Dosje javnega naročila 004025/2019
Naročnik: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izvedba strojno inštalacijskih del pri gradnji in obnovi vročevodnega omrežja - 5 lokacij v Ljubljani
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 151.006,33 EUR

JN004025/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.06.2019
JN004025/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.07.2019
JN004025/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.07.2019
JN004025/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.07.2019
JN004025/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 07.11.2019
JN004025/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 08.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004025/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova ulica 62
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Silvester Koren
silvester.koren@energetika-lj.si
+386 15889763/15875338
+386 15889609

Internetni naslovi
http://www.jhl.si/energetika

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.energetika-lj.si/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10403
I.6 Glavna področja dejavnosti
Proizvodnja, prenos ali distribucija plina in toplote


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba strojno inštalacijskih del pri gradnji in obnovi vročevodnega omrežja - 5 lokacij v Ljubljani
Referenčna številka dokumenta: JPE-SIR-172/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45351000 KA01
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba strojno inštalacijskih del pri gradnji in obnovi vročevodnega omrežja na naslednjih petih lokacijah v Ljubljani:
a. Obnova plinovoda in vročevodnega jaška v križišču Dunajska cesta Baragova ulica samo vročevod;
b. Prestavitev plinovoda N10380 in obnova vročevoda T707 in priključkov odsek Celovška 150 do 144 samo vročevod;
c. Obnova vročevoda na Jakčevi ulici;
d. Prestavitev vročevoda na Celovški 166;
e. Obnova priključnega vročevoda za objekt Celovška 23.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45351000 KA01
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba strojno inštalacijskih del pri gradnji in obnovi vročevodnega omrežja na naslednjih petih lokacijah v Ljubljani:
a. Obnova plinovoda in vročevodnega jaška v križišču Dunajska cesta Baragova ulica samo vročevod;
b. Prestavitev plinovoda N10380 in obnova vročevoda T707 in priključkov odsek Celovška 150 do 144 samo vročevod;
c. Obnova vročevoda na Jakčevi ulici;
d. Prestavitev vročevoda na Celovški 166;
e. Obnova priključnega vročevoda za objekt Celovška 23.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
zaradi nepredvidenih okoliščin med izvedbo gradnje lahko pride do spremembe ali/in podaljšanja roka izvedbe del.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.06.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.06.2019   12:01
Kraj: Portal e-JN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb bo elektronsko.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.06.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.