Dosje javnega naročila 004118/2019
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA STIČNA, Cesta občine Hirschaid 1, 1295 Ivančna Gorica
Blago: Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 916.515,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN004118/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 14.06.2019
JN004118/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.07.2019
JN004118/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.07.2019
JN004118/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.09.2019
JN004118/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.10.2019
JN004118/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.10.2019
JN004118/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 13.01.2020
JN004118/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.01.2020
JN004118/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 24.01.2020
JN004118/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 24.01.2020
JN004118/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 24.01.2020
JN004118/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 24.01.2020
JN004118/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 24.01.2020
JN004118/2019-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 24.01.2020
JN004118/2019-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 24.01.2020
JN004118/2019-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 24.01.2020
JN004118/2019-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 24.01.2020
JN004118/2019-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 24.01.2020
JN004118/2019-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 24.01.2020
JN004118/2019-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 24.01.2020
JN004118/2019-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 24.01.2020
JN004118/2019-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 24.01.2020
JN004118/2019-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 24.01.2020
JN004118/2019-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 24.01.2020
JN004118/2019-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 24.01.2020
JN004118/2019-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 24.01.2020
JN004118/2019-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 24.01.2020
JN004118/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.03.2020
JN004118/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 11.03.2020
JN004118/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.06.2020
JN004118/2019-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004118/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 114-279415
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA STIČNA
Cesta občine Hirschaid 1
1295
SI
Ivančna Gorica
Slovenija
Melita Žlajpah
racunovodstvo.ossticna@guest.arnes.si
+386 17887266
+386 17887265

Internetni naslovi
http://www.os-sticna.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sib-mb.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10455
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Meso- teletina, govedina, svinjina, žrebičje in kunčje meso
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Meso- teletina, govedina, svinjina, žrebičje in kunčje meso
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Mesni izdelki
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Mesni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Perutnina in perutninski izdelki
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Perutnina in perutninski izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Ribe in zamrznjeni ribji izdelki
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03311000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ribe in zamrznjeni ribji izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Mleko in mlečni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Kruh
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15811000
15811100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Kruh
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Pekovski izdelki
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
15811000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Pekovski izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Bureki in pice
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Bureki in pice
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Mlevski izdelki in testenine
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Mlevski izdelki in testenine
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Slaščičarski izdelki in peciva
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
15812000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Slaščičarski izdelki in peciva
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeni izdelki iz testa
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjeni izdelki iz testa
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeno sadje in zelenjava
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15331100
15331170
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjeno sadje in zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže in suho sadje
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03222000
15300000
15332410
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveže in suho sadje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveža zelenjava
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03221000
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveža zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: Splošno prehrambeno blago
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Splošno prehrambeno blago
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: Sirupi za avtomate
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15321000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sirupi za avtomate
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: Sadni sokovi in napitki
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15321000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sadni sokovi in napitki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: Dietetični izdelki
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15880000
15882000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dietetični izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Eko mleko in mlečni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko sadje in zelenjava
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03220000
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Eko sadje in zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: Ostali eko izdelki
Številka sklopa: 21
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ostali eko izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.07.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.11.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.07.2019   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.07.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA STIČNA
Cesta občine Hirschaid 1
1295
Ivančna Gorica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.06.2019   15:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Razpisne dokumentacije še danes, 17.06.2019 ni na povezavi, ki ste jo navedli.

Prosimo, da jo čim prej objavite.

Hvala,
Lep pozdrav,

ODGOVOR

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na: http://www.sib-mb.si/javna_narocila/877/dokumentacija.html


Datum objave: 20.06.2019   08:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas, če lahko ponudimo drugačna pakiranja oz. gramature, ki bi bila najboljši možen približek vašim iskanim, in ceno ustrezno preračunamo na iskano enoto mere?
Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Lahko.Datum objave: 20.06.2019   08:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji smo zasledili, da naročnik želi dostavo vsaj 2x tedensko med 6:00 in 12:00.
Predvidevamo, da se je pogoj take dostave oblikoval predvsem za sklope svežega programa kot so kruh, meso ter sadje in zelenjava.
Glede na blago, ki ga dostavljamo imamo ponudniki različno prilagojen način dostave ter smo različno logistično organizirani, nekateri vozijo z mnogo več vozili, nekateri z manj, glede na količino ter tudi vrsto blaga, ki ga dostavljamo.
Zato prosimo naročnika, naj sporoči ali bi mu za sklope živil, ki se hranijo na sobni temperaturi in imajo daljši rok trajanja, zadostovala dostava enkrat tedensko, gre za sklope kot so:
9. SKLOP: MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE
15. SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
17. SKLOP: SADNI SOKOVI IN NAPITKI
21. SKLOP: OSTALI EKO IZDELKI

Seveda pa se bomo dobavitelji trudili, da naročnik prejme živila ob medsebojno dogovorjenem času, v izrednih primerih pa poiskali skupno rešitev.
Hvala,
Lep pozdrav,


ODGOVOR
ZADOSTUJE DOSTAVA ENKRAT TEDENSKO.Datum objave: 20.06.2019   08:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Po naših izkušnjah in povratnih informacijah, ki jih dobimo s strani naročnikov, je naročnikom v interesu, da se v primeru dvoma v ustreznost ponujenih izdelkov opravi vzorčenje pred oddajo odločitve o oddaji naročila.

Z vzorčenjem se lahko naročnik izogne kasnejši dobavi neustreznih izdelkov, reklamacijam in nezadovoljstvu zaradi neustreznih izdelkov.
Za ponudnike pa vzorčenje pomeni večjo disciplino ter upoštevanje kakovostnih zahtev naročnika.

V primeru, da se vzorčenje ob dvomu v ustreznost izdelkov ne opravi, niso oškodovani samo neizbrani ponudniki, temveč tudi otroci v vrtcih in šolah, ki zaradi tega lahko dobijo izdelke slabše kakovosti.

Zanima nas torej, ali bo naročnik v primeru dvoma v neustreznost izdelkov (ki ga bo zaznal sam ali ga bo na sum opozoril eden od ponudnikov) ponudnika v fazi analize ponudb pozval k vzorčenju - se pravi k predložitvi fizičnih vzorcev živil, da boste s tem fizično preverili deklaracije in s tem preverili ali ponujeni izdelki dejansko ustrezajo vašim zahtevam?

Lep pozdrav,


ODGOVOR
Če bo naročnik menil, da izdelki niso ustrezni, lahko zahteva vzorce blaga.
Ponudnik mora ponuditi blago, ki ustreza razpisani kvaliteti in za to nosi vso odgovornost. Pri tako velikem številu artiklov ni mogoče zahtevati za vsak artikel vzorec blaga.Datum objave: 01.07.2019   07:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima me, če je sklop bio kruha izločen ali ga morda nismo zasledili?

Hvala vam.

ODGOVOR
Sklop je izločen.Datum objave: 04.07.2019   15:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

17. SKLOP: SADNI SOKOVI IN NAPITKI
4. Jagodni sok 100 % sadni delež brez konzervansov 0,2 l- izdelek NE OBSTAJA. Možno je dobiti nektar iz jagod jabolk in grozdja z min. 45 % sadnim deležem pakiran po 0,2 l.

5. Borovničev sok 100 % sadni delež brez konzervansov 0,2 l- izdelek NE OBSTAJA. Možno je dobiti nektar iz borovnic in aronije z min. 35 % sadnim deležem pakiran po 0,2 l.

6. Ribezov sok 100 % sadni delež brez konzervansov 0,2 l-- izdelek NE OBSTAJA. Možno je ponuditi samo nektar z min 25 % sadnim deležem pakiran po 0,2 L?
10. Sok jagoda - ribez 0,2 l kot Pingo- izdelek ni sok; ampak pijača!

Prosim popravite nazive artiklov, da bomo lahko oddali ponudbo.

ODGOVOR
Izdelki na trgu obstajajo, zato ne bomo spreminjali ali popravljali ničesar.
Datum objave: 04.07.2019   15:51
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo, da umaknete navedene izdelke iz sklopa 9. SKLOP: MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE:
31. Polnjene testenine s sirom 1 kg
32. Polnjene testenine z zelenjavo 1 kg
41. Ravioli sveži mesni 1 kg
42. Ravioli sveži sirovi 1 kg
62. Tortelini s sirom 1 kg
63. Tortelini z mesom 1 kg

Podobne ali iste izdelke imate že razpisane v drugem sklopu: 11. SKLOP: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA, tako da ni potrebe, da podvajate izdelke tudi v sklopu 9.
Naše podjetje je ponudnik trajnega blaga in zamrznjeni izdelki tako pomenijo veliko oviro v oddaji ponudbe, saj potrebujejo drugačno shranjevanje, drugačno distribucijo in drugačno rokovanje. V kolikor tega ne boste naredili, boste dobili zelo omejeno število ponudb za ta sklop, kar pa mislim da ni v interesu naročnika.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.


ODGOVOR
Navedeni izdelki so sveži in posledično niso v sklopu zamrznjenih izdelkov.Datum objave: 04.07.2019   16:01

Pozdravljeni,
prosim za odgovor:

9. SKLOP: MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE
8. Drobtine bele 1 kg-ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 5kg?
Odg.: NE
11. Grisini 25g-ali lahko ponudimo garmaturo pakiranja 18g x 25?
Odg.: NE
31. Polnjene testenine s sirom 1 kg-sveže testenine na pašejo v sklop mlevski izdelki. Prosim, če jih prestavite v drugi sklop.
Odg.: TO JE SKLOP MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE, ZATO PAŠEJO TU NOTRI.
32. Polnjene testenine z zelenjavo 1 kg-sveže testenine na pašejo v sklop mlevski izdelki. Prosim, če jih prestavite v drugi sklop
Odg.: TO JE SKLOP MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE, ZATO PAŠEJO TU NOTRI.
35. Prepečenec polnozrnati 40g - TAKEGA PREPEČENCA NE NEJDEMO NA TRGU. ALI LAHKO PONUDIMO POLNOZRNAT PREPEČENEC GRAMATURE 330G ALI PA NAVEDNI PREPEČENEC ŽELJENE GRAMATURE 40G?
Odg.: NE
41. Ravioli sveži mesni 1 kg-sveže testenine na pašejo v sklop mlevski izdelki. Prosim, če jih prestavite v drugi sklop
Odg.: TO JE SKLOP MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE, ZATO PAŠEJO TU NOTRI.
42. Ravioli sveži sirovi 1 kg -sveže testenine na pašejo v sklop mlevski izdelki. Prosim, če jih prestavite v drugi sklop
Odg.: TO JE SKLOP MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE, ZATO PAŠEJO TU NOTRI.
43. Ribana kaša (jajčne jušne testenine) 3 kg--ali lahko ponudimo garmaturo pakiranja 500g? DA
51. Testenine polžki brez jajc 5 kg-ali imajo lahko sledi jajc, drugača moramo ponuditi brezglutenske testenine, ki so zelo dražja.
Odg.: BREZ JAJC
55. Testenine spirale/svedri (jajčne) 5 kg--ali imajo lahko sledi jajc, če ne ali lahko ponudimo pakiranje 500g?
Odg.: JAJČNE TESTENINE OBIČAJNO VSEBUJEJO JAJCA PAKIRANJE 5KG
56. Testenine široki rezanci (jajčne- valoviti) 8 kg--ali imajo lahko sledi jajc, če ne ali lahko ponudimo pakiranje 500g?
Odg.: JAJČNE TESTENINE OBIČAJNO VSEBUJEJO JAJCA PAKIRANJE 8 KG
58. Testenine široki rezanci (jajčne) 8 kg-ali lahko ponudimo garmaturo pakiranja 500g?
Odg.: NE
62. Tortelini s sirom 1 kg-sveže testenine na pašejo v sklop mlevski izdelki. Prosim, če jih prestavite v drugi sklop
Odg.: TO JE SKLOP MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE, ZATO PAŠEJO TU NOTRI.
63. Tortelini z mesom 1 kg-sveže testenine na pašejo v sklop mlevski izdelki. Prosim, če jih prestavite v drugi sklop
Odg.: TO JE SKLOP MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE, ZATO PAŠEJO TU NOTRI.
67. Testenine - Valvice 5 kg kot Zlato polje-ali lahko ponudimo testenine brez jajc?
Odg.: DA

12. SKLOP: ZAMRZNJENO SADJE IN ZELENJAVA
1. Zamrznjen ananas 1 kg- SAMIO ZAMRZNJENEGA ANANASA NE NAJDEMO NA TRGU, ALI LAHKO PONUDIMO ZAMRZNJEN SMOOTI, KI VSEBUJE ANANAS, ŠPINAČO, METO IN MANGO. ČE NE PROSIM ZA BRISANJE ARTIKLA IZ PREDRAČUNA.
Odg.: NE, KER JE ZAMRZNJEN ANANAS NA TRGU.
32. Zelenjavna mešanica šest vrst zelenjave 1-3 kg-ali lahko ponudimo 7 vrst zelenjave: Korenje, zelena, stročji fižol, grah, cvetača, por, čebula?
Odg.: DA
33. Zelenjavna mešanica štiri vrste zelenjave 1-3 kg-ali lahko ponudimo 3 vrst zelenjave: KORENJE, CVETAČA, BROKOLI
Odg.: DA

15. SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
8. Coctail 2650 ml-ali želite kompot?
Odg.: DA
11. Čaj jag.-malina, gastro, v verigi-ali lahko ponudimo jagoda-vanilija veriga, ali pa rinfuza jag. malina?
Odg.: JAGODA MALINA ALI JAGODA VANILIJA VERIGA.
19. Čaj sadni različni okusi-želite čaj filter vrečke ali rinfuzo?
Odg.: FILTER
23. Čaj šipek filter 50 g-ali je lahko dodan okus hibiskusa?
Odg.: DA
26. Čičerika 1 kg -ali želite suho stročnico ali konzervirano?
Odg.: SUHO
33. Čokoladno kremna banana 20 g-ali je lahko pakiranje 150g ali 300g?
Odg.: NE
36. Gorčica 2500 g PVC-ali lahko ponudimo pakiranje 5kg?
Odg.: NE
42. Jetrna pašteta 27 g-ali lahko ponudimo z konzervansi?
Odg.: NE
45. Ketchap sladek v PVC embalaži 0,5l-ali lahko ponudimo z konzervansi?
Odg.: NE
51. Kokošja jajca kakovost A, velikost L, odprto pakiranje na podložku, 30 kom-ker nismo proizvajalci smo trgovec, nimamo odprtega pakiranja jajc. Prosim, da spremenite pakiranje v zaprto embalažo.
54. Korenje - baby 2500 g-ali želite zamrznjen artikel?
Odg.: DA
61. Leča 400 g -ali želite suho stročnico ali konzervirano?
Odg.: SUHA
66. Majoneza kot Hellmans 630 ml -ali lahko ponudimo z konzervansi?
Odg.: NE
68. Margarina 1 kgali lahko ponudimo z konzervansi?
Odg.: NE
71. Marmelada 3000 g - ali lahko ponudimo z konzervansi?
Odg.: NE, RAZEN SLADKOR.
72. Marmelada jagodna 850 g - ali lahko ponudimo z konzervansi?
Odg.: NE, RAZEN SLADKOR.
73. Marmelada mešana 850 g - ali lahko ponudimo z konzervansi?
Odg.: NE, RAZEN SLADKOR.
74. Marmelada šipkova 850 g - ali lahko ponudimo z konzervansi?
Odg.: NE, RAZEN SLADKOR.
79. Mešanica začimb za dodatek jedem (sol do 50 %, sušena zelenjava) - brez ojačevalca okusa in barvil 1000 g-ali lahko ponudimo artikel, ki vsebuje do 55% soli. Če ne prosim za blagovno zanamko.
Odg.: LAHKO DO 55 % SOLI.
106. Polnozrnate rezine oblite s čokolado 150 g-KER NA TRGU NE NAJDEMO ŽELJENEGA ARTIKLA, PROSIM ZA BLAGOVNO ZANAMKO ARTIKLA
Odg.: KOT FRUTABELA
111. Polnozrnati masleni piškoti 200 g enakovredno Leibniz-ALI ŽELITE MASLENE PIŠKOTE ALI POLNOZRNATE.
Odg.: ŽELIMO POLNOZRNATE MASLENE PIŠKOTE.
117. Riž neoluščen 5 kg-ŽELITE RJAVI RIŽ ALI PARBOILED?
Odg.: RJAVI RIŽ
132. Sardele brez kosti v oljčnem olju 1,5 kg-KER NA TRGU NE NAJDEMO ŽELJENEGA ARTIKLA V OLIVNOM OLJU VEČJE PAKIRANJE ALI LAHKO PONUDIMO SARDINE V RASTLINSKEM OLJU?
Odg.: LAHKO.
147. Tropska solata 4200 ml-TA ARTIKEL OBSTAJA SAMO V GRAMATURI 135G. ALI LAHKO PONUDIMO KOMPOT MEŠANO SADJE?
Odg.: NE
149. Turistična pašteta 30 g-TA GRAMATURA NE OBSTAJA. ALI PONUDIMO PAKIRANJE 80G?
Odg.: NE, LAHKO PONUDITE 50 G.

17. SKLOP: SADNI SOKOVI IN NAPITKI
4. Jagodni sok 100 % sadni delež brez konzervansov 0,2 l- 100% SOK JAGODA NE BOSTAJA NA TRGU. OBSTAJA SAMO NEKTAR KI VSEBUJE 25%JAGODNE KAŠE ALI PA 10% JAGODNE KAŠE?
5. Borovničev sok 100 % sadni delež brez konzervansov 0,2 l-100% SOK BORAOVNICA NE OBSTAJA NA TRGU. OBSTAJA SAMO NEKTAR, KI VSEBUJE 20% BOROVNICE, ALI PONUDIMO TEGA?
6. Ribezov sok 100 % sadni delež brez konzervansov 0,2 l-100% SOK RIBEZ NE OBSTAJA NA TRGU. OBSTAJA SAMO NEKTAR, KI VSEBUJE 25% RIBEZA, ALI PONUDIMO TEGA?
9. Multivitaminski sok 100 % sadni delež brez konzervansov 0,2 l-ALI LAHKO PONUDIMO 100% SOK IZ RDEČEGA SADJA?
Odg.: Odgovor 17 sklop: Izdelki na trgu obstajajo.

HVALA ZA ODGOVOR, LP
Datum objave: 05.07.2019   08:52
VPRAŠANJE
Sklop 12

artikel 16: prosimo, da določite samo eno gramaturo ali pa enoto mere spremenite v kg, da bodo ponudbe med seboj lahko primerljive
artikel 17: prosimo, da določite samo eno gramaturo ali pa enoto mere spremenite v kg, da bodo ponudbe med seboj lahko primerljive
artikel 21: želite cele ali kocke ali rezine?
artikel 29: prosimo, da določite samo eno gramaturo ali pa enoto mere spremenite v kg, da bodo ponudbe med seboj lahko primerljive
artikel 32: prosimo, da določite samo eno gramaturo ali pa enoto mere spremenite v kg, da bodo ponudbe med seboj lahko primerljive
artikel 33: prosimo, da določite samo eno gramaturo ali pa enoto mere spremenite v kg, da bodo ponudbe med seboj lahko primerljive

ODGOVOR

21. REZINE

16.,17., 29., 32., 33. ENOTA MERE SE SPREMENI V KILOGRAM. GLEJTE SPREMEMBO: http://www.sib-mb.si/javna_narocila/877/dokumentacija.html


Datum objave: 05.07.2019   09:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Pri sklopu 19 imate v Eko sklopu navedene tudi konvencionalne izdelke. Verjetno gre za nenamerno napako.
Prosimo, če naredite podsklop za izdelke od št. 19 do št. 30. S tem dobite večjo možnost transparentnih ponudb slovenskih ponudnikov.

Hvala.

ODGOVOR
Artiklov v sklopu ne spreminjamo. Sklop se preimenuje v: EKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI TER KEFIR
Glejte spremembo: http://www.sib-mb.si/javna_narocila/877/dokumentacija.htmlDatum objave: 08.07.2019   16:25
Spoštovani!

Vljudno prosimo za odgovore na zastavljena vprašanja. Hvala že v naprej.

9. SKLOP: MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE
18. Jušna zakuha pik-as 0,5 kg ali lahko ponudimo kakšno drugo obliko jušne zakuhe npr. zvezdice namesto pik as?
Odg.: DA
31. Polnjene testenine s sirom 1 kg naročnika prosimo, da izdelek premakne v sklop 11: Zamrznjeni izdelki iz testa, kjer imate podobne izdelke že razpisane. Hvala
Odg.: Artikel ostaja v navedenem sklopu ni spremembe.
32. Polnjene testenine z zelenjavo 1 kg naročnika prosimo, da izdelek premakne v sklop 11: Zamrznjeni izdelki iz testa, kjer imate podobne izdelke že razpisane. Hvala
Odg.: Artikel ostaja v navedenem sklopu ni spremembe.
41. Ravioli sveži mesni 1 kg naročnika prosimo, da izdelek premakne v sklop 11: Zamrznjeni izdelki iz testa, kjer imate podobne izdelke že razpisane. Hvala
Odg.: Artikel ostaja v navedenem sklopu ni spremembe.
42. Ravioli sveži sirovi 1 kg naročnika prosimo, da izdelek premakne v sklop 11: Zamrznjeni izdelki iz testa, kjer imate podobne izdelke že razpisane. Hvala
Odg.: Artikel ostaja v navedenem sklopu ni spremembe.
56. Testenine široki rezanci (jajčne- valoviti) 8 kg izdelek v gastro pakiranju in da vsebuje jajca ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 8kg pakiranju, ki ne vsebuje jajc?
Odg.: NE
62. Tortelini s sirom 1 kg naročnika prosimo, da izdelek premakne v sklop 11: Zamrznjeni izdelki iz testa, kjer imate podobne izdelke že razpisane. Hvala
Odg.: Artikel ostaja v navedenem sklopu ni spremembe.
63. Tortelini z mesom 1 kg naročnika prosimo, da izdelek premakne v sklop 11: Zamrznjeni izdelki iz testa, kjer imate podobne izdelke že razpisane. Hvala
Odg.: Artikel ostaja v navedenem sklopu ni spremembe.

15. SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
2. Ananasov kompot 3050 ml izdelek se dobi v gramih in ne v ml. Prosimo za popravek.
Odg.: 3050 gramov
8. Coctail 2650 ml izdelek se dobi v gramih in ne v ml. Prosimo za popravek.
Odg.: 2650 GRAMOV
8. Coctail 2650 ml ne vemo točno kaj naročnik želi. Ali lahko ponudimo sadno mešano solato?
Odg.: DA
Za izdelke od 9-15, 17, 21, 24, 25 zahtevate izdelek v verigi. Ali lahko ponudimo izdelek, ki je sicer identičen zahtevanemu, ampak ima že predhodno narezane gastro vrečke, na posamezno vrečko?
Odg.: NE
11. Čaj jag.-malina, gastro, v verigi izdelek jagoda-malina se dobi samo v rinfuzi razstresenem stanju. V verigi se ga ne dobi. Ali lahko ponudimo čaj okus jagoda-vanilija, ali ponudimo izdelek v razsutem stanju jagoda-malina? Povejte kaj ponudimo?
Odg.: ZAHTEVANI ČAJ V VERIGI
14. Čaj limona, gastro, v verigi izdelek okus limona ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v čaj filter malina-limona v 1500g pakiranju?
Odg.: DA
19. Čaj sadni različni okusi naročnika prosimo, da določi kateri okus želi, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Hvala
Odg.: NAVEDEN JE NAZIV RAZLIČNI OKUSI, kar velja za vse vrste okusov
20. Čaj sadni, filter vrečke naročnika prosimo, da določi kateri okus želi, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Hvala
Odg.: NAVEDEN JE NAZIV RAZLIČNI OKUSI, kar velja za vse vrste okusov
21. Čaj sadni, gastro, v verigi naročnika prosimo, da določi kateri okus želi, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Hvala
Odg.: NAVEDEN JE NAZIV RAZLIČNI OKUSI, kar velja za vse vrste okusov
34. Čokoladno sadna rezina zavitek ne razumemo kaj naročnik želi. Ali naročnik želi izdelek rezino s čokolado? Prosimo za izbris zahteve »zavitek«. Hvala
Odg.: NAZIV OSTAJA ENAK
41. Jagodov kompot 2650 ml izdelek se dobi v gramih in ne v ml. Prosimo za popravek.
Odg.: 2650 GRAMOV
45. Ketchap sladek v PVC embalaži 0,5l izdelek se dobi v gramih in ne v ml. Prosimo za popravek.
Odg.: 500 GRAMOV
51. Kokošja jajca kakovost A, velikost L, odprto pakiranje na podložku, 30 kom ali ceno izdelka ponudimo na kos=1 jajce?
Odg.: NE
52. Kokošja jajca kakovost A, velikost L, pakiranje v vložku, 10 kom ali ceno izdelka ponudimo na kos=1 jajce?
Odg.: NE
54. Korenje - baby 2500 g izdelka ne najdemo na trgu. Ali lahko ponudimo izdelek, ki je v kockah ali riban? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
Odg.: NE, ARTIKEL OSTAJA ENAK
55. Koruza - vložena zrna 2650 ml izdelek se dobi v gramih in ne v ml. Prosimo za popravek.
Odg.: 2650 gramov
58. Kumarice v kisu 0,8 ml izdelek se dobi v gramih in ne v ml. Prosimo za popravek.
Odg.: 670 GRAMOV
59. Kumarice v kisu 4100 ml izdelek se dobi v gramih in ne v ml. Prosimo za popravek.
Odg.: 4100 GRAMOV
65. Majoneza kot Hellmans 2 l - ali lahko ponudimo izdelek v gramih/kg?
Odg.: DA
V kolikor želite izdelek kot Hellmans zahtevajte majonezo z jajci iz proste reje .
66. Majoneza kot Hellmans 630 ml izdelek se dobi v gramih in ne v ml. Prosimo za popravek.
Odg.: 630 GRAMOV
V kolikor želite izdelek kot Hellmans zahtevajte majonezo z jajci iz proste reje.
67. Mareličen kompot 3100 ml izdelek se dobi v gramih in ne v ml. Prosimo za popravek.
Odg.: GRAMOV
71. Marmelada 3000 g naročnika prosimo, da določi kateri okus marmelade želi, da bodo ponudbe med seboj primerljive, saj se različni okusi marmelad cenovno razlikujejo.
Odg.: OSTAJA ENAKE
91. Olivno olje 1 l- ali naročnik želi izdelek, ki je navadno olivno olje iz oljnih tropin ali pa ekstra deviško olivno olje?
Odg.: EKSTRA DEVIŠKO OLIVNO OLJE
92. Olje bučno 1 l ali naročnik želi solatno bučno olje ali 100% čisto bučno olje?
Odg.: 100 % ČISTO BUČNO OLJE
96. Otroški piškoti (bebe), enakovredno Savoiardi, 0,4-0,5 kg enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon gramature. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg ali pa določi fiksno gramaturo izdelku, da bodo ponudbe med seboj sprejemljive.
Odg.: OSTAJA ENAKO
98. Paprika v kisu file kot Natureta 4,250 ml izdelek se dobi v gramih in ne v ml. Prosimo za popravek.
Odg.: 4250 GRAMOV
106. Polnozrnate rezine oblite s čokolado 150 g ne vemo točno kaj naročnik želi. Ali lahko ponudimo vlakninsko ploščico/rezino, ki je oblita s čokolado? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za dodatno pojasnilo, kaj točno želi?
Odg.: NE
109. Polnozrnati koruzni kruhki 160 g kot Crispy Natura 160 g izdelek Crispy kruhek kot Žito natura je bil ukinjen. Prosimo za izbris izdelka iz popisa.
Odg.: IZBRIS IZDELKA
110. Polnozrnati kruhki s sirom in zeliišči 160 g kot Crispy Natura 160 g izdelek Crispy kruhek kot Žito natura je bil ukinjen. Prosimo za izbris izdelka iz popisa.
Odg.: IZBRIS IZDELKA
111. Polnozrnati masleni piškoti 200 g enakovredno Leibniz na trgu ne obstajajo masleni piškoti, ki so hkrati polnozrnati. Blagovna znamka Leibniz trži ali polnozrnate piškote ali maslene piškote. Katere želite, da ponudimo?
Odg.: POLNOZRNATE
123. Riževi vaflji brez soli 120 g ali lahko ponudimo izdelek s soljo?
Odg.: NE
127. Sadna solata 2500 ml - izdelek se dobi v gramih in ne v ml. Prosimo za popravek.
Odg.: 2500 GRAMOV
132. Sardele brez kosti v oljčnem olju 1,5 kg izdelek ne obstaja. Vse sardele so s kostjo. Gre za izredno majhne ribice, kjer bi čiščenje kosti uničilo ribo in bi ostala samo še pašteta. Na trgu obstaja le sardela s kožo in kostmi v sončničnem olju v 800g pakiranju ali sardela s kožo in kostmi v olivnem olju 115g. Povejte kaj ponudimo? V kolikor vam predlogi niso všeč, prosimo da umaknete izdelek iz popisa. Hvala
Odg.: IZBRIS ARTIKLA
133. Sardele brez kosti v oljčnem olju 150 g izdelek ne obstaja. Vse sardele so s kostjo. Gre za izredno majhne ribice, kjer bi čiščenje kosti uničilo ribo in bi ostala samo še pašteta. Ali lahko izdelek vseeno ponudimo? V kolikor je vaš odgovor negativen, prosimo da umaknete izdelek iz popisa. Hvala
Odg.: IZBRIS ARTIKLA
138. Soda bikarbona 10 kg izdelek v 10kg ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
Odg.: SODA BIKARBONA 500 g količina: 200 kos
146. Šampinjoni v slanici 2650 ml- izdelek se dobi v gramih in ne v ml. Prosimo za popravek.
Odg.: 2650 GRAMOV
147. Tropska solata 4200 ml ne vemo točno kaj naročnik želi. Ali lahko ponudimo sadno mešano solato?
Odg.: NE
147. Tropska solata 4200 ml izdelek se dobi v gramih in ne v ml. Prosimo za popravek.
Odg.: 4200 GRAMOV
152. Začimba bazilika kot Kotanyi 180 g v kolikor naročnik želi izdelek kot Kotanyi naj zahteva izdelek v dozi s pokrovom, ki ima dvojni dozator.
Odg.: BREZ SPREMEMBE
153. Začimba cimet celi kot Kotanyi 600 ml cimet celi se dobi v 800ml/265g pakiranju. Prosimo v popravek v enega od predlaganih gramatur, ker drugače preračun cene ne bo ustrezal in ponudbe ne bodo primerljive.
Odg.: BREZ SPREMEMBE
153. Začimba cimet celi kot Kotanyi 600 ml -v kolikor naročnik želi izdelek kot Kotanyi naj zahteva izdelek v dozi s pokrovom, ki ima dvojni dozator.
Odg.: BREZ SPREMEMBE
154. Začimba cimet mleti kot Kotanyi 600 ml cimet celi se dobi v 1200ml/600g pakiranju. Prosimo v popravek v enega od predlaganih gramatur, ker drugače preračun cene ne bo ustrezal in ponudbe ne bodo primerljive.
154. Začimba cimet mleti kot Kotanyi 600 ml-v kolikor naročnik želi izdelek kot Kotanyi naj zahteva izdelek v dozi s pokrovom, ki ima dvojni dozator.
Odg.: BREZ SPREMEMBE
157. Začimba klinčki celi kot Kotanyi 125 g-v kolikor naročnik želi izdelek kot Kotanyi naj zahteva izdelek v dozi s pokrovom, ki ima dvojni dozator.
Odg.: BREZ SPREMEMBE
158. Začimba klinčki mleti kot Kotanyi 400 ml-v kolikor naročnik želi izdelek kot Kotanyi naj zahteva izdelek v dozi s pokrovom, ki ima dvojni dozator.
Odg.: BREZ SPREMEMBE
159. Začimba kumina kot Kotanyi 450 g-v kolikor naročnik želi izdelek kot Kotanyi naj zahteva izdelek v dozi s pokrovom, ki ima dvojni dozator.
Odg.: BREZ SPREMEMBE
161. Začimba lovorjev list kot Kotanyi 60 g-v kolikor naročnik želi izdelek kot Kotanyi naj zahteva izdelek v dozi s pokrovom, ki ima dvojni dozator.
Odg.: BREZ SPREMEMBE
162. Začimba luštrek sušen kot Kotanyi 130 g - v kolikor naročnik želi izdelek kot Kotanyi naj zahteva izdelek v dozi s pokrovom, ki ima dvojni dozator.
Odg.: BREZ SPREMEMBE
163. Začimba majaron kot Kotanyi 100 g- v kolikor naročnik želi izdelek kot Kotanyi naj zahteva izdelek v dozi s pokrovom, ki ima dvojni dozator.
Odg.: BREZ SPREMEMBE
164. Začimba mleta rdeča paprika - sladka kot Kotanyi 1200 g- v kolikor naročnik želi izdelek kot Kotanyi naj zahteva izdelek v dozi s pokrovom, ki ima dvojni dozator.
Odg.: BREZ SPREMEMBE
165. Začimba muškatni orešček kot Kotanyi 170 g- v kolikor naročnik želi izdelek kot Kotanyi naj zahteva izdelek v dozi s pokrovom, ki ima dvojni dozator
Odg.: BREZ SPREMEMBE
166. Začimba nageljnove žbice kot Kotanyi 100 g- v kolikor naročnik želi izdelek kot Kotanyi naj zahteva izdelek v dozi s pokrovom, ki ima dvojni dozator
Odg.: BREZ SPREMEMBE
167. Začimba origano kot Kotanyi 135 g- v kolikor naročnik želi izdelek kot Kotanyi naj zahteva izdelek v dozi s pokrovom, ki ima dvojni dozator
Odg.: BREZ SPREMEMBE
168. Začimba peteršilj kot Kotanyi 1200 ml- v kolikor naročnik želi izdelek kot Kotanyi naj zahteva izdelek v dozi s pokrovom, ki ima dvojni dozator
Odg.: BREZ SPREMEMBE
170. Začimba poper mleti črni kot Kotanyi 600 g- v kolikor naročnik želi izdelek kot Kotanyi naj zahteva izdelek v dozi s pokrovom, ki ima dvojni dozator
Odg.: BREZ SPREMEMBE
171. Začimba rožmarin kot Kotanyi 1200 ml- v kolikor naročnik želi izdelek kot Kotanyi naj zahteva izdelek v dozi s pokrovom, ki ima dvojni dozator
Odg.: BREZ SPREMEMBE
172. Začimba solatna zelišča kot Kotanyi 360 g- v kolikor naročnik želi izdelek kot Kotanyi naj zahteva izdelek v dozi s pokrovom, ki ima dvojni dozator
Odg.: BREZ SPREMEMBE
175. Začimba timijan kot Kotanyi 215 g- v kolikor naročnik želi izdelek kot Kotanyi naj zahteva izdelek v dozi s pokrovom, ki ima dvojni dozator
Odg.: BREZ SPREMEMBE
176. Žitno sadna rezina - zavitek 20 g ne vemo točno kaj naročnik želi moteče je predvsem zahteva po »zavitku?«. Rezine imete že razpisane, kakor tudi čokoladne rezine. Naročnika prosimo za dodatna navodila ali pa izbris izdelka iz popisa. Hvala
Odg.: ŽITNO SADNA REZINA 25 GRAMOV

17. SKLOP: SADNI SOKOVI IN NAPITKI
1. Breskov in jabolčni nektar min. 80 % sadnega deleža 0,2 l ali lahko ponudimo izdelek 100% sok breskev-jabolko?
Odg.: DA
4. Jagodni sok 100 % sadni delež brez konzervansov 0,2 l izdelek ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek nektar s 50% sadnim deležem? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo katero blagovno znamko je imel v mislih. Hvala
Odg.: NE
5. Borovničev sok 100 % sadni delež brez konzervansov 0,2 l izdelek ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek nektar s 40% sadnim deležem? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo katero blagovno znamko je imel v mislih. Hvala
Odg.: NE
6. Ribezov sok 100 % sadni delež brez konzervansov 0,2 l izdelek ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek nektar s 25% sadnim deležem? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo katero blagovno znamko je imel v mislih. Hvala
Odg.: NE
10. Sok jagoda - ribez 0,2 l kot Pingo ali lahko ponudimo sok marelica-jabolko?
Odg.: NE

18. SKLOP: DIETETIČNI IZDELKI
4. BIO majoneza brez jajc 200 - 350 g enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Ali pa določite fiksno gramaturo izdelku.
Odg.: 200 GRAMOV
7. BIO rižev desert vanilija 500 g v 500g pakiranju obstaja samo bio sojin desert vanilija. Povejte katerega ste imeli v mislih?
Odg.: IZBRIS ARTIKLA
8. BIO riževi hrustljavi krekerji 200 g izdelek bio, ki bi bil narejen izključno iz riža na trgu ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek, ki je narejen in riža in koruze bio? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo katero blagovno znamko je imel v mislih. Hvala
Odg.: NE
9. Bio sojino meso 200 g do 1 kg enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Ali pa določite fiksno gramaturo izdelku.
Odg.: 200 GRAMOV
12. Brezglutenske začimbe, različne vrste 12 g naročnika prosimo, da določi katero začimbo želi, saj se cena med njimi močno razlikuje.
Odg.: RAZLIČNE VRSTE
14. Čokolada brez glutena 30 g enakovredno Mhanetti, Schär Mhanetti Schar ne obstaja. Ne vemo kaj naročnik želi. Prosimo za dodatna navodila.
Lahko vam ponudimo rezino Schar Chocolix s karamelo, brez glutena?
Odg.: NE SPREMINJAMO NAZIVA ARTIKLA
21. Dietni prepečenec ržen 330 g - ali lahko ponudimo izdelek prepečenec 5 žit, saj izdelka rženi prepečenec na trgu ne najdemo?
Odg.: NE
31. Koruzni zdrob brez glutena 250 g enakovredno Molino di Ferro izdelek je polenta in ne koruzni zdrob. Ali ga lahko ponudimo?
Odg.: DA
32. Koruzni zdrob brez glutena 500 g enakovredno Molino di Ferro izdelek je polenta in ne koruzni zdrob. Ali ga lahko ponudimo?
Odg.: DA
33. Kosmiči brez glutena različni okusi 250 g različni kosmiči imajo različno ceno glede na sestavine. Naročnika prosimo, da določi katere želi. Hvala
Odg.: RAZLIČNI OKUSI
34. Kozje mleko 200 ml - izdelek v 200ml ne obstaja. Prosimo za umik.
Odg.: OSTAJA
42. Kruh brez glutena 500 g enakovredno Schär različni kruhi imajo različno ceno. Naročnika prosimo, da določi katerega želi. Prosimo tudi, da popravi opis izdelka, saj izdelek v 500g ne obstaja. Scharovi kruhi tehtajo do 50g do največ 370g.
Odg.: BELI, 200 GRAMOV
42. Kruh brez glutena 1 kg enakovredno Schär različni kruhi imajo različno ceno. Naročnika prosimo, da določi katerega želi. Prosimo tudi, da popravi opis izdelka, saj izdelek v 1000g ne obstaja. Scharovi kruhi tehtajo do 50g do največ 370g.
Odg.: IZBRIS ARTIKLA
47. Moka brez glutena različni okusi 1 kg enakovredno Schär različne moke imajo različno ceno. Povejte katero želite. Ali ponudimo večnamensko?
Odg.: DA
49. Mufini 4 x 100 g kot Schar izdelek imate že razpisan pod zaporedno št. 10. Meranetti so čokoladni mufini od Schara. Prosimo za izbris.
Odg.: IZBRIS
56. Napolitanke dietne brez glutena 50 g v kolikor ste želeli izdelek, ki je hkrati brez sladkorja in brez glutena, ta ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek brez glutena?
Odg.: DA
59. Panirani zrezki brez glutena smo ponudniki trajnega blaga in izdelka vam ne moremo ponuditi, saj v našem asortimanu ni mesa. Lahko vam ponudimo samo brezglutenske drobtine, pa si potem zrezke pripravite sami. V kolikor vam naš predlog ni všeč, prosimo za izbris izdelka iz popisa.
Odg.: IZBRIS ARTIKLA
61. Pašteta zeliščna delikatesna 25 g enakovredno Tartex - izdelek kot Tartex 25g že dolgo ni več na trgu. Prosimo za izbris izdelka. Hvala
Odg.: IZBRIS ARTIKLA
63. Pecivo za diabetike 80 - 100 g - ali lahko ponudimo piškote brez sladkorja?
Odg.: DA
65. Piškoti brez glutenski (različni okusi; masleni s čokoladnim prelivom, s pomarančnim nadevom) 150 g različni piškoti imajo različna pakiranja in različne cene. V kolikor želite več različnih piškotov, razpišite več postavk. Hvala
Odg.: OSTAJA ENAKO
73. Pšenični zdrob brez glutena 250 g enakovredno Molino di Ferro izdelek ne obstaja. Pšenica je živilo, ki vsebuje gluten. Nemogoče je narediti pšenični zdrob brez glutena. Prosimo za izbris artikla. Hvala
Odg.: IZBRIS
74. Pšenični zdrob brez glutena 500 g enakovredno Molino di Ferro izdelek ne obstaja. Pšenica je živilo, ki vsebuje gluten. Nemogoče je narediti pšenični zdrob brez glutena. Prosimo za izbris artikla. Hvala
Odg.: IZBRIS
83. Rezina diab. lešniki, mandeljni 75 g izdelek kot Schneekoppe ne obstaja več. Sedaj vam lahko edino ponudimo rezino čokolada ali jabolko-rozine, ali marelica-chia v 35g pakiranju brez sladkorja.
Odg.: IZBRIS
84. Rezina diab. pomaranča 75 g izdelek kot Schneekoppe ne obstaja več. Sedaj vam lahko edino ponudimo rezino čokolada ali jabolko-rozine, ali marelica-chia v 35g pakiranju brez sladkorja.
Odg.: IZBRIS
88. Rižev puding (različni okusi- čokolada, sadni) 100 g - različni pudingi imajo različno ceno. Ali lahko ponudimo čokoladnega in vanilijevega?
Odg.: DA
89. Rižev sladoled 120 ml ali lahko ponudimo izdelek rižev sladoled v 400g pakiranju? Izdelek v 120ml namreč ne obstaja. Prosimo za popravek opisa izdelka.
Odg.: DA
90. Riževi vaflji s soljo 100 do 200 g enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Ali pa določite fiksno gramaturo izdelku.
Odg.: 200 GRAMOV
94. Sejtan 80 - 120 g enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Ali pa določite fiksno gramaturo izdelku
Odg.: 80 GRAMOV
95. Sladoled brez glutena 120 ml izdelek se dobi v 83g pakiranju. Prosimo za popravek.
Odg.: 83 GRAMOV
96. Sladoled brez mleka in jajc 120 ml izdelek se dobi v 75g pakiranju. Prosimo za popravek.
Odg.: 75 GRAMOV
97. Sladoled brez mleka in jajc 70 ml izdelek se dobi v 75g pakiranju. Prosimo za popravek.
Odg.: 75 GRAMOV
98. Sojin desert vanilija 100 ml - izdelek se dobi v gramih in ne v mililitrih. Prosimo za popravek.
Odg.: GRAMI
100. Sojin desert breskev 100 ml- izdelek se dobi v gramih in ne v mililitrih. Prosimo za popravek.
Odg.: GRAMI
107. Sojin sir tofu 200 g do 1kg enota mere je kos, a izdelek ima določen razpon. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Ali pa določite fiksno gramaturo izdelku
Odg.: 200 GRAMOV
108. Sojin sladoled 120 ml izdelek se dobi v 75 ali v 83g pakiranju. Prosimo za popravek.
Odg.: 75 GRAMOV
114. Suhe marelice brez glutena 100g izdelek, ki bi bil deklariran kot brezglutenski ne najdemo na trgu. Prosimo za izbris izdelka. Ali je naročnik mogoče imel v mislih suhe marelice brez konzervansov?
Odg.: IZBRIS
125. Testenine (polžki, špageti, peresniki) brez jajc 500g naročnika prosimo, da zahteva samo eno obliko testenin, saj se cene testenin med seboj razlikujejo.
Odg.: ŠPAGETI
126. Testenine brezglutenske iz riža in koruze 250 g naročnika prosimo, da zahteva samo eno obliko testenin, saj se cene testenin med seboj razlikujejo.
Odg.: IZ RIŽA
127. Testenine brezglutenske široki rezanci, svedri 250 g naročnika prosimo, da zahteva samo eno obliko testenin, saj se cene testenin med seboj razlikujejo.
Odg.: ŠIROKI REZANCI
128. Testenine brezglutenske špageti, peresniki, polžki 250 g naročnika prosimo, da zahteva samo eno obliko testenin, saj se cene testenin med seboj razlikujejo.
Odg.: PERESNIKI
129. Testenine koruzne špageti, svedri brez jajc 500 g naročnika prosimo, da zahteva samo eno obliko testenin, saj se cene testenin med seboj razlikujejo.
Odg.: SVEDRI
130. Testenine riževe peresniki, špageti ... brez jajc 500 g naročnika prosimo, da zahteva samo eno obliko testenin, saj se cene testenin med seboj razlikujejo.
Odg.: PERESNIKI
131. Valvice brez jajc 0,5 kg izdelek valvice, ki bi bile deklarirane brez jajc ne obstajajo. Ali lahko ponudimo testenine, ki so narejene brez jajc, ampak lahko vsebujejo jajca v sledovih? Po našem mnenju izdelek ni primeren za otroke z alergijami. Lahko vam ponudimo izdelek široki rezanci brez jajc in glutena, katere pa že imate razpisane. Povejte kaj naredimo?
Odg.: ARTIKEL OSTAJA ENAK
132. Valvice brez jajc 1 kg izdelek valvice, ki bi bile deklarirane brez jajc ne obstajajo. Ali lahko ponudimo testenine, ki so narejene brez jajc, ampak lahko vsebujejo jajca v sledovih? Po našem mnenju izdelek ni primeren za otroke z alergijami. Lahko vam ponudimo izdelek široki rezanci brez jajc in glutena, katere pa že imate razpisane. Povejte kaj naredimo?
Odg.: ARTIKEL OSTAJA ENAK

21. SKLOP: OSTALI EKO IZDELKI
5. EKO brusnični džem 320 g ali lahko ponudimo izdelek marmelada, ki je narejena iz drugačnega sadja naprimer jagoda, marelica, sliva, šipek, jagoda-rabarbara, malina?
Odg.: LAHKO (MARELICA)

Lep pozdrav.

Odg.: NAROČNIK V ZVEZI Z ODGOVORI OBJAVLJA REVIDIRANA PREDRAČUNA ZA SKLOP 15 SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO IN SKLOP 18 DIETETIČNI IZDELKI
REVIDIRANA PREDRAČUNA STA DOSTOPNA NA SPLETNI POVEZAVI: http://www.sib-mb.si/javna_narocila/877/dokumentacija.html
POTENCIALNI PONUDNIKI PONUDBO ZA TA DVA SKLOPA ODDAJO NA PODLAGI REVIDIRANIH PREDRAČUNOV.
SPREMEMBE V OBEH PREDRAČUNIH SO OZNAČENE S RDEČO PISAVO.