo naročniki spoštovati na podlagi same Ustave Republike Slovenije. Naročnik je razpisno dokumentacijo pripravil tako, da očitno privilegira gospodarski subjekt SINTAL. Bolj očitno naročnik niti ne bi mogel pripraviti razpisne dokumentacije, zato naročnika pozivamo, da nemudoma odpravi najmanj naslednjo nezakonitosti, iz razlogov, ki jih bomo podrobneje pojasnili v nadaljevanju:

Naročnik v točki 5. Strokovne zahteve (pogoji) za fizično in tehnično varovanje UKCLJ zahteva, da ima ponudnik licenco za upravljanje z varnostno nadzornim centrom glavnim in licenco za upravljanje z nadomestnim varnostno nadzornim centrom, v skladu s standardom, ki je predpisan z Zakonom o zasebnem varovanju. Opozarjamo naročnika, da mora biti vsak pogoj, ki ga naročnik zahteva v razpisni dokumentaciji sorazmeren s predmetom javnega naročila in ne sme neupravičeno omejevati konkurence. Navedeni pogoj več kot očitno navedenih načel ne spoštuje, saj ne samo, da zahteva po dveh vrstah licenc ni sorazmerna s predmetom javnega naročila, ta zahteva omogoča le gospodarskemu subjektu SINTAL, da odda ponudbo. Kot izhaja iz vprašanja, ki ga je naročnik z odgovorom objavil dne 1.7.2019 je edini gospodarski subjekt, ki ima ti dve licenci SINTAL. Naročnik je svojo zahtevo v odgovoru, objavljenem dne 1.7.2019 pojasnil s sklicevanjem na to, da naj bi pri tej zahtevi izhajal iz »Smernic za javno naročanje storitev zasebnega varovanja« Ministrstva za javno upravo. Naročnika opozarjamo, da Ministrstvo za javno upravo ni sprejel nobenih smernic za javno naročanje storitev zasebnega varovanja, pa četudi bi jih sprejel smernice niso zavezujoče in kot take še ne izkazujejo, da so posamezni pogoji, ki bi bili v njih opredeljeni, zakoniti in skladni z ZJN-3. Državna revizijska komisija se je že večkrat izrekla o tem, da je potrebno utemeljenost določenega pogoja presojati v posameznem konkretnem primeru. V konkretnem primeru dejstvo, da zaradi takega pogoja ponudbo lahko odda le ponudnik SINTAL, preprečuje naročniku, da bi to zahtevo določil kot pogoj. Pogoji morajo biti namreč oblikovani na način, da ne omejujejo oz. (v konkretnem primeru) preprečujejo konkurence. Naročnik mora ravnati gospodarno, v konkretnem primeru pa je očitno, da temu ne bo tako, saj je naročnik razpisne pogoje dejansko pripravil tako, da se na javno naročilo ne more prijaviti nihče razen gospodarski subjekt SINTAL.

Naročnika pozivamo, da nemudoma umakne navedeno strokovno zahtevo (pogoj), saj je ta v nasprotju z namenom, ki ga imajo javna naročila in onemogoča konkurenco, s tem pa naročniku preprečuje, da bi v postopku javnega naročanja ravnal transparentno, gospodarno in enakopravno obravnaval ponudnike.


ODGOVOR št. 2 NA VPRAŠANJE Z DNE 12.7.2019, 13:44
Naročnik bo spremenil ta del razpisne dokumentacije in na Portalu javnih naročil objavil ustrezen popravek razpisne dokumentacije.
Datum objave: 16.07.2019   12:31
VPRAŠANJE
Naročnik v točki 12. Strokovne zahteve (pogoji) za fizično in tehnično varovanje UKCLJ od ponudnik zahteva, da zagotavljajo brezplačno tekoče vzdrževanje in nadomeščanje obstoječe naročnikove opreme (protivlomnih in video sistemov). Naročnik je tisti, ki je dolžan skrbno pripraviti razpisno dokumentacijo. V konkretnem primeru skrbo pripravljena razpisna dokumentacija pomeni, da bi moral naročnik vsem potencialnim ponudnikom dati na voljo vse ustrezne informacije, ki ponudnikom omogočajo pripravo ponudbe. Glede na to, da naročnik zahteva, da ponudniki zagotavljajo brezplačno tekoče vzdrževanje in nadomeščanje obstoječe naročnikove opreme (protivlomnih in video sistemov), le to pa predstavlja za ponudnike strošek, ki ga morajo vklakulirati v svojo ponudbeno ceno, od naročnika zahtevamo, da bodisi umakne navedeno zahtevo, bodisi poda popis vse opreme (protivlomne in video sistemov), za katere zahteva tekoče vzdrževanje in nadomeščanje. Z navedenim pogojem naročnik neenakopravno obravnava ponudnike. Le gospodarski subjekt SINTAL, ki je v preteklosti in tudi še sedaj izvaja za naročnika storitve varovanja, je seznanjen z opremo, s katero naročnik razpolaga in stnjem te opreme, zato je le ta gospodarski subjekt (potencialni ponudnik SINTAL) zmožen oceniti strošek, ki ga ima za ponudnika ta zahteva naročnika. Naročnika pozivamo, da zaradi spoštovanja načela transparentnosti in načela enakopravne obravnave ponudnikov objavi natančen seznam opreme (protivlomnih in video sistemov), v katerem navede točne podatke o opremi, datum nakupa in vgradnje opreme, obremenjenost te opreme, amortizacijsko dobo te opreme, načrtovano zamenjavo te opreme). Le na podlagi teh informacij bodo ponudniki lahko zagotovili izpolnjevanje navedenega pogoja naročnika.

ODGOVOR ŠT. 3 NA VPRAŠANJE Z DNE 12.7.2019, 13:44
Naročnik bo spremenil ta del razpisne dokumentacije in na Portalu javnih naročil objavil ustrezen popravek razpisne dokumentacije.Datum objave: 16.07.2019   12:32
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da spoštuje ZJN-3 in v razpisni dokumentaciji upošteva razlog za izključitev po b) točki četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 in pravilno določi merila za izbor, kot to določa zakon.

ODGOVOR ŠT. 4 NA VPRAŠANJE Z DNE 12.7.2019, 13:44
Naročnik bo ravnal skladno z veljavnim Zakonom o javnem naročanju. Naročnik je merilo za izbor definiral skladno z veljavnim Zakonom o javnem naročanju in ga ne bo spreminjal.
Datum objave: 16.07.2019   12:33
VPRAŠANJE
Naročnik je dolžan spoštovati Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih, ki določa 30-dnevni plačilni rok. Naročnika pozivamo, da ustrezno spremeni določbo v pogodbi.

ODGOVOR ŠT. 5 NA VPRAŠANJE Z DNE 12.7.2019, 13:45
Naročnik ne bo spremenil 60-dnevnega plačilnega roka, saj ima podlago za le-tega v 9. členu Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je RS ( Ur. l. RS, št. 54/17).Datum objave: 16.07.2019   12:35
VPRAŠANJE
Naročnik je določil naslednji referenčni pogoj:
» Ponudniki ali skupina ponudnikov morajo v ponudbi priložiti vsaj tri potrjene reference s strani naročnikov, pri katerih so v letih 2016, 2017 in 2018 izvajali (in še vedno izvajajo) razpisane storitve, z navedbo kontaktnih oseb in njihovih telefonskih številk. Referenčna potrdila veljajo samo za storitve, ki jih ponudnik izvaja v okviru Licence za varovanje ljudi in premoženja in kamor niso vključeni prevozi denarja in drugih vrednostnih pošiljk, izvajanje sistemov tehničnega varovanja, ter druge oblike varovanja. Referenčna potrdila se izpolnijo za izvedbo razpisanih del za vsako od navedenih let pri referenčnem naročniku. Vrednosti posla mora biti najmanj 500.000 EUR (z DDV) letno.«

Navedeni referenčni pogoj je nesorazmeren s predmetom javnega naročila in v nasprotju z načelom enakopravne obravnave ponudnikov in načelom zagotavljanja konkurence. Naročnik glede na predmet javnega naročila nima pravice, da zahteva, da je referenčni posel vreden najmanj 500.000 EUR (z DDV) letno. Naročnika pozivamo, da referenčni pogoj spremeni, tako da zniža njegovo vrednost na višino, ki bo sorazmerna s predmetom javnega naročila.


ODGOVOR ŠT. 6 NA VPRAŠANJE Z DNE 12.7.2019, 13:45
Glede na naročnikova zagotovljena sredstva, ki jih ima predvidena za izvedbo predmetnega javnega naročila, naročnik stoji na stališču, da je vsekakor podana sorazmernost med zahtevano višino reference in zagotovljenimi sredstvi naročnika. Naročnik ne bo spremenil predmetnega referenčnega pogoja.Datum objave: 16.07.2019   12:36
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da pojasni ali lahko pogoj iz točke 2. (licenca za varovanje ljudi in premoženja), 3. (licenca za varovanje oseb) in 4. (licenca za izvajanje sistemov tehničnega varovanja) izpolnimo skupaj s partnerjem v skupni ponudbi.

ODGOVOR ŠT, 7 NA VPRAŠANJE Z DNE 12.7.2019, 13:56
DA.
Datum objave: 16.07.2019   12:37
VPRAŠANJE
Naročnik je določil naslednji referenčni pogoj:
» Ponudniki ali skupina ponudnikov morajo v ponudbi priložiti vsaj tri potrjene reference s strani naročnikov, pri katerih so v letih 2016, 2017 in 2018 izvajali (in še vedno izvajajo) razpisane storitve, z navedbo kontaktnih oseb in njihovih telefonskih številk. Referenčna potrdila veljajo samo za storitve, ki jih ponudnik izvaja v okviru Licence za varovanje ljudi in premoženja in kamor niso vključeni prevozi denarja in drugih vrednostnih pošiljk, izvajanje sistemov tehničnega varovanja, ter druge oblike varovanja. Referenčna potrdila se izpolnijo za izvedbo razpisanih del za vsako od navedenih let pri referenčnem naročniku. Vrednosti posla mora biti najmanj 500.000 EUR (z DDV) letno.«

ZJN-3 določa, da pri storitvah naročnik reverja tehnično sposobnost ponudnika s seznamom najpomembnejših opravljenih storitev v zadnjih treh letih skupaj z zneski, datumi in navedbo javnih ali zasebnih naročnikov. Na podlagi navedene določbe zakona, mora naročnik dopustit, da ponudnik priglasi tudi reference, ki se izvajajo v letu 2019, kot tudi referenčne posle, ki so bile izvedene v preteklih letih in se ne izvajajo več. Razumemo naročnika pravilno, da bo to upošteval?


ODGOVOR ŠT. 8 NA VPRAŠANJE Z DNE 12.7.2019, 13:57
Naročnik bo upošteval reference za posle, ki so bili zaključeni najkasneje tri leta pred dnevom poteka roka za oddajo ponudb, pri čemer je bila pogodba sklenjena najmanj za obdobje štirih let in v vrednosti najmanj 500.000 EUR z DDV letno. Prav tako pa bo naročnik upošteval reference, kjer je bila pogodba sklenjena pred dnevom poteka roka za oddajo ponudb, pri čemer v vrednosti najmanj 500.000 EUR z DDV letno in časovno obdobje najmanj štirih let.
Naročnik bo objavil ustrezen popravek tega dela razpisne dokumentacije na Portalu javnih naročil.
Datum objave: 16.07.2019   12:38
VPRAŠANJE
Bo naročnik kot dve ustrezni referenci štel referenco kjer je ponudnik v letu 2015, 2016 in 2017 za istega naročnika po isti pogodbi izvajal storitve varovanja z varnostniki v zahtevani vrednosti letno?ODGOVOR ŠT. 9 NA VPRAŠANJE Z DNE 12.7.2019, 13:57
NE.Datum objave: 25.07.2019   15:46
VPRAŠANJE
V skladu z določili 11. člena Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS št. 17/2011 v nadaljevanju ZZasV-1) morajo imetniki licenc in varnostno osebje ves čas opravljanja dejavnosti izpolnjevati pogoje za opravljanje zasebnega varovanja in opravljati zasebno varovanje v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, glede na obliko varovanja, ki jo opravljajo.

Zasebno varovanje je treba opravljati v skladu s sprejetimi in objavljenimi slovenskimi nacionalnimi standardi. Minister določi standarde iz tega člena, ki so obvezni na področju zasebnega varovanja (13. člen ZZasV-1). Leta 2012 je Ministrstvo za notranje zadeve z Odredbo o določitvi standardov, ki so obvezni na področju zasebnega varovanja (Uradni list RS, št. 24/2012, v nadaljevanju Odredba), predpisalo tudi standard SIST EN 50518. To je edini standard od predpisanih, ki je povezan z razpisnimi pogoji naročnika za izvedbo varovanja za potrebe UKCLJ. Standard SIST EN 50518 odredba določa kot obvezni standard za Nadzorne in sprejemne centre za alarme (VNC). ZZasV-1 pa v 19. členu določa, da so storitve varnostno nadzornega centra temelj za opravljanje razpisanih storitev fizičnega varovanja naročnika, ki so predmet navedenega razpisa. Leta 2017 se je izteklo petletno prehodno obdobje, v katerem so morali imetniki licenc za varnostno nadzorne centre uskladiti delovanje svojih varnostno nadzornih centrov s predpisanim standardom. Uskladitev s predpisanim standardom mora imetnik licence dokazovati s pridobitvijo ustreznega potrdila pristojne inštitucije.

Standard SIST EN 50518 v 2. delu v točki 7.4 določa, da mora imetnik licence za varnostno nadzorni center v primeru izpada varnostno nadzornega centra najkasneje v eni uri zagotoviti nemoteno delovanje oziroma zagotoviti rezervno napravo in postopek za nemoteno delovanje VNC. V točki 11.2 določa, katere nepredvidljive dogodke je potrebno upoštevati pri sestavljanju načrta delovanja varnostno nadzornega centra: požar, udar strele, nalet letala, vlaka, kriminalni napadi, terorizem Torej dogodke, za katere vemo, da varnostno nadzorni center trajno onesposobijo. V praksi je edini način zagotovitve delovanja varnostno nadzornega centra, kot ga predpisuje standard, dislociran nadomestni varnostno nadzorni center, ki takoj ob izpadu prevzame funkcije nedelujočega varnostno nadzornega centra. Tudi v tujini ne poznajo druge rešitve za zagotavljanje skladnosti s standardom SIST EN 50518.

Da varnostno podjetje izpolnjuje zahteve predpisanega standarda in pridobi certifikat, mora imeti torej poleg glavnega tudi nadomestni varnostno nadzorni center, oba morata biti po ZZasV-1 licencirana in ves čas delovanja delovati v skladu s predpisanim standardom, torej certificirana po standardu SIST EN 50518.

Varnostno podjetje to zahtevo lahko izpolni na tri načine:
z dvema najetima varnostno nadzornima centroma,
z enim lastnim in enim najetim varnostno nadzornim centrom,
z dvema lastnima varnostno nadzornima centroma.

Varnostno nadzorni centri za opravljanje svojega dela potrebujejo tudi podatke naročnikov (načrte varovanja, oblika in način varovanja, podatke o odgovornih osebah naročnika, ...), ki so obravnavani kot poslovne skrivnosti in osebni podatki (14. člen ZZasV-1), pri nekaterih naročnikih tudi tajni podatki.
Za zagotavljanje neprekinjenih storitev se morajo podatki o načinu in obliki varovanja na varovanih objektih ter osebni podatki odgovornih oseb naročnikov že pred izpadom glavnega varnostno nadzornega centra neprekinjeno prenašati v nadomestni varnostno nadzorni center, saj v nasprotnem nadomestni varnostno nadzorni center ne bi mogel takoj prevzeti funkcije glavnega.

Glede na to je potrebno zagotoviti, da se občutljivi podatki v obeh varnostno nadzornih centrih obravnavajo v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju, Zakonom o poslovni skrivnosti, Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).
Imetnik licence mora pred opravljanjem zasebnega varovanja z naročnikom storitve skleniti pisno pogodbo o varovanju, iz katere sta jasno razvidna oblika in obseg varovanja ter izvajalci posameznih storitev. Če pri opravljanju zasebnega varovanja pri istem naročniku storitve za varovanje iste stvari sodeluje tudi drug imetnik licence, mora biti to razvidno iz pogodbe ali iz dodatka, sklenjenega k pogodbi (ZZasV-1, 11. člen).
V primeru, ko dajo izvajalci varovanja storitve varnostno nadzornega centra v podizvajanje, so glede na zakonodajo zavezani, da od naročnika pridobijo pisno privolitev za posredovanje podatkov drugim izvajalcem storitev.

S pridobitvijo certifikata za varnostno nadzorni center je imetnik licence sicer dokazal, da ima njegov varnostno nadzorni center zagotovljen nadomestni varnostno nadzorni center, usklajen s standardom SIST EN 50518, vendar mora biti naročnik varovanja v skladu z zakonodajo seznanjen, kdo upravlja z njegovimi poslovnimi skrivnostmi in osebnimi podatki. Torej mora biti naročnik seznanjen tudi z izvajalcem za nadomestni varnostno nadzorni center, saj mora imeti ta stalen dostop do osebnih podatkov naročnika in poslovnih skrivnosti, v primeru izpada glavnega varnostno nadzornega centra pa bo izvajal storitve varovanja.

V primeru objektov, ki so posebnega družbenega pomena, je varovanje osebnih podatkov, tajnih podatkov in poslovnih skrivnosti še posebej pomembno, zato je po našem mnenju nujno in zakonsko potrebno, da naročnik zahteva navedbo glavnega in nadomestnega varnostno nadzorna centra, saj v nasprotnem tvega izbiro izvajalca ali skupine izvajalcev, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih zahtev zakonodaje.

Glede na navedeno vas prosimo, da ponovno preučite problematiko in spremenite zahtevo iz razpisne dokumentacije na ter od ponudnika ali skupine ponudnikov zahtevate predložitev licence za glavni in nadomestni varnostno nadzorni center ter ustrezni potrdili o izpolnjevanju predpisanega standarda SIST EN 50518 za oba varnostno nadzorna centra?


ODGOVOR ŠT. 10 NA VPRAŠANJE Z DNE 23.7.2019, 8:38
Ponudnik mora izpolnjevati zakonsko določene pogoje za oba VNCja.
Ministrstvo za notranje zadeve je izdalo licence za varnostno-nadzorni center tistim podjetjem, ki imajo VNC usklajen z zahtevami standarda. Ta v točki 8.4 zahteva, da mora imeti VNC za primer izpada delovanja možnost ohranitve nadzora nad varovanimi objekti brez prekinitve v drugem, popolnoma neodvisnem VNC-ju
Varnostno podjetje to zahtevo lahko izpolni na tri načine:
z dvema najetima varnostno nadzornima centroma,
z enim lastnim in enim najetim varnostno nadzornim centrom,
z dvema lastnima varnostno nadzornima centroma.


Datum objave: 25.07.2019   15:49
VPRAŠANJE
Naročnik s popravkom, ki je bil objavljen 22.7.2019 ni spremenil nezakonitosti referenčnega pogoja. Referenčni pogoj, kot je določen v razpisni dokumentaciji v točki 1 objavljenega popravka je nesorazmeren s predmetom javnega naročila in v nasprotju z načelom enakopravne obravnave ponudnikov. Glede na ocenjeno vrednost javnega naročila (ocenjena vrednost namreč predstavlja oceno vrednosti javnega naročila glede na cene na trgu in ne glede na preteklo vrednost ponudbe) je zahteva, da je letna vrednost referenčnega posla 500.000 EUR (z DDV) nesorazmerna in posledično nezakonita, tri take reference pa ima od izvajalcev storitev varovanja, ki imajo licenco za opravljanje storitev varovanja v Republiki Sloveniji, le gospodarski subjekt SINTAL. Naročnik s tem, ko določa tako letno vrednost referenčnega posla na nezakonit način omejuje ostale ponudnike, ki bi bili enako usposobljeni izvesti predmetno javno naročilo kot gospodarski subjekt SINTAL. Dejstvo, da SINTAL za naročnika zdaj in je v preteklosti že izvajal storitve varovanja UKC Ljubljana nikakor ne more biti razlog za to, da se v nasprotju z zakonom omejuje ostale ponudnike, ki so v enaki meri usposobljeni izvesti predmetno javno naročilo.

Za pogoje še toliko bolj velja, da jih mora naročnik oblikovati na način, da z njimi enakopravno obravnava ponudnike in da zagotavlja konkurenčnost. Kadar je nek pogoj podan zgolj z namenom diskriminiranja drugih ponudnikov to ni le neskladno z zakonom ampak ima tudi znake koruptivnega ravnanja.

Naročnika opozarjamo, da referenčni pogoj, kot ga naročnik določa predstavlja evidentno kršitev ZJN-3. Naročnika še zadnjič pred vložitvijo zahtevka za revizijo opozarjamo, da spremeni referenčni pogoj, in sicer ima naročnik naslednje možnosti:
1. zniža vrednost posameznega referenčnega posla, tako da je ta sorazmerna s predmetom javnega naročila. Glede na to, da so tržne cene takega javnega naročila kot je predmetno bistveno nižje, bi moral naročnik znižati vrednost posameznega referenčnega posla. Referenčni pogoj ne le da ne sme biti vrednostjo strožji kot je ocenjena vrednost predmetnega javnega naročila, mora biti k večjemu nižji, saj je ponudnik, ki je v preteklosti uspešno izvajal storitve varovanja v nižji vrednosti enako usposobljen kot ponudnik, ki je izvajal storitve v zahtevani vrednosti 500.000 EUR z DDV letno. Storitve varovanja so v veliki meri odvisne od kadra, ki te storitve opravlja za ponudnika, zato zgolj dejstvo, da je ponudnik v preteklosti uspešno izvedel 3 projekte varovanja v vrednosti 500.000 EUR letno, še ne zagotavlja, da je ponudnik dejansko usposobljen izvajati storitve varovanja bolj kot nekdo, ki je npr. v preteklosti izvajal storitve varovanja v vrednosti 250.000 EUR letno. Pri uspešnosti izvajanja storitev varovanja obstajajo drugi kriteriji, ki dokazujejo ponudnikovo usposobljenost.

2. spremeni referenčni pogoj, tako da zahteva 1 referenco v vrednosti 500.000 EUR z DDV letno in ne 3, saj naročnik z ničemer ne more izkazati, da je ponudnik, ki je v preteklosti uspešno izvedel tri referenčne posle v vrednosti 500.000 EUR z DDV letno bolj usposobljen kot ponudnik, ki je izvedel 1 tak referenčni posel.

3. spremeni referenčni pogoj, tako da zniža njegovo vednost na 250.000 EUR in v okviru merila določi elemente, s katerimi bo dodatno nagrajeval usposobljenost gospodarskega subjekta.

V kolikor naročnik do 2.8.2019 ne bo spremenil referenčni pogoj, bomo primorani vložiti zahtevek za revizijo zoper razpisno dokumentacijo, zato naročnika pozivamo, da do navedenega roka ustrezno spremeni razpisno dokumentacijo.

ODGOVOR ŠT. 11 NA VPRAŠANJE Z DNE 23.7.2019, 8:54
Odgovor naročnika glede referenčnih pogojev je:
ZAHTEVA:
Ponudniki ali skupina ponudnikov morajo v ponudbi priložiti vsaj dve potrjeni referenci s strani naročnikov za storitve varovanja, ki so bile zaključene pred dnevom poteka roka za oddajo ponudb, pri čemer je bila posamezna pogodba sklenjena najmanj za obdobje dveh let in v vrednosti najmanj 350.000,00 EUR z DDV letno. V prejšnjem stavku in spodaj definirana referenca se lahko nanaša na obdobje let 2016, 2017, 2018 in 2019. Referenca mora vsebovati razpisane storitve varovanja, z navedbo kontaktih oseb in njihovih telefonskih številk. Referenčna potrdila veljajo samo za storitve, ki jih ponudnik izvaja v okviru Licence za varovanje ljudi in premoženja in kamor niso vključeni prevozi denarja in drugih vrednostnih pošiljk, izvajanje sistemov tehničnega varovanja ter druge oblike varovanja. Referenčna potrdila se izpolnijo za izvedbo razpisanih del pri referenčnem naročniku. Vrednost posameznega referenčnega posla mora biti najmanj 350.000,00 EUR (z DDV) letno.
DOKAZILO:
Potrjene reference naročnika.
Datum objave: 25.07.2019   15:50
VPRAŠANJE
Naročnik je dne 17. 7. 2019 objavil popravek razpisne dokumentacije za JN za izvedbo varovanja za potrebe UKCLJ, v katerem spreminja zahtevo glede predložitve referenc. Vprašanje enega od ponudnikov je bilo postavljeno smiselno: »ZJN-3 določa, da pri storitvah naročnik reverja tehnično sposobnost ponudnika s seznamom najpomembnejših opravljenih storitev v zadnjih treh letih skupaj z zneski, datumi in navedbo javnih ali zasebnih naročnikov. Na podlagi navedene določbe zakona, mora naročnik dopustit, da ponudnik priglasi tudi reference, ki se izvajajo v letu 2019, kot tudi referenčne posle, ki so bile izvedene v preteklih letih in se ne izvajajo več. Razumemo naročnika pravilno, da bo to upošteval?«

Menimo, da je pri popravku prišlo do napake, saj iz nove zahteve izhaja, da morajo ponudniki predložiti reference, ki so bile zaključene najkasneje pred tremi leti, prav tako pa je nesmisel, da za reference lahko štejejo posli, ki so bili podpisani tik pred oddajo ponudbe, saj še niso bili izvedeni in podpisnik reference ne more imeti mnenja o korektni izvedbi posla.

Smisel preverjanja sposobnosti ponudnika z referencami je ugotavljanje naročnika, ali je bil ponudnik ali skupina ponudnikov sposoben v obdobju zadnjih treh let in je še vedno sposoben izvesti razpisane storitve, kar potrdi podpisnik reference v kolikor je bil z izvedbo storitve zadovoljen. Zato so referenčna potrdila za storitve, opravljene (zaključene) pred več kot tremi leti nesmisel v storitvah varovanja, čiščenja, , zagotovo pa so takšne reference smiselne v gradbeništvu ali podobnih dejavnostih.

Naročniku predlagamo, da zahtevo smiselno spremeni tako:

Ponudniki ali skupina ponudnikov morajo v ponudbi priložiti vsaj tri potrjene reference s strani naročnikov, za storitve varovanja, ki so bile izvedene v obdobju zadnjih treh let pred dnevom poteka roka za oddajo ponudb, pri čemer je bila pogodba sklenjena najmanj za obdobje štirih let in v vrednosti najmanj 500.000 EUR z DDV za posamezno letno obdobje.

Referenca mora vsebovati razpisane storitve varovanja, z navedbo kontaktnih oseb in njihovih telefonskih številk. Referenčna potrdila veljajo samo za storitve, ki jih ponudnik izvaja v okviru Licence za varovanje ljudi in premoženja in kamor niso vključeni prevozi denarja in drugih vrednostnih pošiljk, izvajanje sistemov tehničnega varovanja, ter druge oblike varovanja. Referenčna potrdila se izpolnijo za izvedbo razpisanih del za vsako od navedenih treh letnih obdobij (12 mesecev) pri referenčnem naročniku. Vrednost posla mora biti najmanj 500.000 EUR (z DDV) za posamezno navedeno letno obdobje.


ODGOVOR ŠT. 12 NA VPRAŠANJE Z DNE 24.7.2019, 8:30
Odgovor naročnika glede referenčnih pogojev je:
ZAHTEVA:
Ponudniki ali skupina ponudnikov morajo v ponudbi priložiti vsaj dve potrjeni referenci s strani naročnikov za storitve varovanja, ki so bile zaključene pred dnevom poteka roka za oddajo ponudb, pri čemer je bila posamezna pogodba sklenjena najmanj za obdobje dveh let in v vrednosti najmanj 350.000,00 EUR z DDV letno. V prejšnjem stavku in spodaj definirana referenca se lahko nanaša na obdobje let 2016, 2017, 2018 in 2019. Referenca mora vsebovati razpisane storitve varovanja, z navedbo kontaktih oseb in njihovih telefonskih številk. Referenčna potrdila veljajo samo za storitve, ki jih ponudnik izvaja v okviru Licence za varovanje ljudi in premoženja in kamor niso vključeni prevozi denarja in drugih vrednostnih pošiljk, izvajanje sistemov tehničnega varovanja ter druge oblike varovanja. Referenčna potrdila se izpolnijo za izvedbo razpisanih del pri referenčnem naročniku. Vrednost posameznega referenčnega posla mora biti najmanj 350.000,00 EUR (z DDV) letno.
DOKAZILO:
Potrjene reference naročnika.Datum objave: 29.07.2019   14:15
VPRAŠANJE
Glede na to, da naročnik v okviru referenčnega pogoja upošteva le reference za storitve, ki se izvajajo v okviru Licence za varovanje ljudi in premoženja je očitno, da naročnik nima pravice, da kot pogoj zahteva, da ima ponudnik licenco za izvajanje sistemov tehničnega varovanja.

Naročnik je opredelil pogoje nesorazmerno s predmetom javnega naročila in v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja, zlasti načelom enakopravne obravnave in načelom zagotavljanja konkurence.
Pogoji, kot jih je postavil naročnik so sami sebi nasprotujoči in iz njih evidentno izhaja, da niso povezani s predmetom javnega naročila, ampak jih je naročnik pripravil ob pomoči dosedanjega izvajalca SINTAL in so namenjeni temu, da na nezakonit način onemogočajo drugim gospodarskim subjektom, ki imajo v Republiki Sloveniji licenco za varovanje ljudi in premoženja, da ne bi oddali ponudbe. Naročnik se očitno zaveda, da so drugi gospodarski subjekti na trgu ekonomsko ugodnejši od Sintal-a in je načrtno oblikoval pogoje, tako da bi onemogočal usposobljenim gospodarskim subjektom oddajo ponudbe.

Naročnika pozivamo, da razpisno dokumentacijo spremeni, tako da bo ta zakonita, in sicer da umakne pogoj iz točke 4. STROKOVNE ZAHTEVE (POGOJI) ZA FIZIČNO IN TEHNIČNO VAROVANJE UKC LJ, kjer zahteva, da ima ponudnik licenco za izvajanje sistemov tehničnega varovanja.


ODGOVOR št. 13. VPRAŠANJE Z DNE 24. 7. 2019, 13:44

Glede na zahtevo pod točko 7. je po našem mnenju potrebna tudi licenca za tehnično varovanje, ki omogoča priklop alarmnih sistemov na varnostno nadzorna centra. V kolikor ponudnik take licence nima lahko storitev zagotovi preko pogodbenega partnerja. V tem primeru mora priložiti pogodbo o zagotavljanju priklopa alarmnih sistemov na varnostno nadzorni sistem.


Datum objave: 29.07.2019   14:21
VPRAŠANJE
Naročnik je dolžan spoštovati določbo 81. člena ZJN-3 skladno s katero, lahko gospodarski subjekt tehnično in strokovno sposobnost izpolnjuje z uporabo zmogljivosti drugih subjektov. Naročnika prosimo, da skladno z navedeno določbo zakona pojasni, ali lahko pogoj (tehnični) iz točke 4 razpisne dokumentacije (licenca za izvajanje sistemov tehničnega varovanja) ponudnik izpolnjuje z uporabo zmogljivosti drugega gospodarskega subjekta.

Če ne bo naročnikov odgovor pritrdilen, je ravnanje naročnika nezakonito in bomo vložili zahtevek za revizijo.


ODGOVOR ŠT. 14. NA VPRAŠANJE Z DNE 24. 7. 2019, 13:44

Glej odgovor številka 13.


Datum objave: 29.07.2019   14:30
VPRAŠANJE
Naročnik je dolžan spoštovati določbo 81. člena ZJN-3 skladno s katero, lahko gospodarski subjekt tehnično in strokovno sposobnost izpolnjuje z uporabo zmogljivosti drugih subjektov. Naročnika prosimo, da skladno z navedeno določbo zakona pojasni, ali lahko pogoj (tehnični) iz točke 4 razpisne dokumentacije (licenca za izvajanje sistemov tehničnega varovanja) ponudnik izpolnjuje z uporabo zmogljivosti drugega gospodarskega subjekta.

Če ne bo naročnikov odgovor pritrdilen, je ravnanje naročnika nezakonito in bomo vložili zahtevek za revizijo.


ODGOVOR NA VPRAŠANJE Z DNE 24.7.2019, 13:44

POPRAVEK ODGOVORA:
Ponudnik LAHKO zagotovi pogoje iz točke 4. razpisne dokumentacije z uporabo zmogljivosti (pogodbo) drugega gospodarskega subjekta.

Datum objave: 29.07.2019   14:41
VPRAŠANJE
Naročnik je s popravkom razpisne dokumentacije, ki je bil objavljen dne 22.7.2019 spremenil pogoj iz točke 5, vendar pa je ta pogoj še vedno nezakonit.

Naročnik je želel prikazati kot da je nezakonitost odpravil, a ne drži. Naročnik namreč v pogoju zahteva, da ima ponudnik licenco za upravljanje z varnostno nadzornim centrom v skladu s standardom, ki je predpisan z veljavnim Zakonom o zasebnem varovanju. Naročnik zahteva, da ponudnik predloži dokazilo akreditiranega evropskega laboratorija za varnostno nadzorni center, ki deluje v skladu z veljavnimi standardi.

Naročnik se je s tem, ko od ponudnikov zahteva, da imajo licenco za upravljanje skladno s standardom, ki je predpisan z veljavnim Zakonom o zasebnem varovanju postavil nad pristojnost Ministrstva za notranje zadeve, ki je po Zakonu o zasebnem varovanju edini pristojen za podeljevanje Licenc. Le Ministrstvo za zunanje zadeve je tisti, ki lahko presoja ali gospodarski subjekt ne izpolnjuje pogojev za pridobitev licence za upravljanje z varnostno nadzornim centrom. V kolikor ima gospodarski subjekt licenco za upravljanje z varnostnim nadzornim centrom je za to naročnika edino upoštevano dejstvo in nima naročnik pravice presojati ali je licenca upravičeno podeljena ali ne. Ministrstvo za notranje zadeve je namreč edini organ, ki lahko začasno ali pogojno ali trajno odvzame licenco. Skladno z Zakonom o zasebnem varovanju lahko ministrstvo za notranje zadeve to stori, če ugotovi, da imetnik licence ne izpolnjuje zakonskih pogojev (splošnih in posebnih), ki jih mora izpolnjevati imetnik licence.
Naročnik je upravičen od ponudnikov zahtevati le licenco za upravljanje z varnostno nadzornim centrom in nima podlage da poleg licence postavlja še druge zahteve, saj je po zakonu pogoj za opravljanje dejavnosti upravljanja z varnostno nadzornim centrom imetništvo licence za upravljanje z varnostno nadzornim centrom. Naročnik niti nima pravice, da zahteva dokazilo akreditiranega evropskega laboratorija za varnostno nadzorni center. To preverjanje in to dokazilo je edino v pristojnosti ministrstva za notranje zadeve. Evidentno je, da naročnik take pogoje določa le z namenom privilegiranja gospodarskega subjekta SINTAL.

Iz vseh vprašanj, ki so bila do zdaj zastavljena na portalu javnih naročil je očitno, da je razpis pripravljen za gospodarski subjekt SINTAL, to pa ima znake koruptivnega ravnanja in tudi znake kaznivega dejanja.
Naročnika pozivamo, da odpravi svoje kršitve in prepreči, da bi prišlo do koruptivnega ravnanja in ravna zakonito ter določi pogoje na zakonit način. Naročnik mora pogoj iz točke 5. brisati saj zanj nima podlage v Zakonu o zasebnem varovanju posledično pa ne v Zakonu o javnem naročanju.


ODGOVOR ŠT. 17 NA VPRAŠANJE Z DNE 24.7.2019, 13:45

Ponudnik mora predložiti ustrezno licenco in certifikat ali potrdilo Ministrstva za notranje zadeve, da izpolnjuje pogoje za oba varnostno nadzorna centra, kot jih določa Zakon o zasebnem varovanju, ki ni starejše od 3 mesecev pred iztekom roka za oddajo ponudb. V kolikor ponudnik varnostno nadzorna centra najema pri drugem gospodarskem subjektu mora za ta varnostno nadzorna centra predložiti licenco in certifikat ali potrdilo Ministrstva za notranje zadeve, da podizvajalec izpolnjuje pogoje za oba varnostno nadzorna centra, kot jih določa Zakon o zasebnem varovanju, ki ni starejše od 3 mesecev pred iztekom roka za oddajo ponudb.


Datum objave: 29.07.2019   14:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za pojasnilo in utemeljitev pogoja LICENCA ZA VAROVANJE OSEB. Licenca za varovanje oseb se nanaša na varovanje fizičnih oseb z varnostniki telesnimi stražarji, ki varujejo življenja, telesno nedotakljivost in integriteto fizičnih oseb in nima veze z naročnikovimi potrebami. Navedeni pogoj je protizakonit, nesorazmeren in neskladen z načeli javnega naročanja. Omenjena storitev ni niti predmet javnega naročila, niti se ne omenja kot neka morebitna dodatna potreba. V kolikor bi se to pojavilo kot dodatna potreba, bi bilo potrebno to specificirati in določiti v pogodbi, saj mora pred vsakim izvajanjem varovanja v pogodbi biti določen obseg in način varovanja.

Pogoj licence za varovanje oseb je nesorazmeren in protizakonit, zato zahtevamo takojšen umik.

Lep pozdrav.

ODGOVOR NA VPRAŠANJE Z DNE 24.7.20119, 14:49

Glede na točko 10. izredno varovanje je za varovanje oseb zakonsko zahtevana Licenca za varovanje oseb.


Datum objave: 29.07.2019   14:51
VPRAŠANJE
Navedba naročnika v odgovoru št. 10, da je Ministrstvo za notranje zadeve licence za VNC izdalo tistim podjetjem, ki imajo VNC usklajen z zahtevami standarda, drži, vendar je večini imetnikom licenc za varnostno nadzorni center Ministrstvo za notranje zadeve izdalo pred letom 2012, ko je bi predpisan SIST BS 5979/2005. Leta 2012 pa je bil sprejet nov standard SIST EN 50518 in vsi imetniki licenc so imel petletno prehodno obdobje za uskladitev, usklajenost lahko izkažejo s certifikatom pooblaščene institucije.

Glede na odgovor naročnika št. 10 z dne 25.7.2019 sprašujemo, ali pravilno razumemo, da mora ponudnik oziroma skupina ponudnikov v ponudbi predložiti za glavni in nadomestni varnostno nadzorni center licenci za upravljanje z varnostno nadzornima centroma in dokazili akreditiranega evropskega laboratorija za oba varnostno nadzorna centra, ki delujeta v skladu z veljavnim standardom SIST EN 50518.


ODGOVOR NA VPRAŠANJE Z DNE 26.7.2019, 9:35

Ponudnik mora predložiti ustrezno licenco in certifikat ali potrdilo Ministrstva za notranje zadeve, da izpolnjuje pogoje za oba varnostno nadzorna centra, kot jih določa Zakon o zasebnem varovanju, ki ni starejše od 3 mesecev pred iztekom roka za oddajo ponudb. V kolikor ponudnik varnostno nadzorna centra najema pri drugem gospodarskem subjektu mora za ta varnostno nadzorna centra predložiti licenco in certifikat ali potrdilo Ministrstva za notranje zadeve, da podizvajalec izpolnjuje pogoje za oba varnostno nadzorna centra, kot jih določa Zakon o zasebnem varovanju, ki ni starejše od 3 mesecev pred iztekom roka za oddajo ponudb. Glede na zakonsko določilo je od leta 2012 potreben standard SIST EN 50518.


Datum objave: 30.07.2019   14:44
VPRAŠANJE
Naročnik je v odgovoru, ki ga je objavil na vprašanje ponudnika dne 16.7.2019 in se je nanašal na referenčni pogoj spremenil referenčni pogoj, tako da se ta po novem glasi: »Ponudniki ali skupina ponudnikov morajo v ponudbi priložiti vsaj tri potrjene reference s strani naročnikov, za storitve varovanja, ki so bile zaključene najkasneje tri leta pred dnevom poteka roka za oddajo ponudb, pri čemer je bila pogodba sklenjena najmanj za obdobje štirih let in v vrednosti najmanj 500.000 EUR z DDV letno. Prav tako pa bo naročnik upošteval reference, kjer je bila pogodba sklenjena pred dnevom poteka roka za oddajo ponudb, pri čemer v vrednosti najmanj 500.000 EUR z DDV letno in časovno najmanj štiri leta. Referenca mora vsebovati razpisane storitve varovanja, z navedbo kontaktnih oseb in njihovih telefonskih številk. Referenčna potrdila veljajo samo za storitve, ki jih ponudnik izvaja v okviru Licence za varovanje ljudi in premoženja in kamor niso vključeni prevozi denarja in drugih vrednostnih pošiljk, izvajanje sistemov tehničnega varovanja, ter druge oblike varovanja«

Naročnik je referenčni pogoj še bolj zaostril, tako da je ta nezakonit in v nasprotju z načelom sorazmernosti in pomenom, ki ga imajo reference. Naročnik nima pravice, da referenčni pogoj veže na izvajanje storitev po pogodbi, ki je bila sklenjena najmanj za obdobje štirih let. Ponudnik, ki je izvajal storitve varovanja v preteklosti, četudi pogodba ni bila sklenjena za obdobje štirih let, je enako usposobljen kot ponudnik, ki je izvajal storitve po pogodbi, ki je bila sklenjena za najmanj štiri leta. Ponudniki nimajo vpliva na trajanje pogodbenega razmerja. Še več, kadar ponudniki izvajajo storitve za javne naročnike je pogosto obdobje izvajanja storitev varovanja krajša od štirih let, ponudnik pa nima na to nobenega vpliva. Lahko ponudnik izvaja storitve varovanja na podlagi letne pogodbe in za istega naročnika več let in zato njegova usposobljenost ni nič manjša.

Naročnik nadalje neenakopravno obravnava ponudnike, ki so v preteklosti izvajali storitve varovanja v letni vrednosti 500.000 EUR a niso imeli sklenjene pogodbe za obdobje štirih let ali več, medtem ko pa naročnik ponudniku, ki npr. šele od letošnjega leta izvaja storitve varovanja, a ima pogodbo sklenjeno za štiri leta priznava referenco kot ustrezno. Naročnik nima nobenega razloga, da ne bi kot ustrezne reference priznaval reference, kjer je ponudnik izvedel v preteklosti (obdobju zadnjih treh let) storitve varovanja v letni vrednosti 500.000 EUR ne glede na to, ali je to izvajal na podlagi pogodbe, naročilnice in ne glede na trajanje tega pogodbenega razmerja.

Naročnika pozivamo, da odpravi nezakonitost referenčnega pogoja in spremeni referenčni pogoj, tako da se ta glasi:
»Ponudniki ali skupina ponudnikov morajo v ponudbi priložiti vsaj tri potrjene reference s strani naročnikov, za storitve varovanja, ki so bile izvedene v zadnjih treh letih pred dnevom poteka roka za oddajo ponudb v vrednosti najmanj 500.000 EUR z DDV letno. Referenca mora vsebovati razpisane storitve varovanja, z navedbo kontaktnih oseb in njihovih telefonskih številk. Referenčna potrdila veljajo samo za storitve, ki jih ponudnik izvaja v okviru Licence za varovanje ljudi in premoženja in kamor niso vključeni prevozi denarja in drugih vrednostnih pošiljk, izvajanje sistemov tehničnega varovanja, ter druge oblike varovanja.«


ODGOVOR NA VPRAŠANJE Z DNE 24.7.2019, 13:45

Ponudniki ali skupina ponudnikov morajo v ponudbi priložiti vsaj dve potrjeni referenci s strani naročnikov, za storitve varovanja, ki so bile zaključene pred dnevom poteka roka za oddajo ponudb, pri čemer je bila posamezna pogodba sklenjena najmanj za obdobje dveh let in v vrednosti najmanj 500.000,00 EUR z DDV letno. V prejšnjem stavku in spodaj definirana referenca se lahko nanaša na obdobje let 2016, 2017, 2018 in 2019. Referenca mora vsebovati razpisane storitve varovanja , z navedbo kontaktnih oseb in njihovih telefonskih številk. Referenčna potrdila veljajo samo za storitve, ki jih ponudnik izvaja v okviru Licence za varovanje ljudi in premoženja ter izvajanje sistemov tehničnega varovanja. Referenčna potrdila se izpolnijo za izvedbo razpisanih del pri referenčnem naročniku. Vrednost posla mora biti najmanj 500.000,00 EUR (z DDV) letno.

Naročnik je danes na Portalu javnih naročil objavil popravek razpisne dokumentacije.Datum objave: 30.07.2019   14:47
VPRAŠANJE
Naročnik je v odgovoru št. 11 z dne 25.07.2019 referenčne pogoje spremenil in vrednost referenc zmanjšal na 350.000,00 EUR z DDV. Omenjeni znesek znaša le cca. 20% vrednosti letnega posla, kar pomeni, da za naročnika ponudnik s takimi referencami pomeni tveganje ali bo sposoben opraviti razpisana dela. Naročniku predlagamo, da višino reference vrne na prvotno višino, ki znaša le 30% letne vrednosti razpisanih del, saj primerljive posle opravlja kar nekaj varnostnih družb. Na trgu je poslov v višini nad 500.000,00 EUR z DDV več deset in ponudniki pogoj lahko izpolnijo tudi kot skupina.

ODGOVOR NA VPRAŠANJE Z DNE 26.7.2019, 9:52

Ponudniki ali skupina ponudnikov morajo v ponudbi priložiti vsaj dve potrjeni referenci s strani naročnikov, za storitve varovanja, ki so bile zaključene pred dnevom poteka roka za oddajo ponudb, pri čemer je bila posamezna pogodba sklenjena najmanj za obdobje dveh let in v vrednosti najmanj 500.000,00 EUR z DDV letno. V prejšnjem stavku in spodaj definirana referenca se lahko nanaša na obdobje let 2016, 2017, 2018 in 2019. Referenca mora vsebovati razpisane storitve varovanja , z navedbo kontaktnih oseb in njihovih telefonskih številk. Referenčna potrdila veljajo samo za storitve, ki jih ponudnik izvaja v okviru Licence za varovanje ljudi in premoženja ter izvajanje sistemov tehničnega varovanja. Referenčna potrdila se izpolnijo za izvedbo razpisanih del pri referenčnem naročniku. Vrednost posla mora biti najmanj 500.000,00 EUR (z DDV) letno.

Naročnik je danes na Portalu javnih naročil poslal v objavo popravek razpisne dokumentacije.


Datum objave: 30.07.2019   14:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V zvezi z merilom, ki ste ga navedli v javnem naročilu vas pozivamo, da le tega dopolnite. Namreč, v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3A) je jasno zapisano, da je za vse storitvene delovno intenzivne panoge, med drugim tudi varovanje, potrebno v merilih upoštevati tudi socialni vidik. V kolikor tega merila ne boste dopolnili s kriterijem, ki odraža tudi socialno vrednost ponudnika, bomo vložili revizijo na razpisne pogoje. Trenutna merila niso zakonita.

Lep pozdrav.

ODGOVOR NA VPRAŠANJE Z DNE 24.7.2019, 14:45

Pri izbiri najugodnejše dopustne ponudbe bodo uporabljena naslednja merila:

MERILO EKONOMSKO NAJUGODNEJŠA PONUDBA Vrednost merila v %
1. merilo: Končna ponudbena vrednost z DDV 70,00
2. merilo: Število oseb v podjetju, ki so zaposleni za nedoločen čas s polnim delovnim časom (oziroma s krajšim delovnim časom, če gre za varovane kategorije, ki imajo z odločbo odmerjen krajši delovni čas) 30,00
SKUPAJ: 100,00MERILA ZA IZBOR (naročnik opisno navede na kakšen način se bo posamezno merilo uporabljalo)

Končna ponudbena vrednost z DDV 70,00 %

Ocenjuje se skupna ponudbena vrednost (v EUR z DDV) iz ponudbenega predračuna za izvedbo varovanja za potrebe UKCL. Cenovno najugodnejša ponudba prejme največje število točk (70,0 točk), vse ostale pa prejmejo glede na najcenejšo ponudbo sorazmerno manjše število točk na podlagi prikazanega izračuna.

Primer izračuna:
Vrednost ponudbe A 5.000,00 EUR
Vrednost ponudbe B 4.800,00 EUR
Vrednost ponudbe C 4.900,00 EUR

Z najvišjim številom točk je ocenjena ponudba B in sicer prejme 70,0 točk.
Izračun za ponudbo C:

tC=NC/PC ×70,0

tC=(ponudba B)/(ponudba C) ×70,0

tC=4.800,00/4.900,00 ×70,0

tC = 68,58 (število točk, ki jih prejeme ponudba C)

Število oseb v podjetju, ki so zaposleni za nedoločen čas s polnim delovnim časom (oziroma s krajšim delovnim časom, če gre za varovane kategorije, ki imajo z odločbo odmerjen krajši delovni čas) 30,0 %

Ponudnik prejme dodatne točke in sicer:

Delodajalec ima 10 zaposlenih za nedoločen čas s polnim delovnim časom (oz. s krajšim delovnim časom, če gre za varovane kategorije, ki imajo z odločbo odmerjen krajši delovni čas) 10 točk
Delodajalec ima 20 zaposlenih za nedoločen čas s polnim delovnim časom (oz. s krajšim delovnim časom, če gre za varovane kategorije, ki imajo z odločbo odmerjen krajši delovni čas) 20 točk
Delodajalec ima 30 ali več zaposlenih za nedoločen čas s polnim delovnim časom (oz. s krajšim delovnim časom, če gre za varovane kategorije, ki imajo z odločbo odmerjen krajši delovni čas) 30 točk

Ponudnik v zvezi z merilom iz 2. točke kot dokazilo v ponudbi priloži skenirano kopijo pogodb o zaposlitvi.
V vsakem primeru se izbere tisti ponudnik, ki ima glede na oba dva merila večje število točk.
V primeru, da več ponudb prejme enako število točk, bo izbrana tista ponudba, ki bo prejela več točk pri merilu končna ponudbena vrednost z DDV.

Ponudnik je danes na Portal javnih naročil poslal popravek razpisne dokumentacije.Datum objave: 09.08.2019   14:50
OBVESTILO VSEM POTENCIALNIM PONUDNIKOM:
Naročnik je danes poslal v objavo na Portal javnih naročil popravek v, v katerem je podaljšal rok za oddajo ponudb do 28. 8. 2019 in navedel, da bo v prihodnjem tednu objavil še popravek razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo.

Datum objave: 21.08.2019   11:36
VPRAŠANJE
Naročnik je v popravku, objavljenim dne 14.8.2019 (ponovno) podal zahtevo, ki se glasi:« Ponudnik v času trajanja te pogodbe zagotavlja brezplačno tekoče vzdrževanje in nadomeščanje obstoječe naročnikove opreme (protivlomnih in video sistemov).«

Naročnik je navedeno zahtevo podal že v prvotni razpisni dokumentaciji in jo je po opozorilu potencialnega ponudnika umaknil. Očitno se naročnik zaveda, da je navedena zahteva nezakonita in neenakopravno obravnava ponudnike, a poskuša ponovno uveljaviti svojo nezakonito zahtevo, v upanju, da jo bodo ponudniki spregledali v okviru objavljenega popravka. Ne le da je ravnanje naročnika nezakonito je tudi goljufivo in zavajajoče, saj poskuša naročnik z nenehnimi objavljanji popravkov, s katerimi enkrat umakne prvotno zahtevo, drugič jo spet poda, le zavesti ponudnike, da ponudniki težko na koncu sploh ugotovijo, kaj naročnik zahteva.

Naročnik je tisti, ki je dolžan skrbno pripraviti razpisno dokumentacijo. V konkretnem primeru skrbno pripravljena razpisna dokumentacija pomeni, da bi moral naročnik vsem potencialnim ponudnikom dati na voljo vse ustrezne informacije, ki ponudnikom omogočajo pripravo ponudbe. Glede na to, da naročnik zahteva, da ponudniki zagotavljajo brezplačno tekoče vzdrževanje in nadomeščanje obstoječe naročnikove opreme (protivlomnih in video sistemov), le to pa predstavlja za ponudnike strošek, ki ga morajo vklakulirati v svojo ponudbeno ceno, od naročnika zahtevamo, da bodisi umakne navedeno zahtevo, bodisi poda popis vse opreme (protivlomne in video sistemov), za katere zahteva tekoče vzdrževanje in nadomeščanje. Z navedenim pogojem naročnik neenakopravno obravnava ponudnike. Le gospodarski subjekt SINTAL, ki je v preteklosti in tudi še sedaj izvaja za naročnika storitve varovanja, je seznanjen z opremo, s katero naročnik razpolaga in stnjem te opreme, zato je le ta gospodarski subjekt (potencialni ponudnik SINTAL) zmožen oceniti strošek, ki ga ima za ponudnika ta zahteva naročnika. Naročnika pozivamo, da zaradi spoštovanja načela transparentnosti in načela enakopravne obravnave ponudnikov objavi natančen seznam opreme (protivlomnih in video sistemov), v katerem navede točne podatke o opremi, datum nakupa in vgradnje opreme, obremenjenost te opreme, amortizacijsko dobo te opreme, načrtovano zamenjavo te opreme). Le na podlagi teh informacij bodo ponudniki lahko zagotovili izpolnjevanje navedenega pogoja naročnika.ODGOVOR NA VPRAŠANJE Z DNE 20.08.2019 08:29
Naročnik je v skladu s popravkom razpisne dokumentacije št. 845080102-040-19/3 z dne 17.7.2019 (objavljen na Portalu javnih naročil z dne, 22.7.2019) v katerem je brisal zahtevo pod točko št. 12, da mora ponudnik zagotavljati brezplačno tekoče vzdrževanje in nadomeščanje obstoječe naročnikove opreme (protivlomnih in video sistemov) posledično izbrisal to zahtevo v popravku št. 845080102-040-19/7 z dne, 13.8.2019 (točko 3.3.) še iz vzorca pogodbe.
To pa pomeni, da je ta zahteva še vedno umaknjena in zato tudi z zadnjim popravkom izbrisana iz vzorca pogodbe.
Datum objave: 22.08.2019   08:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V katerem dokumentu, ki je del razpisne dokumentacije (vnaprej pripravljenih ponudbenih obrazcev), je naročnik predvidel prostor, kamor naj ponudniki navedejo reference, s katerimi izpolnjujejo izpolnjevanje tehnične sposobnosti?

Naročnika namreč opozarjamo, da v fazi oddaje ponudbe od ponudnikov za preverjanje sposobnosti lahko zahteva zgolj seznam referenčnih poslov, ne pa že referenčna potrdila za te referenčne posle, ki imajo naravo dokazil. Ta lahko zahteva šele na poziv.

ODGOVOR NA VPRAŠANJE Z DNE 21.08.2019 09:12
Naročnik v zvezi z vprašanjem, ki se nanaša na vnaprej pripravljene ponudbene obrazce, s katerimi bi naj ponudniki dokazovali pogoj tehnične sposobnosti/reference podaja informacijo, da je s Popravkom razpisne dokumentacije, ki je bil na Portalu javnih naročil objavljen pod številko JN004120/2019-K05 dne 13.8.2019 (naročnikov dokument št. 845080102-040-19/7 z dne 13.8.2019) natančno določil elemente predmetnega pogoja. Upoštevajoč v prejšnjem stavku zapisano vsebino ponudniki kot dokazilo izpolnjevanja prej navedenega pogoja predložijo pdf dokument (, ki mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani pristojne osebe potrjevalca reference,) pri čemer mora slednji po vsebini izkazovati vse podatke/informacije iz katerih bo razvidno izpolnjevanje predmetnega pogoja.
Naročnik dodaja informacijo, da zahteva v fazi oddaje ponudbe predložitev dokazil o referenčnih poslih, pri čemer tako, kakor je zapisano v prejšnjem odstavku, saj mu slednje dopušča veljavni Zakon o javnem naročanju.