Dosje javnega naročila 004265/2019
Naročnik: Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Gradnje: Gradnja parkirnih mest za kolesa na območju železniških postaj in postajališč znotraj Slovenije v letu 2019
ZJN-3: Odprti postopek

JN004265/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 19.06.2019
JN004265/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.07.2019
JN004265/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.08.2019
JN004265/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 27.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004265/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 117-288175
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
melita.hocevar@slo-zeleznice.si
+386 12914597
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/312625/Gradnja_parkirnih_mest_za_kolesa_na_območju_ž.p.znotraj_Slovenije.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10468
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradnja parkirnih mest za kolesa na območju železniških postaj in postajališč znotraj Slovenije v letu 2019
Referenčna številka dokumenta: 40/2019/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Gradnja parkirnih mest za kolesa na območju železniških postaj in postajališč znotraj Slovenije v letu 2019
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Različne lokacije po Sloveniji
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradnja parkirnih mest za kolesa na območju železniških postaj in postajališč znotraj Slovenije v letu 2019
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.07.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.07.2019   12:05
Kraj: Elektronsko preko portala eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.07.2019   10:00

Dodatne informacije:
PRILOGE B, PRILOGE C in PRILOGA D BODO OBJAVLJENE NA SPLETNI STRANI SLOVENSKIH ŽELEZNIC http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi , KER ZARADI PREOBSEŽNOSTI NE MOREJO BITI SESTAVNI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.06.2019   09:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
V vezi ogleda lokacije nas zanima, ali je ogled obvezen in če je, ali je potrebno v ponudbi priložiti potrdilo o ogledu?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Ogledi so priporočljivi, niso pa obvezni.


Datum objave: 28.06.2019   11:55
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnika pozivamo, da zahtevo finančne sposobnosti iz SB5 zniža na SB6 glede na ustaljeno prakso in odločitve DKOM.
Hvala.

ODGOVOR

Naročnik vztraja pri zahtevani finančni sposobnosti.


Datum objave: 03.07.2019   08:55
VPRAŠANJE
Spoštovani

Zaradi obsežnosti ponudbenega predračuna in priložene dokumentacije vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe vsaj za 14 dni

Hvala

Lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik kljub obsežnosti ponudbenega predračuna ostaja pri trenutno zahtevanem roku za oddajo ponudbe.


Datum objave: 10.07.2019   12:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali je potrebno s "ceno" ovrednotiti tudi postavke, katere nimajo količine?
Prosili bi če lahko še enkrat obnovite povezavo za prilogo B, ker povezava do wetransferja ne deluje več po preteku 7 dni.

lp,

ODGOVOR


Pozdravljeni!

Praznih postavk ni potrebno ovrednotiti.
Povezava do we transferja je obnovljena. Hvala za opozorilo.

Lep pozdrav.


Datum objave: 10.07.2019   13:01
VPRAŠANJE
V popisu del za nadstreške je v postavki zasteklitve stranic nadstreška navedeno: Zasteklitev se izdela z varnostnim kaljenim in lepljenim steklom 2x5 mm (kot npr. FLOAT 10TVG-152 PVB-PLOAT 10 TVG ali enakovredno) ki mora s certifikatom dokazovati varnost pri preboju.

Vprašanje: preboj česa?

LP

ODGOVOR

Spoštovani,

V primeru razbitja stekla, mora imeti zasteklitev take lastnosti, da delci ne povzročajo nevarnosti za potnika (ni ostrih delcev). Primer primerne zasteklitve je podan v oklepaju.

Lep pozdrav.

Datum objave: 15.07.2019   08:04
VPRAŠANJE
Kakšne obremenitve delujejo na steklo (veter, linijske obremenitve, padec v globino.)?
Kako bo steklo vpeto, linijsko točkovno (koliko točkovnih držal).?

LP

ODGOVOR

Spoštovani,

na steklo delujejo zunanji vremenski vplivi, steklo opravlja funkcijo zaščite parkiranih koles pred vremenskimi vplivi. V prilogah so natančno določene zahteve lastnosti stekla.

Detajl zasteklitve in pritrditve je podan v prilogi C2. Vsako steklo je 6 točkovno pritrjeno na okvir (3 točkovna držala za eno stran pritrditve).

Lep pozdrav,