Dosje javnega naročila 004101/2019
Naročnik: OBČINA TRŽIČ, Trg svobode 18, 4290 Tržič
Storitve: Izvajanje strokovnega nadzora pri investiciji »Sanacija po ujmi 2018 Slap Jelendol«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 35.358,00 EUR

JN004101/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.06.2019
JN004101/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.06.2019
JN004101/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.07.2019
JN004101/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.07.2019
JN004101/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 24.12.2019
JN004101/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 24.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004101/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA TRŽIČ
Trg svobode 18
4290
SI04
Tržič
Slovenija
Katarina Turk
katarina.turk@trzic.si
+386 45971553

Internetni naslovi
https://www.trzic.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/312459/nadzor_sanacija_Slap-Jelendol.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10483
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje strokovnega nadzora pri investiciji »Sanacija po ujmi 2018 Slap Jelendol«
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71520000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvajanje storitev gradbenega nadzora pri investiciji »Sanacija po ujmi 2018 Slap Jelendol« ( št. dosjeja za javno naročilo gradnje) na PJN: JN003703/2019) po veljavni gradbeni zakonodaji in skladno s predmetno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnikova ocenjena vrednost: 43.000,00 EUR brez DDV.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71521000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: občina Tržič
II.2.4 Opis javnega naročila
Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je razviden iz priložene razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Dodatne reference nominiranih kadrov20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljševanje je možno v kolikor pride do časovnega podaljšanja investicije s strani izvajalca GOI del.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Podrobnejši opis je razviden iz priložene razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.06.2019   08:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.06.2019   08:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.06.2019   08:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.06.2019