Dosje javnega naročila 004420/2019
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA KOSEZE, Ledarska ulica 23, 1000 Ljubljana
Blago: Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Osnovne šole Koseze
ZJN-3: Odprti postopek

JN004420/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.06.2019
JN004420/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.07.2019
JN004420/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.09.2019
JN004420/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 29.10.2019
JN004420/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.11.2019
JN004420/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.11.2019
JN004420/2019-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.11.2019
JN004420/2019-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.11.2019
JN004420/2019-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.11.2019
JN004420/2019-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.11.2019
JN004420/2019-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.11.2019
JN004420/2019-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.11.2019
JN004420/2019-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.11.2019
JN004420/2019-ODL11 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.11.2019
JN004420/2019-ODL12 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.11.2019
JN004420/2019-ODL13 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.11.2019
JN004420/2019-ODL14 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.11.2019
JN004420/2019-ODL15 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.11.2019
JN004420/2019-ODL16 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.11.2019
JN004420/2019-ODL17 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.11.2019
JN004420/2019-ODL18 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.11.2019
JN004420/2019-ODL19 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.11.2019
JN004420/2019-ODL20 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.11.2019
JN004420/2019-ODL21 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.11.2019
JN004420/2019-ODL22 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.11.2019
JN004420/2019-ODL23 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.11.2019
JN004420/2019-ODL24 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.11.2019
JN004420/2019-ODL25 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.11.2019
JN004420/2019-ODL26 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.11.2019
JN004420/2019-ODL27 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.11.2019
JN004420/2019-ODL28 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.11.2019
JN004420/2019-ODL29 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.11.2019
JN004420/2019-ODL30 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.11.2019
JN004420/2019-ODL31 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.11.2019
JN004420/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.02.2020
JN004420/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.02.2020
JN004420/2019-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 09.04.2020
JN004420/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2020
JN004420/2019-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 10.07.2020
JN004420/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.09.2020
JN004420/2019-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.11.2020
JN004420/2019-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.11.2020
JN004420/2019-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 12.01.2021
JN004420/2019-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.03.2021
JN004420/2019-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 06.05.2021
JN004420/2019-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.07.2021
JN004420/2019-C08 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 05.08.2021
JN004420/2019-C09 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.11.2021
JN004420/2019-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.12.2021
JN004420/2019-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.02.2022
JN004420/2019-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.06.2022
Zahtevek za revizijo

    JN004420/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 120-293522
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA KOSEZE
Ledarska ulica 23
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Urška Brglez
urska.brglez@ljubljana.si
+386 13064448

Internetni naslovi
http://www.oskoseze.si/sl/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/312552/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna uprava, Služba za javna naročila, Urška Brglez
urska.brglez@ljubljana.si
+386 13064448

Internetni naslovi
https://www.ljubljana.si/sl/

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10765
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Osnovne šole Koseze
Referenčna številka dokumenta: 430-1459/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava konvencionalnih, ekoloških in živil iz drugih shem kakovosti, za potrebe Osnovne šole Koseze, za obdobje treh let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEKO IN JOGURTI
Številka sklopa: 1.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Koseze, Ledarska ulica 23, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Mleko in jogurti.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: SMETANA, SKUTA, MASLO, SIRI, SIRNI NAMAZI IN PUDINGI
Številka sklopa: 1.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Koseze, Ledarska ulica 23, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Smetana, skuta, maslo, siri, sirni namazi in pudingi.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SLADOLEDI IN ZAMRZNJENI DESERTI
Številka sklopa: 1.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15555000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Koseze, Ledarska ulica 23, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sladoledi in zamrznjeni deserti.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): MLEKO IN MLEČNI IZDELKI (npr. izbrana kakovost)
Številka sklopa: 1.4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Koseze, Ledarska ulica 23, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Živila iz shem kakovosti (brez eko živil): mleko in mlečni izdelki (npr. izbrana kakovost).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽE MLADO GOVEJE, SVINJSKO IN TELEČJE MESO
Številka sklopa: 2.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Koseze, Ledarska ulica 23, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveže mlado goveje, svinjsko in telečje meso.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: PERUTNINSKO MESO
Številka sklopa: 2.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Koseze, Ledarska ulica 23, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Perutninsko meso.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: MESNINE IN SALAME
Številka sklopa: 2.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Koseze, Ledarska ulica 23, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Mesnine in salame.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: PERUTNINSKE MESNINE IN SALAME
Številka sklopa: 2.4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Koseze, Ledarska ulica 23, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Perutninske mesnine in salame.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): GOVEJE MESO (npr. izbrana kakovost)
Številka sklopa: 2.5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15111000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Koseze, Ledarska ulica 23, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Živila iz shem kakovosti (brez eko živil): goveje meso (npr. izbrana kakovost).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): PERUTNINSKO MESO (npr. izbrana kakovost, višja kakovost)
Številka sklopa: 2.6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Koseze, Ledarska ulica 23, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Živila iz shem kakovosti (brez eko živil): perutninsko meso (npr. izbrana kakovost).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENE RIBE
Številka sklopa: 3.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Koseze, Ledarska ulica 23, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjene ribe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽE RIBE
Številka sklopa: 3.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15119600
15200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Koseze, Ledarska ulica 23, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveže ribe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: JAJCA
Številka sklopa: 4.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Koseze, Ledarska ulica 23, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Jajca.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: SOLATA IN OSTALA ZELENJAVA
Številka sklopa: 5.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Koseze, Ledarska ulica 23, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Solata in ostala zelenjava.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): KROMPIR (npr. integriran)
Številka sklopa: 5.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Koseze, Ledarska ulica 23, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Živila iz shem kakovosti (brez eko živil): krompir (npr. integriran).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: SADJE
Številka sklopa: 5.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Koseze, Ledarska ulica 23, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sadje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): JABOLKA (npr. integrirana pridelava)
Številka sklopa: 5.4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03222321
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Koseze, Ledarska ulica 23, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Živila iz shem kakovosti (brez eko živil): jabolka (npr. integrirana pridelava).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: SUHO SADJE IN SUHE STROČNICE
Številka sklopa: 5.5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Koseze, Ledarska ulica 23, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Suho sadje in suhe stročnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE
Številka sklopa: 6.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Koseze, Ledarska ulica 23, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjena zelenjava in sadje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: KONZERVIRANA ZELENJAVA
Številka sklopa: 6.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Koseze, Ledarska ulica 23, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Konzervirana zelenjava.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: MARINIRANA RDEČA PESA BREZ KONZERVANSOV
Številka sklopa: 6.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Koseze, Ledarska ulica 23, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Marinirana rdeča pesa brez konzervansov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: SADNI KOMPOTI, MARMELADE
Številka sklopa: 6.4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Koseze, Ledarska ulica 23, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sadni kompoti, marmelade.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: KISLO ZELJE IN REPA
Številka sklopa: 6.5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15331400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Koseze, Ledarska ulica 23, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Kislo zelje in repa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 24

II.2.1 Naslov
Naslov: NEKTARJI IN SOKOVI 100% SD
Številka sklopa: 7.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
15980000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Koseze, Ledarska ulica 23, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Nektarji in sokovi 100% sadni delež.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 25

II.2.1 Naslov
Naslov: SIRUPI
Številka sklopa: 7.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
15980000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Koseze, Ledarska ulica 23, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sirupi.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 26

II.2.1 Naslov
Naslov: SADNE REZINE
Številka sklopa: 7.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Koseze, Ledarska ulica 23, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sadne rezine.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 27

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO SOKOVI
Številka sklopa: 7.4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Koseze, Ledarska ulica 23, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio sokovi.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 28

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽITA
Številka sklopa: 8.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Koseze, Ledarska ulica 23, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Žito.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddjao javnega naročila.

Sklop 29

II.2.1 Naslov
Naslov: PRIPRAVLJENI IZDELKI IZ ŽIT
Številka sklopa: 8.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Koseze, Ledarska ulica 23, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Pripravljeni izdelki iz žit.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 30

II.2.1 Naslov
Naslov: MOKE
Številka sklopa: 8.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15612000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Koseze, Ledarska ulica 23, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Moke.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 31

II.2.1 Naslov
Naslov: TESTENINE
Številka sklopa: 8.4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Koseze, Ledarska ulica 23, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Testenine.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 32

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
Številka sklopa: 9.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15890000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Koseze, Ledarska ulica 23, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjeni izdelki iz testa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 33

II.2.1 Naslov
Naslov: PŠENIČNI KRUH
Številka sklopa: 10.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Koseze, Ledarska ulica 23, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Pšenični kruh.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 34

II.2.1 Naslov
Naslov: PEKOVSKO PECIVO
Številka sklopa: 10.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Koseze, Ledarska ulica 23, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Pekovsko pecivo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 35

II.2.1 Naslov
Naslov: SLAŠČICE
Številka sklopa: 10.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
15820000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Koseze, Ledarska ulica 23, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Slaščice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 36

II.2.1 Naslov
Naslov: BUREK, SENDVIČI, PICE
Številka sklopa: 10.4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
15890000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Koseze, Ledarska ulica 23, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Burek, sendviči, pice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 37

II.2.1 Naslov
Naslov: KEKSI
Številka sklopa: 10.5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15820000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Koseze, Ledarska ulica 23, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Keksi.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 38

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALI PEKOVSKI IZDELKI
Številka sklopa: 10.6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
15820000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Koseze, Ledarska ulica 23, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Ostali pekovski izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 39

II.2.1 Naslov
Naslov: ČAJI
Številka sklopa: 11.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15860000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Koseze, Ledarska ulica 23, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Čaji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 40

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAČIMBE
Številka sklopa: 11.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15870000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Koseze, Ledarska ulica 23, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Začimbe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezo z oddajo javnega naročila.

Sklop 41

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALA ŽIVILA
Številka sklopa: 11.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Koseze, Ledarska ulica 23, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Ostala živila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 42

II.2.1 Naslov
Naslov: DIABETIČNI IN DIETNI IZDELKI
Številka sklopa: 11.4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15880000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Koseze, Ledarska ulica 23, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Diabetični in dietni izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 43

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 12.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Koseze, Ledarska ulica 23, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio mleko in mlečni izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 44

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO PIŠČANČJE IN PURANJE MESO IN IZDELKI
Številka sklopa: 12.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Koseze, Ledarska ulica 23, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio piščančje in puranje meso in izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 45

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO GOVEJE IN TELEČJE MESO IN IZDELKI
Številka sklopa: 12.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Koseze, Ledarska ulica 23, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio goveje in telečje meso in izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 46

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO KRUH IN BIO PEKOVSKA PECIVA
Številka sklopa: 12.4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Koseze, Ledarska ulica 23, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio kruh in bio pekovska peciva.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 47

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO SLADKO PECIVO IN BIO KEKSI
Številka sklopa: 12.5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
15820000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Koseze, Ledarska ulica 23, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio sladko pecivo in bio keksi.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 48

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO SVEŽA ZELENJAVA IN SADJE
Številka sklopa: 12.6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Koseze, Ledarska ulica 23, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio sveža zelenjava in sadje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.07.2019   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.07.2019   13:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.07.2019   13:00

Dodatne informacije:
Naročnik, Osnovna šola Koseze, je s pooblastilom na podlagi tretjega odstavka 66. člena ZJN-3 za izvedbo postopka oddaje javnega naročila pooblastil Mestno občino Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana-
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA KOSEZE
Ledarska ulica 23
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.06.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.07.2019   16:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas ali gramature lahko odstopajo od zahtevanih, cene pa preračunamo na vašo enoto mere?

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Ne.Datum objave: 08.07.2019   14:38
VPRAŠANJE
Sklop 6.1.
artikel 18, 19, 22, 24: ali lahko ponudimo podobne mešanice, kot jih navajate, pa se mogoče od navedenih mešanic razlikujejo samo v eni ali dveh sestavinah, še vedno pa so namenjene "svojemu namenu" (npr. jušna mešanica...)?

ODGOVOR
Ne.


VPRAŠANJE
Sklop ribe
artikel 8: ali lahko ponudimo losos keta file bkk?
artikel 9: celi ali rezani lignji - gre za dva različna artikla, ki imata na trgu tudi različne cene. Prosimo, da določite samo en artikel, ki ga želite, ali pa naredite za oba artikla dve ločeni postavki.

ODGOVOR
Sklop 3.1 Zamrznjene ribe:
- artikel pod zaporedno številko 8: ne;
- artikel pod zaporedno številko 9: naročnik zahteva rezane lignje, objavljen bo popravek popisov blaga.


VPRAŠANJE
Sklop ribe
artikel 4: ali lahko namesto novozelandskega repaka ponudimo osliča? Repak je namreč slabša in manj kvalitetna vrsta osliča, cenovno sicer ugodna, vendar želimo otrokom ponuditi najboljše.
Hvala

ODGOVOR
Ne.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Pozivamo vas, da popravite sklop 12.5. (bio) in sicer artikle 1-4 ter 16- 19, na katerega se ne moremo prijaviti, saj je pisan le za enega ponudnika (sami veste katerega) in upoštevate Pravilnik o poimenovanju kruha in pekovskih izdelkov, na kar vas zavezuje zakon ZNJ-3.

Take artikle ima certificiran le 1 ponudnik od vseh eko pekarn s takim poimenovanjem, kot ste napisali (preveritev vseh eko pekarn na https://webapl.mkgp.gov.si/bioWeb/isci.php).

Torej je sklop pisan le in točno za ... d.o.o.. S tem k omejujete ostale ponudnike za prijavo po ZJN-3, kar navaja v 3., 4., 5., 6. in 7. členu, konkretno v 5. členu.
Pričakujemo, da boste ta sklop popravili, da se lahko prijavi več ponudnikov, saj najbrž ne želite le ene ponudbe, kajne? Od nas pa po zakonu tudi ne smete zahtevati, da "kupujemo" drugje.
Lepo vas torej prosimo za popravek , da bi lahko dobili več ponudb.
V nasprotnem primeru vas bomo po pregledu konkurenčnih ponudb pozvali na ponovno preveritev tega sklopa.
Hvala lepa.

ODGOVOR
Objavljen bo popravek Popisov blaga v delu, ki se nanaša na sklop 12.5 Bio sladko pecivo in bio keksi.Datum objave: 12.07.2019   09:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali vam lahko ponudimo spodnje artikle:
6.4. sklop: SADNI KOMPOTI, MARMELADE

6 marmelada marelična, 2 do 5 kg ali lahko 700g 50% sad.delež. BrezKonzervansov
7 marmelada jagodna, 2 do 5 kg, ali lahko džem 450g 45% s.d BK
8 marmelada marelična, porcijska, 15 do 25 g ali lahko 28g
9 marmelada jagodna, porcijska, 15 do 25 g ali lahko 28g

11 marmelada diabetična, marelica, 330 g ali lahko jagoda 340g

Hvala za odgovor!

ODGOVOR
Ne.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas ali lahko ponudimo
6.2. sklop: KONZERVIRANA ZELENJAVA

5 čičerika, 3 do 5 kg, ali lahko ponudimo 400g v konzervi ali pa suho
17 kečap nepekoč, 3 do 6 kg gastro pakiranja vsebijejo konzervanse ali ga vseeno ponudimo
18 kečap porcijski, 15 do 20 g gastro pakiranja vsebijejo konzervanse ali ga vseeno ponudimo
25 paradižnik pelati, kocke, 2 do 5 kg ali lahko ponudimo 800g ali pa 400g
28 koruza, 300 do 2600 g ali lahko 4200
6.4. sklop: SADNI KOMPOTI, MARMELADE
1 kompot sadna solata 2,5 do 5 kg 250 kg v SLO vsi kompoti mešani gastro pakiranje trenutno vsebujejo konzervans ali ga ponudimo ali pa lahko 700g
Spodnje marmelade so gastro pakiranje in vsebujejo konzervanse ali jih ponudimo?
6 marmelada marelična, 2 do 5 kg ali lahko manjše pakiranje brez konzervansov
7 marmelada jagodna, 2 do 5 kg ali lahko manjše pakiranje brez konzervansov
8 marmelada marelična, porcijska, 15 do 25 g
9 marmelada jagodna, porcijska, 15 do 25 g
10 marmelada mešana, porcijska, 15 do 25 g
Hvala za odgovore!

ODGOVOR
Odgovori zapisani poleg vprašanj:
6.2. sklop: KONZERVIRANA ZELENJAVA

5 čičerika, 3 do 5 kg, ali lahko ponudimo 400g v konzervi ali pa suho NE.
17 kečap nepekoč, 3 do 6 kg gastro pakiranja vsebijejo konzervanse ali ga vseeno ponudimo DA.
18 kečap porcijski, 15 do 20 g gastro pakiranja vsebijejo konzervanse ali ga vseeno ponudimo DA.
25 paradižnik pelati, kocke, 2 do 5 kg ali lahko ponudimo 800g ali pa 400g NE.
28 koruza, 300 do 2600 g ali lahko 4200 NE.
6.4. sklop: SADNI KOMPOTI, MARMELADE
1 kompot sadna solata 2,5 do 5 kg 250 kg v SLO vsi kompoti mešani gastro pakiranje trenutno vsebujejo konzervans ali ga ponudimo ali pa lahko 700g LAHKO VSEBUJE KONZERVANSE.

Spodnje marmelade so gastro pakiranje in vsebujejo konzervanse ali jih ponudimo? DA, LAHKO VSEBUJEJO KONZERVANSE.
6 marmelada marelična, 2 do 5 kg ali lahko manjše pakiranje brez konzervansov NE.
7 marmelada jagodna, 2 do 5 kg ali lahko manjše pakiranje brez konzervansov NE.
8 marmelada marelična, porcijska, 15 do 25 g OPIS IZDELKA OSTAJA ENAK KOT V POPISU BLAGA.
9 marmelada jagodna, porcijska, 15 do 25 g OPIS IZDELKA OSTAJA ENAK KOT V POPISU BLAGA.
10 marmelada mešana, porcijska, 15 do 25 g OPIS IZDELKA OSTAJA ENAK KOT V POPISU BLAGA.


VPRAŠANJE
Prosimo za dodatna pojasnila:

2.3. sklop: MESNINE IN SALAME

16 klobasa za kuhanje (kranjska klobasa ali enakovredno) - Ali mora biti s certifikatom ZGO?
22 sušena panceta, narezana na tanke rezine - Prosimo za več informacij o artiklu.
23 sušena dimljena panceta, narezana na rezine - Prosimo za več informacij o artiklu.

2.4. sklop: PERUTNINSKE MESNINE IN SALAME

4 piščančja salama v kosu, extra razred - Ali je mišljena posebna piščančja salama?
5 piščančja salama narezana, extra razred - Ali je mišljena posebna piščančja salama?

Ali je zahtevano, da mora biti za artikle v sklopu Meso in mesni izdelki cena kosa enaka razrezu?

Hvala za odgovore.

ODGOVOR
Odgovori zapisani poleg vprašanj:
2.3. sklop: MESNINE IN SALAME
16 klobasa za kuhanje (kranjska klobasa ali enakovredno) - Ali mora biti s certifikatom ZGO? NE.
22 sušena panceta, narezana na tanke rezine - Prosimo za več informacij o artiklu. PONUDNIKA POZIVAMO, DA KONKRETNO OPREDELI, KAJ NATANČNO ŽELI IZVEDETI O ARTIKLU.
23 sušena dimljena panceta, narezana na rezine - Prosimo za več informacij o artiklu. PONUDNIKA POZIVAMO, DA KONKRETNO OPREDELI, KAJ NATANČNO ŽELI IZVEDETI O ARTIKLU.

2.4. sklop: PERUTNINSKE MESNINE IN SALAME
4 piščančja salama v kosu, extra razred - Ali je mišljena posebna piščančja salama? DA.
5 piščančja salama narezana, extra razred - Ali je mišljena posebna piščančja salama? DA.

Ali je zahtevano, da mora biti za artikle v sklopu Meso in mesni izdelki cena kosa enaka razrezu? DA.
Datum objave: 12.07.2019   12:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas za kakšno obdobje so količine v predračunu?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Javno naročilo se oddaja za obdobje treh let. Količine, navedene v Popisih blaga, so ocenjene za obdobje treh let.Datum objave: 15.07.2019   15:14
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vljudno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja. Hvala že v naprej.

6.2. sklop: KONZERVIRANA ZELENJAVA
1 fižol zrnje, kuhan, rjavi, 3 do 5 kg ali lahko ponudimo izdelek v 2500g pakiranju?
2 fižol zrnje, kuhan, rdeči, 3 do 5 kg ali lahko ponudimo izdelek v 2500g pakiranju? Izdelka v danem razponu na trgu namreč ni. Natureta ima samo rjavi in beli fižol v 4100g pakiranju. Rdečega fižola omenjeno podjetje nima v svoje asortimanu.
4 grah, 3 do 5 kg ali lahko ponudimo izdelek v 2500g pakiranju?
5 čičerika, 3 do 5 kg izdelka v zahtevanem razponu ne najdemo na trgu. Ali lahko ponudimo izdelek v 2500g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala

6.4. sklop: SADNI KOMPOTI, MARMELADE
6 marmelada marelična, 2 do 5 kg v razpisni dokumentaciji na strani 12 imate zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V Priročniku na strani 124 piše, da morajo biti vse marmelade in džemi brez konzervansov. Vse gastro marmelade vsebujejo konzervanse. Ali želite, da vam ponudimo izdelek v kozarcu in brez konzervansov, ali izdelek v gastro pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo?
7 marmelada jagodna, 2 do 5 kg v razpisni dokumentaciji na strani 12 imate zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V Priročniku na strani 124 piše, da morajo biti vse marmelade in džemi brez konzervansov. Vse gastro marmelade vsebujejo konzervanse. Ali želite, da vam ponudimo izdelek v kozarcu in brez konzervansov, ali izdelek v gastro pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo?
8 marmelada marelična, porcijska, 15 do 25 g v razpisni dokumentaciji na strani 12 imate zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V Priročniku na strani 124 piše, da morajo biti vse marmelade in džemi brez konzervansov. Vse porcijske marmelade vsebujejo konzervanse. Ali želite, da vam ponudimo izdelek v kozarcu in brez konzervansov, ali izdelek v porcijskem pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo?
9 marmelada jagodna, porcijska, 15 do 25 g v razpisni dokumentaciji na strani 12 imate zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V Priročniku na strani 124 piše, da morajo biti vse marmelade in džemi brez konzervansov. Vse porcijske marmelade vsebujejo konzervanse. Ali želite, da vam ponudimo izdelek v kozarcu in brez konzervansov, ali izdelek v porcijskem pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo?
10 marmelada mešana, porcijska, 15 do 25 g v razpisni dokumentaciji na strani 12 imate zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V Priročniku na strani 124 piše, da morajo biti vse marmelade in džemi brez konzervansov. Vse porcijske marmelade vsebujejo konzervanse. Ali želite, da vam ponudimo izdelek v kozarcu in brez konzervansov, ali izdelek v porcijskem pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo?

7.1. sklop: NEKTARJI in SOKOVI 100 % sadni delež (sd)
3 breskov nektar min. 50%, 0,2 l ali lahko ponudimo izdelek 100% sok breskev-jabolko v 250ml pakiranju, brez dodanega sladkorja? Ker izdelek nima dodanega sladkorja kakor nektarji je bolj zdrav za otroke.
9 jagodni nektar min. 45 % sd, 1 l, v embalaži, ki omogoča zapiranje po odprtju ali lahko ponudimo izdelek z minimalno 43% sadnim deležem, kakor je to predpisano v Pravilniku o nektarjih in sokovih?
10 nektar iz marelic in jabolk, min. 40% sd, 1 l, v embalaži, ki omogoča zapiranje po odprtju ali lahko ponudimo nektar, ki je narejen izključno iz marelic?
13 multivitaminski sok iz rdečega sadja, 100 % sd, 1 l, v embalaži, ki omogoča zapiranje po odprtju ali lahko ponudimo izdelek s sestavo, jabolko, pomaranča, ananas, marakuja, mango, banana, marelica, korenček?
17 jabolčni sok 100 % sd, 0,2 l ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?
18 motni jabolčni sok 100 % sd z dodanim Ca, 0,2 l ali lahko ponudimo bio jabolčni sok namesto zahtevanega?
19 pomarančni sok 100 % sd, 0,2 l ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?

8.2. sklop: PRIPRAVLJENI IZDELKI IZ ŽIT
1 koruzni kosmiči, 0,5 do 1 kg prosimo za informacijo ali ponudimo izdelek brez dodanega sladkorja, ki je dosti bolj zdrav za otroke izdelek vam lahko ponudimo v 375g?

8.4. sklop: TESTENINE
3 jušna zakuha, školjke ali lahko ponudimo metuljčke namesto školjk?
4 polbela pšenična moka tip 850, 1 kg ali je za naročnika sprejemljivo, da na moki T-850 piše krušna moka in ne polbela?
15 jajčne testenine, valoviti rezanci valoviti rezanci obstajajo z jajci samo v 500g pakiranju. Ali lahko namesto zahtevanih testenin ponudimo jajčne svedre?
24 ravioli sirovi, sveži smo ponudniki trajnega blaga in artikel pomeni veliko oviro v oddaji ponudbe. Izdelek pomeni drugačno shranjevanje, rokovanje in distribucijo. Naročnika prosimo, da izdelek umakne v
9.1. sklop: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA, kjer imate razpisane podobne izdelke (torteline, kanelone, itd). V kolikor tega ne boste storili boste dobili omejeno število ponudb.
25 tortelini s pršutom, sveži smo ponudniki trajnega blaga in artikel pomeni veliko oviro v oddaji ponudbe. Izdelek pomeni drugačno shranjevanje, rokovanje in distribucijo. Naročnika prosimo, da izdelek umakne v
9.1. sklop: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA, kjer imate razpisane podobne izdelke (torteline, kanelone, itd). V kolikor tega ne boste storili boste dobili omejeno število ponudb.

10.6. sklop: OSTALI PEKOVSKI IZDELKI
2 grisini z oljčnim oljem, pakiranje 20 do 30 g izdelka na trgu ne najdemo. Ali ponudimo izdelek brez olivnega olja klasik v 20g pakiranju, ali pa izdelek z olivnim olje v 13g pakiranju. Povejte kaj ponudimo?
7 hrustljavi kruhki- navadni, brez glutena, mleka, jajc in aditivov, kot Crispy kruhek v kolikor želite izdelek brez glutena, mleka, jajc in aditivov izdelek razpišite v sklopu 11.4. sklop: DIABETIČNI IN DIETNI IZDELKI. Na trgu obstaja kar nekaj ponudnikov, ki še vedno nudijo klasične hrustljave kruhke kot so Crispy. Ali lahko ponudimo navadne pšenične kruhke kot Crispy, druge blagovne znamke v 150g pakiranju?

8 hrustljavi kruhki iz 5 žit, brez glutena, mleka, jajc in aditivov, kot Crispy kruhek v kolikor želite izdelek brez glutena, mleka, jajc in aditivov izdelek razpišite v sklopu 11.4. sklop: DIABETIČNI IN DIETNI IZDELKI. Na trgu obstaja kar nekaj ponudnikov, ki še vedno nudijo klasične hrustljave kruhke kot so Crispy. Ali lahko ponudimo polnozrnate kruhke kot Crispy, druge blagovne znamke v 150g pakiranju?

9 hrustljavi kruhki s kvinojo, brez glutena, mleka, jajc in aditivov, kot Crispy kruhek v kolikor želite izdelek brez glutena, mleka, jajc in aditivov izdelek razpišite v sklopu 11.4. sklop: DIABETIČNI IN DIETNI IZDELKI. Na trgu obstaja kar nekaj ponudnikov, ki še vedno nudijo klasične hrustljave kruhke kot so Crispy. Ali lahko ponudimo ržene kruhke kot Crispy, druge blagovne znamke v 150g pakiranju?

12 preste, manj slane, 30 do 50 g dobili smo informacijo, da bo podjetje Žito izdelek umaknil iz svojega asortimana. Naročnika prosimo za umik izdelka iz popisa.

11.1. sklop: ČAJI
Pod zaporedno številko 1, 3, 6, 7, 10-12, 14, 16, 18, zahtevate, da vam ponudimo izdelek v verigi. Ali vam lahko ponudimo izdelek, ki je sicer identičen zahtevanemu ampak je že predhodno narezan na posamezne gastro vrečke čaja?
12 čaj zeliščni, filter veriga vrečk, gastro pakiranje naročnika prosimo, da določi kateri zeliščni čaj naj ponudimo, saj bodo le tako ponudbe med seboj primerljive, saj različni čaji imajo različno ceno. Lahko ponudimo otroški čaj, melisa, bezeg, meta, itd.
13 čaj zeliščni brez glutena, barvil, arom in ostalih aditivov, 500 g naročnika prosimo, da določi kateri zeliščni čaj naj ponudimo, saj bodo le tako ponudbe med seboj primerljive, saj različni čaji imajo različno ceno. Planinskega imate že razpisanega pod zaporedno št. 4. Ali lahko tu ponudimo izdelek otroški čaj?

11.2. sklop: ZAČIMBE
3 cimet mleti, 300 do 450 g ali lahko ponudim izdelek v 500g pakiranju?
9 poper v zrnu 40-50g ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju?
24 čebula grobo mleta, 600 do 1000 g ali lahko ponudimo praženo čebulo?
33 mešanica začimb za krompir, 1000 do 1500 g izdelek smo našli v 30g pakiranju. Izdelek v gastro pakiranju ne obstaja. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala

11.3. sklop: OSTALA ŽIVILA
17 preliv desertni, različni okusi (Sladki greh ali podobno) 100-250g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
37 tunina pašteta (32 % tunino meso) , začinjena z naravnimi začimbami, brez konzervansov, brez ojačevalcev arome, enakovredno kot Argeta, 27 g ali lahko ponudimo izdelek kot Delamaris, ki vsebuje 30% mesa in je v 30g pakiranju?
40 sterilizirani koščki lososa v rastlinskem olju (brez kože in kosti), dimljen okus, pakirano od 150 do 1000 g edini dobavljiv losos na tržišču je sedaj v sončničnem olju in v 150g (ni dimljen). Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
49 osnovna omaka, 500 g izdelka ne najdemo na trgu. Ne vemo kaj naročnik želi. Ali lahko ponudimo temna omaka za pečenko? Obstajajo še goveja, zelenjavna in kokošja osnova v 224g pakiranju. Povejte kaj lahko ponudimo, saj izdelka ne najdemo na trgu. Hvala
57 pire instant 3 kg ali lahko ponudimo izdelek v 4kg pakiranju?
67 čokoladne figurice, različne oblike (božiček, zajček ipd.), do 60 g naročnika prosimo, da loči različne oblike čokoladnih figuric
68 keksi polnozrnati, masleni, porcijski, Leibnitz ali enakovredno, 50 g izdelek, ki bi bil polnozrnat in maslen na trgu ne obstaja. Lahko vam ponudimo samo maslene kekse kot Leibniz v 50g pakiranju. Polnozrnati ne obstajajo.
71 instant vitaminsko mineralni napitek, Cedevita ali enakovredno, okus pomaranča, 1 kg izdelek nima mineralov, samo vitamine. Naročnika prosimo za umik zahteve. Hvala
77 rjavi sladkor, kristalni, 1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
90 tatarska omaka v tubi, 180 g ali lahko ponudimo izdelek v 165g pakiranju?
94 margarina, 250 g ne vemo kakšno margarino želite? Prosimo za dodana navodila.

11.4. sklop: DIABETIČNI IN DIETNI IZDELKI
8 brezglutenski pudingi, 36 d0 120 g ali naročnik želi izdelek, ki je že narejen v posodici ali v vrečki za pripravo?
32 sojin napitek, okus kakav, 250 ml ali lahko ponudimo izdelek sojin napitek okus čokolada namesto kakav?
37 kokosov napitek, 1 l naročnika prosimo samo za potrdite, da želi kokosovo mleko in ne kokosovo vodo. Hvala
38 kokosov napitek 0,2 do 0,25 l naročnika prosimo samo za potrdite, da želi kokosovo mleko in ne kokosovo vodo. Hvala
46 margarina 35 do 40% mm Vitag., brez mleka in ml. sestavin, 250 do 500 g izdelek nima mm (mlečnih maščob) temveč je sestavljena iz rastlinskih maščob, brez mleka in primerna za dietetno prehrano. Izdelek Vitaquel ima do 60% skupnih maščob. Izdelek Vitagen v 200g pakiranju ravno toliko. Izdelek Light, ki bi ustrezal opisu je ukinjen. Naročnika prosimo, za dodatna navodila kaj ponudimo, saj je zahtevan izdelek ukinjen? Hvala.
48 otroški veganski namaz s paradižnikom in jabolkom (Kinder streich in enakovredno), 50 g izdelek sicer vsebuje paradižnikov koncentrat in jabolčni sok. Ali ga lahko vseeno ponudimo?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
6.2. sklop: KONZERVIRANA ZELENJAVA
1 fižol zrnje, kuhan, rjavi, 3 do 5 kg ali lahko ponudimo izdelek v 2500g pakiranju? LAHKO JE 2500 G PAKIRANJE.
2 fižol zrnje, kuhan, rdeči, 3 do 5 kg ali lahko ponudimo izdelek v 2500g pakiranju? Izdelka v danem razponu na trgu namreč ni. Natureta ima samo rjavi in beli fižol v 4100g pakiranju. Rdečega fižola omenjeno podjetje nima v svoje asortimanu. LAHKO JE 2500 G PAKIRANJE.
4 grah, 3 do 5 kg ali lahko ponudimo izdelek v 2500g pakiranju? LAHKO JE 2500 G PAKIRANJE.
5 čičerika, 3 do 5 kg izdelka v zahtevanem razponu ne najdemo na trgu. Ali lahko ponudimo izdelek v 2500g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala LAHKO JE 2500 G PAKIRANJE.

6.4. sklop: SADNI KOMPOTI, MARMELADE
6 marmelada marelična, 2 do 5 kg v razpisni dokumentaciji na strani 12 imate zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V Priročniku na strani 124 piše, da morajo biti vse marmelade in džemi brez konzervansov. Vse gastro marmelade vsebujejo konzervanse. Ali želite, da vam ponudimo izdelek v kozarcu in brez konzervansov, ali izdelek v gastro pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo? GASTRO PAKIRANJE.
7 marmelada jagodna, 2 do 5 kg v razpisni dokumentaciji na strani 12 imate zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V Priročniku na strani 124 piše, da morajo biti vse marmelade in džemi brez konzervansov. Vse gastro marmelade vsebujejo konzervanse. Ali želite, da vam ponudimo izdelek v kozarcu in brez konzervansov, ali izdelek v gastro pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo? GASTRO PAKIRANJE.
8 marmelada marelična, porcijska, 15 do 25 g v razpisni dokumentaciji na strani 12 imate zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V Priročniku na strani 124 piše, da morajo biti vse marmelade in džemi brez konzervansov. Vse porcijske marmelade vsebujejo konzervanse. Ali želite, da vam ponudimo izdelek v kozarcu in brez konzervansov, ali izdelek v porcijskem pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo? PORCIJSKO PAKIRANJE.
9 marmelada jagodna, porcijska, 15 do 25 g v razpisni dokumentaciji na strani 12 imate zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V Priročniku na strani 124 piše, da morajo biti vse marmelade in džemi brez konzervansov. Vse porcijske marmelade vsebujejo konzervanse. Ali želite, da vam ponudimo izdelek v kozarcu in brez konzervansov, ali izdelek v porcijskem pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo? PORCIJSKO PAKIRANJE.
10 marmelada mešana, porcijska, 15 do 25 g v razpisni dokumentaciji na strani 12 imate zapisano, da se moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V Priročniku na strani 124 piše, da morajo biti vse marmelade in džemi brez konzervansov. Vse porcijske marmelade vsebujejo konzervanse. Ali želite, da vam ponudimo izdelek v kozarcu in brez konzervansov, ali izdelek v porcijskem pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo? PORCIJSKO PAKIRANJE.

7.1. sklop: NEKTARJI in SOKOVI 100 % sadni delež (sd)
3 breskov nektar min. 50%, 0,2 l ali lahko ponudimo izdelek 100% sok breskev-jabolko v 250ml pakiranju, brez dodanega sladkorja? Ker izdelek nima dodanega sladkorja kakor nektarji je bolj zdrav za otroke. NE.
9 jagodni nektar min. 45 % sd, 1 l, v embalaži, ki omogoča zapiranje po odprtju ali lahko ponudimo izdelek z minimalno 43% sadnim deležem, kakor je to predpisano v Pravilniku o nektarjih in sokovih? DA.
10 nektar iz marelic in jabolk, min. 40% sd, 1 l, v embalaži, ki omogoča zapiranje po odprtju ali lahko ponudimo nektar, ki je narejen izključno iz marelic? NE.
13 multivitaminski sok iz rdečega sadja, 100 % sd, 1 l, v embalaži, ki omogoča zapiranje po odprtju ali lahko ponudimo izdelek s sestavo, jabolko, pomaranča, ananas, marakuja, mango, banana, marelica, korenček? NE.
17 jabolčni sok 100 % sd, 0,2 l ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju? NE.
18 motni jabolčni sok 100 % sd z dodanim Ca, 0,2 l ali lahko ponudimo bio jabolčni sok namesto zahtevanega? NE.
19 pomarančni sok 100 % sd, 0,2 l ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju? NE.

8.2. sklop: PRIPRAVLJENI IZDELKI IZ ŽIT
1 koruzni kosmiči, 0,5 do 1 kg prosimo za informacijo ali ponudimo izdelek brez dodanega sladkorja, ki je dosti bolj zdrav za otroke izdelek vam lahko ponudimo v 375g? DA.

8.4. sklop: TESTENINE
3 jušna zakuha, školjke ali lahko ponudimo metuljčke namesto školjk? DA.
4 polbela pšenična moka tip 850, 1 kg ali je za naročnika sprejemljivo, da na moki T-850 piše krušna moka in ne polbela? DA.
15 jajčne testenine, valoviti rezanci valoviti rezanci obstajajo z jajci samo v 500g pakiranju. Ali lahko namesto zahtevanih testenin ponudimo jajčne svedre? NE.
24 ravioli sirovi, sveži smo ponudniki trajnega blaga in artikel pomeni veliko oviro v oddaji ponudbe. Izdelek pomeni drugačno shranjevanje, rokovanje in distribucijo. Naročnika prosimo, da izdelek umakne v 9.1. sklop: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA, kjer imate razpisane podobne izdelke (torteline, kanelone, itd). V kolikor tega ne boste storili boste dobili omejeno število ponudb. NAROČNIK BO OBJAVIL POPRAVEK POPISOV BLAGA.
25 tortelini s pršutom, sveži smo ponudniki trajnega blaga in artikel pomeni veliko oviro v oddaji ponudbe. Izdelek pomeni drugačno shranjevanje, rokovanje in distribucijo. Naročnika prosimo, da izdelek umakne v 9.1. sklop: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA, kjer imate razpisane podobne izdelke (torteline, kanelone, itd). V kolikor tega ne boste storili boste dobili omejeno število ponudb. NAROČNIK BO OBJAVIL POPRAVEK POPISOV BLAGA.

10.6. sklop: OSTALI PEKOVSKI IZDELKI
2 grisini z oljčnim oljem, pakiranje 20 do 30 g izdelka na trgu ne najdemo. Ali ponudimo izdelek brez olivnega olja klasik v 20g pakiranju, ali pa izdelek z olivnim olje v 13g pakiranju. Povejte kaj ponudimo? IZDELEK Z OLIVNIM OLJEM, 13 G.
7 hrustljavi kruhki- navadni, brez glutena, mleka, jajc in aditivov, kot Crispy kruhek v kolikor želite izdelek brez glutena, mleka, jajc in aditivov izdelek razpišite v sklopu 11.4. sklop: DIABETIČNI IN DIETNI IZDELKI. Na trgu obstaja kar nekaj ponudnikov, ki še vedno nudijo klasične hrustljave kruhke kot so Crispy. Ali lahko ponudimo navadne pšenične kruhke kot Crispy, druge blagovne znamke v 150g pakiranju? NAROČNIK BO V TEM DELU OBJAVIL POPRAVEK POPISOV BLAGA. LAHKO NAVADNI PŠENIČNI HRUSTLJAVI KRUHKI.

8 hrustljavi kruhki iz 5 žit, brez glutena, mleka, jajc in aditivov, kot Crispy kruhek v kolikor želite izdelek brez glutena, mleka, jajc in aditivov izdelek razpišite v sklopu 11.4. sklop: DIABETIČNI IN DIETNI IZDELKI. Na trgu obstaja kar nekaj ponudnikov, ki še vedno nudijo klasične hrustljave kruhke kot so Crispy. Ali lahko ponudimo polnozrnate kruhke kot Crispy, druge blagovne znamke v 150g pakiranju? NAROČNIK BO V TEM DELU OBJAVIL POPRAVEK POPISOV BLAGA. NE, HRUSTLJAVE KRUHKE IZ 5 ŽIT.

9 hrustljavi kruhki s kvinojo, brez glutena, mleka, jajc in aditivov, kot Crispy kruhek v kolikor želite izdelek brez glutena, mleka, jajc in aditivov izdelek razpišite v sklopu 11.4. sklop: DIABETIČNI IN DIETNI IZDELKI. Na trgu obstaja kar nekaj ponudnikov, ki še vedno nudijo klasične hrustljave kruhke kot so Crispy. Ali lahko ponudimo ržene kruhke kot Crispy, druge blagovne znamke v 150g pakiranju? NAROČNIK BO V TEM DELU OBJAVIL POPRAVEK POPISOV BLAGA. NE, HRUSTLJAVE KRUHKE S KVINOJO.

12 preste, manj slane, 30 do 50 g dobili smo informacijo, da bo podjetje Žito izdelek umaknil iz svojega asortimana. Naročnika prosimo za umik izdelka iz popisa. NAROČNIK BO V TEM DELU OBJAVIL POPRAVEK POPISOV BLAGA.

11.1. sklop: ČAJI
Pod zaporedno številko 1, 3, 6, 7, 10-12, 14, 16, 18, zahtevate, da vam ponudimo izdelek v verigi. Ali vam lahko ponudimo izdelek, ki je sicer identičen zahtevanemu ampak je že predhodno narezan na posamezne gastro vrečke čaja? DA.
12 čaj zeliščni, filter veriga vrečk, gastro pakiranje naročnika prosimo, da določi kateri zeliščni čaj naj ponudimo, saj bodo le tako ponudbe med seboj primerljive, saj različni čaji imajo različno ceno. Lahko ponudimo otroški čaj, melisa, bezeg, meta, itd. NAROČNIK BO V TEM DELU OBJAVIL POPRAVEK POPISOV BLAGA, IN SICER ŽELI MEŠANI ZELIŠČNI ČAJ.
13 čaj zeliščni brez glutena, barvil, arom in ostalih aditivov, 500 g naročnika prosimo, da določi kateri zeliščni čaj naj ponudimo, saj bodo le tako ponudbe med seboj primerljive, saj različni čaji imajo različno ceno. Planinskega imate že razpisanega pod zaporedno št. 4. Ali lahko tu ponudimo izdelek otroški čaj? LAHKO.

11.2. sklop: ZAČIMBE
3 cimet mleti, 300 do 450 g ali lahko ponudim izdelek v 500g pakiranju? DA.
9 poper v zrnu 40-50g ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju? DA.
24 čebula grobo mleta, 600 do 1000 g ali lahko ponudimo praženo čebulo? DA.
33 mešanica začimb za krompir, 1000 do 1500 g izdelek smo našli v 30g pakiranju. Izdelek v gastro pakiranju ne obstaja. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala DA.

11.3. sklop: OSTALA ŽIVILA
17 preliv desertni, različni okusi (Sladki greh ali podobno) 100-250g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju? NE.
37 tunina pašteta (32 % tunino meso) , začinjena z naravnimi začimbami, brez konzervansov, brez ojačevalcev arome, enakovredno kot Argeta, 27 g ali lahko ponudimo izdelek kot Delamaris, ki vsebuje 30% mesa in je v 30g pakiranju? NE.
40 sterilizirani koščki lososa v rastlinskem olju (brez kože in kosti), dimljen okus, pakirano od 150 do 1000 g edini dobavljiv losos na tržišču je sedaj v sončničnem olju in v 150g (ni dimljen). Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala DA.
49 osnovna omaka, 500 g izdelka ne najdemo na trgu. Ne vemo kaj naročnik želi. Ali lahko ponudimo temna omaka za pečenko? Obstajajo še goveja, zelenjavna in kokošja osnova v 224g pakiranju. Povejte kaj lahko ponudimo, saj izdelka ne najdemo na trgu. Hvala GOVEJA OSNOVA.
57 pire instant 3 kg ali lahko ponudimo izdelek v 4kg pakiranju? DA.
67 čokoladne figurice, različne oblike (božiček, zajček ipd.), do 60 g naročnika prosimo, da loči različne oblike čokoladnih figuric NAROČNIK V TEM DELU POPISOV BLAGA NE BO SPREMINJAL.
68 keksi polnozrnati, masleni, porcijski, Leibnitz ali enakovredno, 50 g izdelek, ki bi bil polnozrnat in maslen na trgu ne obstaja. Lahko vam ponudimo samo maslene kekse kot Leibniz v 50g pakiranju. Polnozrnati ne obstajajo. LAHKO MASLENI KEKSI, 50G.
71 instant vitaminsko mineralni napitek, Cedevita ali enakovredno, okus pomaranča, 1 kg izdelek nima mineralov, samo vitamine. Naročnika prosimo za umik zahteve. Hvala NAROČNIK SPREMINJA OPIS IZDELKA, OBJAVLJEN BO POPRAVEK POPISOV BLAGA.
77 rjavi sladkor, kristalni, 1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju? DA.
90 tatarska omaka v tubi, 180 g ali lahko ponudimo izdelek v 165g pakiranju? DA.
94 margarina, 250 g ne vemo kakšno margarino želite? Prosimo za dodana navodila. NAROČNIK ŽELI MARGARINO ZA KUHANJE.

11.4. sklop: DIABETIČNI IN DIETNI IZDELKI
8 brezglutenski pudingi, 36 d0 120 g ali naročnik želi izdelek, ki je že narejen v posodici ali v vrečki za pripravo? ŽE NAREJEN V POSODICI.
32 sojin napitek, okus kakav, 250 ml ali lahko ponudimo izdelek sojin napitek okus čokolada namesto kakav? LAHKO ČOKOLADA.
37 kokosov napitek, 1 l naročnika prosimo samo za potrdite, da želi kokosovo mleko in ne kokosovo vodo. Hvala KOKOSOVO MLEKO.
38 kokosov napitek 0,2 do 0,25 l naročnika prosimo samo za potrdite, da želi kokosovo mleko in ne kokosovo vodo. Hvala KOKOSOVO MLEKO.
46 margarina 35 do 40% mm Vitag., brez mleka in ml. sestavin, 250 do 500 g izdelek nima mm (mlečnih maščob) temveč je sestavljena iz rastlinskih maščob, brez mleka in primerna za dietetno prehrano. Izdelek Vitaquel ima do 60% skupnih maščob. Izdelek Vitagen v 200g pakiranju ravno toliko. Izdelek Light, ki bi ustrezal opisu je ukinjen. Naročnika prosimo, za dodatna navodila kaj ponudimo, saj je zahtevan izdelek ukinjen? Hvala. LAHKO VSEBUJE DO 60 % SKUPNIH MAŠČOB.
48 otroški veganski namaz s paradižnikom in jabolkom (Kinder streich in enakovredno), 50 g izdelek sicer vsebuje paradižnikov koncentrat in jabolčni sok. Ali ga lahko vseeno ponudimo? DA.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali lahko pri spodnjem sklopu ponudimo pripisane gramature:
11.3. sklop: OSTALA ŽIVILA

36 kokošja pašteta (min. 24 % kokošjega mesa), začinjena z naravnimi začimbami, brez konzervansov, brez ojačevalcev arome, brez glutena, enakovredno kot Argeta 27 g ali lahko 50g
36 kokošja pašteta (min. 24 % kokošjega mesa), začinjena z naravnimi začimbami, brez konzervansov, ali lahko okus piščančja
37 tunina pašteta (32 % tunino meso) , začinjena z naravnimi začimbami, brez konzervansov, brez ojačevalcev arome, enakovredno kot Argeta, 27 g ali lahko 50g
41 jabolčni čips, 20 do 30 g ali lahko 100g
48 dodatek jedem brez dodanih ojačevalcev okusa, brez arom in barvil (npr. Vegeta natur in enakovredno), 3 kg ali lahko 1kg
49 osnovna omaka, 500 g prosimo za pomoč kaj ste mislili (omakaza pečenko, osnoba kokošja, osnova goveje, svetlo prežganjea)
57 pire instant 3 kg ali lahko 4kg
93 margarina za namaze, 500 g ali lahko 250g

84 repično olje, 100 %, hladno stiskano, pakiranje do 1 l, hladno stiskano 100% je samo 0,5 l pakiranje ali lahko ponudimo ali pa vam ponudimo 100% nerafinirano bučno olje, ki je v 1l pakiranju?

Hvala za odgovore!

ODGOVOR
11.3. sklop: OSTALA ŽIVILA
36 kokošja pašteta (min. 24 % kokošjega mesa), začinjena z naravnimi začimbami, brez konzervansov, brez ojačevalcev arome, brez glutena, enakovredno kot Argeta 27 g ali lahko 50g NE.
36 kokošja pašteta (min. 24 % kokošjega mesa), začinjena z naravnimi začimbami, brez konzervansov, ali lahko okus piščančja DA.
37 tunina pašteta (32 % tunino meso) , začinjena z naravnimi začimbami, brez konzervansov, brez ojačevalcev arome, enakovredno kot Argeta, 27 g ali lahko 50g NE.
41 jabolčni čips, 20 do 30 g ali lahko 100g NE.
48 dodatek jedem brez dodanih ojačevalcev okusa, brez arom in barvil (npr. Vegeta natur in enakovredno), 3 kg ali lahko 1kg NE.
49 osnovna omaka, 500 g prosimo za pomoč kaj ste mislili (omakaza pečenko, osnoba kokošja, osnova goveje, svetlo prežganjea) GOVEJA OSNOVA.
57 pire instant 3 kg ali lahko 4kg LAHKO 4 KG.
93 margarina za namaze, 500 g ali lahko 250g LAHKO 250G.
84 repično olje, 100 %, hladno stiskano, pakiranje do 1 l, hladno stiskano 100% je samo 0,5 l pakiranje ali lahko ponudimo ali pa vam ponudimo 100% nerafinirano bučno olje, ki je v 1l pakiranju? REPIČNO OLJE, LAHKO 0,5 L PAKIRANJE.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali lahko ponudimo spodnje artikle?

11.2. sklop: ZAČIMBE
4 bazilika drobljena, 300 do 400 g ali lahko 1kg
5 kumina mleta, 300 do 400g ali lahko 1kg
9 poper v zrnu 40-50g ali lahko 100
11 peteršilj drobljen, 70do 220 gali lahko 500g
15 pehtran, 400 do 1200 g ali lahko 155g
21 klinčki, 30 do 200 g ali lahko 370g
25 curry, 30 - 50 g, steklen kozarček ali lahko 190 g pvc
29 jušna zelenjava, 158 do 620 g ali lahko 1kg
33 mešanica začimb za krompir, 1000 do 1500 g ali lahko 30g

Hvala za odgovore!

ODGOVOR
11.2. sklop: ZAČIMBE
4 bazilika drobljena, 300 do 400 g ali lahko 1kg NE.
5 kumina mleta, 300 do 400g ali lahko 1kg NE.
9 poper v zrnu 40-50g ali lahko 100 DA, LAHKO 100 G.
11 peteršilj drobljen, 70do 220 gali lahko 500g NE.
15 pehtran, 400 do 1200 g ali lahko 155g NE.
21 klinčki, 30 do 200 g ali lahko 370g NE.
25 curry, 30 - 50 g, steklen kozarček ali lahko 190 g pvc NE.
29 jušna zelenjava, 158 do 620 g ali lahko 1kg NE.
33 mešanica začimb za krompir, 1000 do 1500 g ali lahko 30g DA.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas ali lahko ponudimo za spodnji sklop:
8.2. sklop: PRIPRAVLJENI IZDELKI IZ ŽIT

9 koruzni zdrob, 20 do 25 kg ali lahko 1kg
12 pšenični zdrob, 20 - 25 kg ali lahko 1kg

8.4. sklop: TESTENINE
20 polnozrnati rezanci ali lahko polnozrnati pirini rezanci
24 ravioli sirovi, sveži ali lahko kapeleti

Hvala!

ODGOVOR
8.2. sklop: PRIPRAVLJENI IZDELKI IZ ŽIT

9 koruzni zdrob, 20 do 25 kg ali lahko 1kg NE.
12 pšenični zdrob, 20 - 25 kg ali lahko 1kg NE.

8.4. sklop: TESTENINE
20 polnozrnati rezanci ali lahko polnozrnati pirini rezanci NE.
24 ravioli sirovi, sveži ali lahko kapeleti DA.