Dosje javnega naročila 004043/2019
Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava metodologije, pregled in revizija načrta za urbane gozdove
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004043/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.06.2019
JN004043/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.06.2019
JN004043/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.06.2019
JN004043/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004043/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Zavod za gozdove Slovenije
Večna pot 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mateja Garafolj
zgs.tajnistvo@zgs.si
+386 14700050

Internetni naslovi
http://www.zgs.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zgs.si/
ESPD: http://www.zgs.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10414
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava metodologije, pregled in revizija načrta za urbane gozdove
Referenčna številka dokumenta: 430-889/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava metodologije, pregled in revizija načrta za urbane gozdove
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zavod za gozdove Slovenije, Centralna enota, Večna pot 2, 1000 Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava metodologije, pregled in revizija načrta za urbane gozdove
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Projekt URBforDAN lahko zaradi nastopa nepredvidljivih okoliščin (npr. vremenskih razmer) lahklo podaljša časovni okvir.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Izvajanje storitev EU projekta URBforDAN:
URBforDAN Management and Utilization of Urban Forests as natural heritage in Danube Cities Interreg Danube Transnational Programme
URBforDAN - Upravljanje in raba mestnih gozdov kot del naravne dediščine na območju Podonavja - Interreg DTP


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Ponudniki oddajo ponudbe z vsemi dokumenti na portal e-JN in oddajo vzorce v tajništvo naročnika (Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana), do roka za oddajo ponudbe na e-JN.
Naročnik objavlja RD in obrazec ESPD na naročnikovi spletni strani http://www.zgs.si/


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.07.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 02.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.07.2019   09:30
Kraj: Portal e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.06.2019   08:00

Dodatne informacije:
Naročnik objavlja Razpisno dokumentacijo in obrazec ESPD na naročnikovi spletni strani http://www.zgs.si/
Ponudniki oddajo celotno dokumentacijo ponudbe na e-JN portal in vzorce naročniku v tajništvo ZGS, Večna pot2, 1000 Ljubljana.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.