Dosje javnega naročila 004040/2019
Naročnik: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK, Celjska cesta 37, 3212 Vojnik
Blago: »Nakup zdravil s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje enega leta«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 182.650,00 EUR

JN004040/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.06.2019
JN004040/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.07.2019
JN004040/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.08.2019
JN004040/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004040/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK
Celjska cesta 37
3212
SI
Vojnik
Slovenija
Uprava, Sabini ARČAN
sabina.arcan@pb-vojnik.siht
+386 37800187
+386 37800200

Internetni naslovi
http://www.pb-vojnik.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/312471/ZDRAVILA_2019_OBJAVA.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10415
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »Nakup zdravil s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje enega leta«
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
»Nakup zdravil s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje enega leta«
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
»Nakup zdravil s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje enega leta«
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.07.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.07.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.07.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.06.2019   09:34
Prosimo za odgovor ali je dovoljeno v ponudbenem predračunu vstaviti vrstice in na posamezno razpisano učinkovino ponuditi paralelna zdravila?


ODGOVOR: DA, je dovoljeno.

Datum objave: 14.06.2019   13:52
Spotšovani!

Zaradi primerljivost ponudb prosimo za informacijo, na kateri dan morajo veljati uradne veljavne regulirane in dogovorjene cene, katere bomo vnesli v ponudbeni predračun.
V razpisni dokumentaciji tega namreč nismo zasledili.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:

Ponudbo lahko oddate na katerikoli datum pred oddajo ponudbe z veljavnostjo 90 dni v skladu z razpisno dokumentacijo.

Datum objave: 17.06.2019   07:15
Pozdravljeni,

ali lahko pri postavkah:
- paliperidon, tableta s podaljšanim sproščanjem, 3 mg
- paliperidon, tableta s podaljšanim sproščanjem, 6 mg
- paliperidon, tableta s podaljšanim sproščanjem, 9 mg

ponudimo tudi pakiranje po 30 tablet?

Lep pozdrav.

ODGOVOR: DA LAHKO.

Datum objave: 17.06.2019   09:42
Spoštovani,

menimo, da je prišlo do pomote pri razumevanju vprašanja. Zaradi primerljivosti ponudb je smiselno določiti točen datum, na katerega je potrebno oddati veljavne cene torej najvišje dovoljene cene (JAZMP) oz. dogovorjene cene z ZZZS.
Prosimo za določitev točnega datuma.

ODGOVOR: datum je 8.7.2019.

Datum objave: 17.06.2019   10:21
Pozdravljeni,

ali lahko pri postavki »haloperidol, peroralne kapljice, 2 mg/1ml, kapalna steklenička, 10 ml« ponudimo pakiranje po 30ml?

ODGOVOR: DA LAHKO.

Datum objave: 18.06.2019   13:20
Pozdravljeni,

pri postavki »cefadroksil, trda kapsula 500 mg« imate navedeno enoto mere »mg«, maksimalno število EM v pakiranju pa 16.
Ali ste kot enoto mero mislili kapsule?

ODGOVOR: Napaka. Enota mere so kapsule.

Datum objave: 18.06.2019   15:26
Spoštovani!

Ali iz OBR-4A prav razumemo, da k ponudbeni dokumentaciji ni potrebno priložiti potrdila o referencah - »V primeru utemeljenega dvoma pri izjavi lahko naročnik naknadno od ponudnika zahteva predložitev potrdil, ki dokazujejo navedene navedbe.«

Prosimo za potrditev, da priložimo samo OBR-4A, OBR-4B pa samo v primeru, da nas boste naknadno pozvali.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
Drži kot ste zapisali, priložite samo OBR-4A, v primeru utemeljenega dvoma pri izjavi, pa bomo ponudnika naknadno pozvali za dostavo OBR-4B.

Datum objave: 19.06.2019   07:08
Spoštovani,

Po 5.členu pogodbe lahko zahtevate predložitev vzorcev (kar je na področju zdravil sporno), zato vas prosimo, da ta del umaknete iz pogodbe.

Hvala,

ODGOVOR:

Umikamo tretji odstavek 5. člena (na strani 27 razpisne dokumentacije) z naslednjo vsebino:

Naročnik lahko zahteva, da mu dobavitelj predloži vzorce blaga, da jih lahko naročnik preizkusi in se na osnovi tega odloči o naročilu.

Datum objave: 19.06.2019   07:10
Spoštovani,

Prosimo, da iz dokumentacije odstranite zahtevo na strani 11, pod točko 6 in sicer, da mora ponudnik zagotoviti, da bo na zahtevo naročnik predložil vzorce blaga.

Omenili bi, da se za zdravilne daje vzorcev.

Hvala,

ODGOVOR:

Umikamo zahtevo na strani 11, pod točko 6.

Datum objave: 19.06.2019   07:29
Spoštovani,

V 5.členu pogodbe imate spodnji zapis:
Če dobavitelj prodaja blago po akcijskih cenah v določenih obdobjih oz. znižanih cenah, ki so ugodnejše od cen iz ponudbenega predračuna, mora naročnika o tem pisno seznaniti in mu ponuditi blago po teh cenah.

Prosimo vas, da spremenite ali odstranite omenjeno, saj so cene odvisne od različnih faktorjev in ne morejo biti enake za vse kupce.
Hvala,

ODGOVOR:
Umikamo prvi odstavek 5. člena (na strani 27) z naslednjo vsebino:

Če dobavitelj prodaja blago po akcijskih cenah v določenih obdobjih oziroma znižanih cenah, ki so ugodnejše od cen iz ponudbenega predračuna, mora naročnika o tem pisno seznaniti in mu ponuditi blago po teh cenah.

Datum objave: 21.06.2019   11:58
poštovani,

odgovornost naročnika je, da definira svoje potrebe za predmet razpisa - zdravila, na osnovi katerih ponudniki oddajo svoje zavezujoče ponudbe. Glede na to, da je razumljivo, da so natančne količine zdravil, za katere ustanova predvideva, da jih bo v določenem obdobju potrebovala, težje predvidljive, pozivamo naročnika, da določi dopustno odstopanje od razpisnih in s tem tudi zavezujočih količin do +/- 10% ali podobno. Za nemoteno preskrbo bolnišnice z zdravili je za ponudnike ta podatek nujen ter mora biti za naročnika zavezujoč, zato pozivamo naročnika, da ustrezno dopolni razpisno dokumentacijo. V nasprotnem primeru ni mogoče pričakovati, da bodo ponudniki lahko izpolnili svoje obveznosti po pogodbi in poskrbeli za nemoteno preskrbo bolnišnice z zdravili.

V kolikor pa smatrate, da je z vaše strani nemogoče predvideti potrebe za vašo ustanovo, je pa nerealno pričakovati, da bo za to skrbel ponudnik. Torej, v kolikor se ne morete ali ne želite zavezati k nakupu zavezujočih količin (z nekim razumnim odstopanjem) pa vas pozivamo da iz razpisnih pogojev izvzamete penaliziranje dobaviteljev (na primer kritni kup) za zamude v dobavah zdravil.

V poslovnem odnosu se pričakuje, da so obveznosti pogodbenih partnerjev, naročnika in ponudnika, uravnotežene.

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Kot izhaja že iz 4. člena Okvirnega sporazuma so predmet javnega naročila stalne nabave blaga, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti. In ravno zaradi tega smo se odločili za javni razpis s sklenitvijo okvirnega sporazuma.


Datum objave: 03.07.2019   10:44
Pozdravljeni,
Iz razpisne dokumentacije izhaja: "da ima ponudnik za vse ponujene artikle, razen za neregistrirana in nujna zdravila, sklenjene pogodbe s proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev v Republiki Sloveniji."
Zahteva je za zdravila preveč drastična in neizvedljiva. Distributer nima vpliva na zahteve in določitve proizvajalcev zdravil, kako bo dobavljal blago v RS.
Predlagamo, da to določbo v celoti črtate, saj s tem omejujete nastop dobaviteljev in posledično nabor zdravil na trgu, ki pa je že reguliran s strani države (cene zdravil).

ODGOVOR:

Na strani 14 razpisne dokumentacije se črta tretja zahteva z naslednjo vsebino:

"da ima ponudnik za vse ponujene artikle, razen za neregistrirana in nujna zdravila, sklenjene pogodbe s proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev v Republiki Sloveniji."

Datum objave: 03.07.2019   10:47
Pozdravljeni,
V RD postavljate zahtevo: " da bodo ponujena zdravila v času objave razpisa dostopna na trgu RS oz. morajo biti zdravila, ki jih ponuja v posameznem obdobju prisotna na trgu tudi ves čas trajanja pogodbe za posamezno obdobje;"
Predlagamo. da zahtevo dopolnite: ...razen v primeru trajnega ali začasnega prenehanja"

ODGOVOR:

V RD - stran 14 - se pri zahtevi štiri doda besedilo z naslednjo vsebino:

- da bodo ponujena zdravila v času objave razpisa dostopna na trgu RS oz. morajo biti zdravila, ki jih ponuja v posameznem obdobju prisotna na trgu tudi ves čas trajanja pogodbe za posamezno obdobje, razen v primeru trajnega ali začasnega prenehanja;"