Dosje javnega naročila 003558/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: C-12/19: Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na G+R cestah v R Sloveniji - Sklop št.:10: nadvoz čez žel .KR0014:Jesenice: R2-452/0368
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 113.000,00 EUR

JN003558/2019-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 29.05.2019
JN003558/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 13.06.2019
JN003558/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003558/2019-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Martina Kokalj
martina.kokalj@gov.si
+386 014788336

Internetni naslovi
http://dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: C-12/19: Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na G+R cestah v R Sloveniji - Sklop št.:10: nadvoz čez žel .KR0014:Jesenice: R2-452/0368
Referenčna številka dokumenta: 43001-417/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na G+R cestah v R Sloveniji - Sklop št.:10: nadvoz čez žel .KR0014:Jesenice: R2-452/0368
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 92.622,95 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na G+R cestah v R Sloveniji - Sklop št.:10: nadvoz čez žel .KR0014:Jesenice: R2-452/0368
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Druge utemeljitve za oddajo javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije
Naročilo ne spada v področje uporabe DirektiveRazlaga:
Naročnik je za naročilo Izdelava projektnih dokumentacij za premostitvene objekte na glavnih in regionalnih cestah v Republiki Sloveniji: Sklop 10 - PZI rekonstrukcije nadvoza (KR0014) čez železniško progo na Jesenicah na R2-452/0368 v km 4,420 predhodno izvedel postopek javnega naročanja, na katerem je prejel edino ponudbo ponudnika GINEX INTERNATIONAL d.o.o., Rejčeva ulica 3, 5000 Nova Gorica Ponudbena cena ponudnika presega zagotovljena sredstva naročnika (ocenjena vrednost naročila z DDV: 30.000,00 EUR; (proračun RS), projekt 11-0012 postavka-konto: 995810-420804). Višina zagotovljenih sredstev je bila enaka višini ocenjene vrednosti. Zaradi navedenega razloga se je naročnik odločil ravnati skladno s 5. odstavkom 90. člena ZJN-3 in zavrniti edino ponudbo, ki je nedopustna iz razloga preseganja zagotovljenih sredstev naročnika in končati odprti postopek z odločitvijo o zavrnitvi ponudbe.
Naročnik ugotavlja, da je edini ponudnik v predhodno izvedenem odprtem postopku predložil ponudbo, katera izpolnjuje vse ostale formalne zahteve, razen previsoke ponudbene cene, ki presega naročnikova zagotovljena sredstva.
Naročnik hkrati ugotavlja, da je edini ponudnik v predhodno izvedenem odprtem postopku predložil ponudbo, katera je izpolnjevala vse ostale formalne zahteve, razen previsoke ponudbene cene, ki je presegala naročnikova zagotovljena sredstva in je izpolnil vse pogoje za sodelovanje, da za ponudnika niso obstajali razlogi za izključitev.
Predlagamo da se izvede nov postopek oddaje javnega naročila in sicer konkurenčni postopek s pogajanji na podlagi b) točke 1. odstavka 44. člena ZJN-3IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN003558/2019-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 29.05.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
11.06.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
GINEX INTERNATIONAL Gradbeni inženiring d.o.o.
Rejčeva ulica 3
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 24.590,16 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 92.622,95 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.06.2019