Dosje javnega naročila 004142/2019
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM PTUJ, Potrčeva cesta 19A, 2250 Ptuj
Gradnje: NADZIDAVA JV KRILA ZDRAVSTVENEGA DOMA PTUJ
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 876.553,79 EUR

JN004142/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.06.2019
JN004142/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.07.2019
JN004142/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.07.2019
JN004142/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.08.2019
JN004142/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004142/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM PTUJ
Potrčeva cesta 19A
2250
SI
Ptuj
Slovenija
Mateja Zamuda
mateja.zamuda@zd-ptuj.si
+386 27871605

Internetni naslovi
http://www.zd-ptuj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zd-ptuj.si/index.php?option=com_content&view=category&id=27&Itemid=45

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10533
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NADZIDAVA JV KRILA ZDRAVSTVENEGA DOMA PTUJ
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45215100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
NADZIDAVA JV KRILA ZDRAVSTVENEGA DOMA PTUJ
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45215100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZDRAVSTVENI DOM PTUJ, POTRČEVA CESTA 19A, 2250 PTUJ
II.2.4 Opis javnega naročila
NADZIDAVA JV KRILA ZDRAVSTVENEGA DOMA PTUJ
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
CENA100

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V kolikor se ugotovi objektivni vzrok za podaljšanje roka za izvedbo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
1. Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in jo prevzema v ponudbi.

Na poziv naročnika bo moral ponudnik naročniku, v roku, ki ga bo določil naročnik, predložiti naslednja dokazila:
potrdilo o vpisu v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.
registracija za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno s pogoji razpisne dokumentacije.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.07.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.07.2019   10:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.07.2019   08:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZDRAVSTVENI DOM PTUJ
Potrčeva cesta 19A
2250
Ptuj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.06.2019   14:51
VPRAŠANJE
Spoštovani !

Naročnika prosimo za pojasnilo, zakaj je v eni občini za podobno zadevo lahko referenca tudi klasifikacija po CCSI objekt 1122 oz. klasifikacije 112, 113, 121, 122 pri vas pa samo klasifikacije 126. Gre za izvedbo nadzidave zdravstvenemu domu.

Prilagamo odgovor iz omenjenega razpisa !

Naročnik ostaja pri pogojih iz razpisne dokumentacije. Pogoj je določen sorazmerno s predmetom samega naročila. Naročnik s takim pogojem zasleduje cilj, da pridobi čim več usposobljenih konkurenčnih ponudb ter zasleduje gospodarnost, učinkovitost, uspešnost ter konkurenčnost.ODGOVOR

Naročnik vztraja pri prvotni zahtevi iz razpisne dokumentacije in smatra, da je vsak naročnik pri določanju pogojev avtonomen ter zaradi tega, ker je vsako gradbeno javno naročilo specifično, so zato tudi zahteve različne in nikakor ne morejo biti enoznačne.

Datum objave: 05.07.2019   12:57
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V razpisni dokumentaciji v točki 6. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV/Č. Tehnična in kadrovska sposobnost pod točko 6: Ponudnik, mora s pridobljenim referenčnim potrdilom s strani referenčnega naročnika dokazati, da je navedeni vodja del v zadnjih petih (5) letih pred dnem objave javnega naročila uspešno izvedel dve (2) gradnji, ki spadata pod enotno klasifikacijo vrst objektov 126 Stavbe splošnega družbenega pomena za posebne družbene skupine, v skladu z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18), v višini najmanj 500.000,00 EUR brez DDV za posamezen objekt.

Zraven klasifikacije 126-Stavbe splošnega družbenega pomena, se pojavi tudi stavek: za posebne družbene skupine (ki spada pod klasifikacijo 113).
Prosimo, da ta stavek umaknete oz. popravite, da nebo prišlo do zmede pri priloženih referencah.

Hvala,
lp


ODGOVOR

Naročnik stavek naveden v 6. č točki (str 18) za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov korigira in sicer na novo glasi:

»Ponudnik, mora s pridobljenim referenčnim potrdilom s strani referenčnega naročnika dokazati, da je navedeni vodja del v zadnjih petih (5) letih pred dnem objave javnega naročila uspešno izvedel dve (2) gradnji, ki spadata pod enotno klasifikacijo vrst objektov 126 Stavbe splošnega družbenega pomena v skladu z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18), v višini najmanj 500.000,00 EUR brez DDV za posamezen objekt.«

Odgovor je sestavni del razpisne dokumentacije!