Dosje javnega naročila 004044/2019
Naročnik: OBČINA HOČE - SLIVNICA, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče
Storitve: Izvajanje gradbenega nadzora v okviru dozidave vrtca Hoče
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004044/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.06.2019
JN004044/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004044/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA HOČE - SLIVNICA
Pohorska cesta 15
2311
SI
Hoče
Slovenija
Irma Bračko
irma.bracko@hoce-slivnica.si
+386 026165324
+386 026165330

Internetni naslovi
http://www.hoce-slivnica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.hoce-slivnica.si
ESPD: http://www.hoce-slivnica.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10416
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje gradbenega nadzora v okviru dozidave vrtca Hoče
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71520000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje gradbenega nadzora v okviru dozidave skoraj nič-energijskega vrtca Hoče
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71520000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje gradbenega nadzora v okviru dozidave vrtca Hoče
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 11
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.06.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.06.2019   12:01
Kraj: informacijski sistem e-jn


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.06.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.06.2019   07:40
VPRAŠANJE
prosim za informacijo o ocenjeni vrednosti javnega naročila in vrednosti GOI del.

ODGOVOR
Ocenjena vrednost javnega naročila je cca 12.000 + ddv.
Ocenjena vrednost GOI del je cca 3.100.000 + ddvDatum objave: 19.06.2019   08:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni !
V poglavju 9.2.4.Tehnična in strokovna sposobnost pod 1. navajate pogoja katera mora ponudnik predložiti za prijavo na razpis.
Pod drugo alineo ni navedeno število referenc ,ki jih zahtevate za izpolnitev pogoja. Prosimo za obrazložitev.

lep pozdrav

ODGOVOR
Kot je zapisano, mora ponudnik za izpolnitev pogoja predložiti najmanj eno referenco in sicer za vrednost objekta v višini najmanj 1.500.000 brez ddv. Ostale reference niso pogoj - podrobneje so predstavljene in ovrednotene v RD v poglavju 13. 1 Določitev meril, str. 27.Datum objave: 20.06.2019   10:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za namen oblikovanja cene nadzora nas zanima ali je iz vaše strani zahtevana vsakodnevna prisotnost vodje nadzora in v času izvedbe tudi vsakodnevna prisotnost nadzornikov posameznih faz (El nadzornik, SI nadzornik, koordinator)? Hvala za odgovor, lep dan.

ODGOVOR
Spoštovani,

Odgovorni nadzornik, nadzornik EI in SI ter koordinator imajo obvezno prisotnost 1x tedensko na koordinaciji (v zaključni fazi 2 koordinaciji na teden), zapisnike koordinacij pripravi nadzornik. Seveda pa je pri takšnem objektu (gre za velik in tehnološko zahteven projekt) potreben dnevni nadzor, pregled gradbenega dnevnika, nadzor nad pripravo gradbišča (hkrati bo še vrtec deloval v 3 oddelkih). Nadzornik je odgovoren da spremlja varnost gradbišča, saj je le-to v bližini otrok vrtca in šole.
Nadzornik tudi sproti spremlja, zbira in pripravlja celotno dokumentacijo za poročila EKOSKLADa.
Datum objave: 20.06.2019   11:03


VPRAŠANJE
Spoštovani, nadzorniku za fazo EI in fazo SI ni potrebno prilagati referenčnih potrdil?

ODGOVOR
Spoštovani,

Referenčni pogoj mora izpolniti ponudnik, ki se prijavlja na razpis. Konzorcij ponudnikov postavljeni pogoj izpolni skupaj ali preko kateregakoli člana konzorcija.Datum objave: 20.06.2019   12:07
VPRAŠANJE
Spoštovani, nadzorniku za fazo EI in fazo SI ni potrebno prilagati referenčnih potrdil?

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani, glede predložitve: potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ima gospodarski subjekt odprt poslovni račun o neblokiranih/blokiranih poslovnih računih v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudb ali obrazec BON-2. Potrdila oz. obrazec BON-2 ne smejo biti starejši od 30 dni od datuma, ki je določen kot rok za predložitev dokazil, nas zanima ali je dovolj eno (potrdila bank) ALI drugo (BON-2) in ne OBOJE? Prav tako morajo to predložiti podizvajalci? Hvala, LP.

ODGOVOR

Spoštovani,
Zahtevana so potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ima gospodarski subjekt odprt poslovni račun o neblokiranih/blokiranih poslovnih računih v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudb ali obrazec BON-2. To pomeni potrdilo ali obrazec BON-2.
Navedeno morajo predložiti:
- ponudnik,
- vsi partnerji v skupni ponudbi,
- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila,
- vsi dejanski (končni) izvajalci posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada.Datum objave: 20.06.2019   12:13
VPRAŠANJE
Spoštovani, nadzorniku za fazo EI in fazo SI ni potrebno prilagati referenčnih potrdil?

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani, glede predložitve: potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ima gospodarski subjekt odprt poslovni račun o neblokiranih/blokiranih poslovnih računih v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudb ali obrazec BON-2. Potrdila oz. obrazec BON-2 ne smejo biti starejši od 30 dni od datuma, ki je določen kot rok za predložitev dokazil, nas zanima ali je dovolj eno (potrdila bank) ALI drugo (BON-2) in ne OBOJE? Prav tako morajo to predložiti podizvajalci? Hvala, LP.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Glede na vrednost GOI del 3.100.000,00 EUR + DDV vas prosimo, če nam lahko posredujete ocenjeno vrednost razpisanih del?

LP

ODGOVOR
Kot smo že zapisali je ocenjena vrednost za izvajanje nadzora 12.000 +ddv