Dosje javnega naročila 004164/2019
Naročnik: OBČINA SEVNICA, Glavni trg 19A, 8290 Sevnica
Storitve: Prevoz osnovnošolskih otrok v Občini Sevnica v šolskih letih 2019/2020 in 2020/2021
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.409.230,85 EUR

JN004164/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.06.2019
JN004164/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.08.2019
JN004164/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 09.09.2019
JN004164/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.09.2019
JN004164/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 10.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004164/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 115-282459
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA SEVNICA
Glavni trg 19A
8290
SI
Sevnica
Slovenija
Mateja Cvetkovič
mateja.cvetkovic@obcina-sevnica.si
+386 78161237
+386 78161210

Internetni naslovi
http://www.obcina-sevnica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.obcina-sevnica.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10433
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prevoz osnovnošolskih otrok v Občini Sevnica v šolskih letih 2019/2020 in 2020/2021
Referenčna številka dokumenta: 4300-0018/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Prevoz osnovnošolskih otrok v Občini Sevnica v šolskih letih 2019/2020 in 2020/2021, ki je razdeljen na 16 sklopov.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 16
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Linija št. 1
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Sevnica
II.2.4 Opis javnega naročila
1. SKLOP (LINIJA ŠT. 1)

1.1 Gornje Impolje 8 - Mala Hubajnica - Velika Hubajnica - Osredek 4 - Prevoje
Križe(Zavratec 53) - Domarjev vrh - Zavratec - Rovišče
1.2 Rovišče - Hudo Brezje - Hudanovo - Cerovec - Ponikve
1.3 Ponikve - Novo - Ponikve AP Loke
1.4 Ponikve AP - OŠ Studenec
1.5 OŠ Studenec Vrsa - OŠ Studenec
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 02.09.2019
Konec: 24.06.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Linija št. 2
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Sevnica
II.2.4 Opis javnega naročila
2. SKLOP (LINIJA ŠT. 2)

2.1 Gorenje Orle (Novo), Dolenje Orle - Arto 20
2.2 Arto 20 - Loke
2.3 Loke - Zavratec 4a - OŠ Studenec
2.4 Žigrski Vrh 21A - Žurkov Dol 45A (za Florjanska 35B, 38D, 36A, Žurkov Dol 45A) OŠ
Sava Kladnika Sevnica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 02.09.2019
Konec: 24.06.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Linija št. 3
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
3. SKLOP (LINIJA ŠT. 3)

3.1 Lukovec - OŠ Boštanj
3.2 Zapuže OŠ Boštanj
3.3 Mrtovec - Šmarčna - Kompolje,- Lisičje jame - OŠ Boštanj
3.4 Orehovo - Ledina Zajčja Gora - OŠ Sava Kladnika Sevnica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 02.09.2019
Konec: 24.06.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Linija št. 4
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
4. SKLOP (LINIJA ŠT. 4)

4.1 Drušče Telče Jeprjek Malkovec - OŠ Tržišče
4.2 Marendol - Zgornje Vodale Spodnje Vodale Tržišče OŠ Tržišče
4.3 Pijavice Kaplja vas - OŠ Tržišče
4.4 Polje - Spodnje Mladetiče Gabrijele OŠ Krmelj
4.5 Odcep Birna vas Odcep Koludrje OŠ Šentjanž
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 02.09.2019
Konec: 24.06.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Linija št. 5
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
5. SKLOP (LINIJA ŠT. 5)

5.1 Svinjsko - Češnjevec Veliki Cirnik - Podboršt Požarče - Hinje - OŠ Šentjanž
5.2 Kij - Osredek pri Krmelju Kal Kal pri Krmelju 16 - OŠ Šentjanž
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 02.09.2019
Konec: 24.06.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Linija št. 6
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
6. SKLOP (LINIJA ŠT. 6)

6.1 Log - OŠ Boštanj
6.2 Impoljca(Jerše) Loke Zavratec Brezovo Zavratec Rovišče Studenec Novo Impoljca - OŠ Sevnica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 02.09.2019
Konec: 24.06.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Linija št. 7
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
7. SKLOP (LINIJA ŠT. 7)

7.1 Primož - Konjsko Radna OŠ Boštanj
7.2 Pokojnik Zabukovje - Trnovec - Podvrh Marof Lončarjev dol OŠ Sevnica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 02.09.2019
Konec: 24.06.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Linija št. 8
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
8. SKLOP (LINIJA ŠT. 8)

8.1 Dol (križišče za Zabukovje) - Podgorje ob Sevnični. Orešje nad Sevnico - OŠ Sevnica
8.2 Orehovo - Črni potok Jelša Breg - Breg (Gasilski dom) -Račica Loka OŠ Sevnica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 02.09.2019
Konec: 24.06.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Linija št. 9
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
9. SKLOP (LINIJA ŠT. 9)

9.1 Jablanica - Vrh OŠ Boštanj
9.2 Odcep za Šetenje - Drožanje - OŠ Sevnica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 02.09.2019
Konec: 24.06.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Linija št. 10
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
10. SKLOP (LINIJA ŠT. 10)

10.1 Stranje nad Blanco - Selce nad Blanco - Poklek nad Blanco - Trnovec - OŠ Blanca
10.2 Prešna Loka OŠ Sevnica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 02.09.2019
Konec: 24.06.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Linija št. 11
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
11. SKLOP (LINIJA ŠT. 11)

11.1 Okroglice 33 (Močivnik) Razbor - Lisce Hrasti - Orešje nad Sevnico - OŠ Sevnica

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 21.09.2019
Konec: 24.06.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Linija št. 12
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
12. SKLOP (LINIJA ŠT. 12)

12.1 Križ 35 Slančji vrh Otavnik - Krsinji vrh Pavla vas OŠ Tržišče
12.2 Križ 16 Gabrje Spodnje Vodale Vrhek Polje OŠ Tržišče
12.3 Škovec Petelinjek - OŠ Tržišče

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 02.09.2019
Konec: 24.06.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Linija št. 13
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
13. SKLOP (LINIJA ŠT. 13)

13.1 Srednik 7- Srednik 31 - odcep za Glino - OŠ Šentjanž
13.2 Rupa - OŠ Šentjanž
13.3 OŠ Šentjanž - odcep za Birno vas - OŠ Krmelj- Krmelj 48 Spodnje Vodale 18 D. Boštanj 19 - OŠ Ana Gale
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 02.09.2019
Konec: 24.06.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Linija št. 14
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
14. SKLOP (LINIJA ŠT. 14)

14.1 Žirovnica 11 Radež Radež 4 - OŠ Loka pri Zidanem Mostu
14.2 Okroglice 33 (Močivnik) - Polana 38 Lisce - Razbor 19 Razbor 8b - Razbor 4
Breg AP odcep za Breg 15 OŠ Loka pri Zidanem Mostu
14.3 Šentjur na Polju Račica Račica 55B Loka (Dobrava) - OŠ Loka pri Zidanem Mostu

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 02.09.2019
Konec: 24.06.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: Linija št. 15
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
15. SKLOP (LINIJA ŠT. 15)

15.1 Gornje Brezovo 6 OŠ Blanca
15.2 Arto (ekološki otok) OŠ Blanca
15.3 Pečje 27 Pečje 14 Pečje 1B - odcep za Florjanska 26A - OŠ Sevnica
15.4 Zabukovje 50 Metni vrh 21A OŠ Sevnica

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 02.09.2019
Konec: 24.06.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: Linija št. 16
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
16. SKLOP (LINIJA ŠT. 16)

16.1 Trščina 8 - Spodnje Mladetiče 5 - OŠ Ane Gale Sevnica

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 02.09.2019
Konec: 24.06.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
- navedeno v dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
- navedeno v dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.07.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.07.2019   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.07.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA SEVNICA
Glavni trg 19A
8290
Sevnica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.06.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.06.2019   09:36
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je navedeno, da predračun naložimo pod razdelek drugi dokumenti. V dokumentaciji je samo obrazec 1 Ponudba, ponudbenega predračuna pa ne najdemo.

ODGOVOR
Pozdravljeni!
Ponudbenega predračuna ni. Naložite OBR 1, kjer se navedejo cene.

Lep dan.
Datum objave: 01.07.2019   12:16
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ali lako na javnem naročilu kandidira prevoznik, ki mu je bila v preteklih treh letih odpovedana pogodba o izvajanju prevozov, sklenjena z javnim naročnikom?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Ne. Lp


Datum objave: 02.07.2019   07:41
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji (tehnična specifikacija) je iz večih različnih sklopov razvidno, da so nekatera postajališča hišne številke. Ali se torej smatra, da se vozilo ustavlja na njihovih privatnih zemljiščih in ali so za to pridobljena dovoljenja? Pomembno pa je tudi, ali so ta dvorišča sploh varna za nemoteno vstopanje vstopanje in izstopanje otrok?ODGOVOR


VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je iz večih različnih sklopov razvidno, da so določena postajališča kar hišne številke. Ali se to smatra, da se pobira na dvoriščih oziroma ali so pridobljena dovoljenja za pobiranje na privatnem zemljišču? Kot drugo pa, ali so ta mesta sploh varna, ker niso označena kot uradna postajališča?ODGOVOR

Nekatera postajališča so označena s hišnimi številkami zaradi lažje orientacije. Postajališča so vnaprej določena in ni nikakršne težave glede ustavljanja. Večina postajališč je določena na javni površini, samo nekatera so na zasebnih zemljiščih - z lastniki je dogovorjeno za ustavljanje. Varnost je zelo subjektiven pojem, dejstvo pa je, da so vozniki na vseh postajališčih lahko do sedaj varno ustavljali. Nekatera postajališča so bila pregledana tudi s strani Sveta za preventivo, ki je podalo svoje mnenje. Le-to je že upoštevano v razpisni dokumentaciji.
Lp

Datum objave: 03.07.2019   16:57
VPRAŠANJE
Za oddajo ponudbe na javni razpis št. JN004164/2019-B01 moramo priložiti tudi original menično izjavo (OBR-9) z bianco menico.
Na obrazcu menične izjave ni navedeno, kje naj napišemo znesek in datum veljavnosti.
Vprašanje: Kam na menični izjavi dopišemo manjkajoče podatke?


ODGOVOR

Pozdravljeni!
Menice in menične izjave za resnost ponudbe ni potrebno dati.
Lp

Datum objave: 10.07.2019   13:40
VPRAŠANJE
SKLOP 16 - Ali naročnik prevozov zagotavlja, da starši otrok oddajo oz. prevzamejo otroke ob dogovorjeni uri (vozni red). V prejšnjih šolskih leti se je dogajalo, da so prevozniki čakali do 30 minut, da so starši prevzeli otroke.

ODGOVOR
Spoštovani,

Otroci morajo biti na postajališču oz. jih morajo starši prevzeti skladno s potrjenim voznim redom.

Lep pozdrav,Datum objave: 15.07.2019   07:40
VPRAŠANJE
SKLOP 13 - Pri relaciji je napisana OŠ Šentjanž v navodilih je pa opisan pričetek in konec pouka za OŠ Tržišče.
Ali se vozi tudi v OŠ Tržišče ?
Pričetek in konec pouka OŠ Šentjanž ?

Hvala
Lp


ODGOVOR

Linija št. 13 vozi se skladno z navedenim brez Tržišča, od Šentjanža mimo Krmelja do OŠ Ana Gale Sevnica. Pričetek pouka v OŠ Šentjanž je ob 7.45, konec pa ob 13.45, razen ob petkih ob 13.05.


Datum objave: 15.07.2019   07:41
VPRAŠANJE
SKLOP 13 - V preteklem šolskem letu se je iz D. Boštanj 19, vozilo tudi v OŠ Sevnico ali je sedaj tudi tako?
Kakšno je skupno število otrok?

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Linija št. 13 vozi se kot je zapisano v navodilih. Če bo potrebno ustavljati pri OŠ Sava Kladnika Sevnica, bo potrebno uskladiti v okviru priprave voznega reda. Dodatnih kilometrov ne bo.Datum objave: 15.07.2019   07:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Pri liniji št. 2 ne znamo razbrati navodil, kaj imajo skupnega linija št. 15 in linija št.5.
Pep pozdrav,

ODGOVOR
Zaradi preštevilčenja linij je prišlo do napake, zato se pri vseh linijah, ki se usklajujejo z drugo linijo, številka linije zviša za ena, razen linije št. 1.
Linija št. 2 se usklajuje z linijo št. 6 in obratno. Linija št. 15 je samostojna in se ne usklajuje z nobeno drugo linijo.