Dosje javnega naročila 004091/2019
Naročnik: OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško
Gradnje: TIC RIMSKE TOPLICE
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 152.557,28 EUR

JN004091/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.06.2019
JN004091/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.06.2019
JN004091/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.07.2019
JN004091/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.07.2019
JN004091/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004091/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2
3270
SI034
Laško
Slovenija
obcina@lasko.si
+386 37338700
+386 37338740

Internetni naslovi
http://www.lasko.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.lasko.si/sl/
ESPD: http://www.lasko.si/sl/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10475
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: TIC RIMSKE TOPLICE
Referenčna številka dokumenta: 430-1/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
IZGRADNJA TIC RIMSKE TOPLICE
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: občina Laško
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je okoljsko manj obremenjujoča gradnja TIC RIMSKE TOPLICE pri kateri se upoštevajo okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo delno sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Operacija se izvaja v okviru podukrepa: »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
v skladu z razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.06.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.06.2019   10:30
Kraj: v informacijskem sistemu e-JN

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
v skladu z razpisno dokumentacijoOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.06.2019   10:00

Dodatne informacije:
Operacijo delno sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Operacija se izvaja v okviru podukrepa: »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.
V primeru ne sklenitve pogodbe z MGRT, naročnik Občina Laško z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe.

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.06.2019   07:49
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da objavi razpisno dokumentacijo ali vsaj obrazce v Wordu.

ODGOVOR

Razpisna dokumentacija bo na spletnem naslovu naročnika www.lasko.si, na mestu kjer je objavljena prvotna razpisna dokumentacija, objavljena tudi v Word formatu *.doc.


Datum objave: 19.06.2019   07:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na to, da je ponovljen postopek JN, prosimo za podatek ali je naročnik zagotovil dodatna sredstva, ter kolikšna so le-ta?

hvala za odgovor
lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je zagotovil dodatna sredstva, višino zagotovljenih sredstev naročnik ne bo objavil.Datum objave: 19.06.2019   11:33
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da nam olajša delo in v Izjavo za Izpolnjevanje temeljnih okoljskih zahtev dopolni z vsemi zahtevami.
Hvala lepa.

ODGOVOR
Za dosego ciljev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju morajo ponudniki predložiti ustrezna dokazila. Pri vsaki zahtevi iz razpisne dokumentacije, poglavje 19.5. Izpolnjevanje temeljnih okoljskih zahtev, je naveden način dokazovanja. Možnih načinov dokazovanja je več, ni vsepovsod ustrezna le lastna izjava.Datum objave: 21.06.2019   11:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Spremenili ste popis del, ker gre verjetno za minimalno spremembo, bi bilo pošteno do nas, ki "zastonj" ponudbo pripravljamo že tretjič, da vsaj barvno ozančite ali napišete kaj ste spremenili.

lep podaljšan vikend.

ODGOVOR
Zaradi spremembe je naročnik podaljšal rok.
Odstranjena so bila dela:
- brez - zaključni tlak Terraelast, tlakovci okoli objekta,
- lesena prezračevana fasada zamenjana s kontaktno fasado z zaključnim slojem,
- brez beljenje in kitanje kleti
- racionalizacija postavk kanalizacije in vodovoda
Datum objave: 21.06.2019   13:43
VPRAŠANJE
Pri zunanji ureditvi ste s popravki naredili nejasno 10.000,00 veliko napako, prosimo za ponovni popravek popravka.

ODGOVOR

Vprašanje je nejasno.


Datum objave: 24.06.2019   23:16
VPRAŠANJE
Glede nejasnega. Izbrisali ste številko in opis postavke, enoto, količino ter kvadratek za vpis cene ste pa pustili. Torej postavili ste nas pred odločitev, ali biti 10.000 predragi ali pa mogoče izločeni zaradi nepopolne ponudbe. Torej nejasni ste bili vi pri neodgovornemu pregledu popravka popisa del. Upam, da je sedaj dovolj jasno. Lahko bi nam olajšali delo in označili oziroma napisali kaj ste spreminjali, s tem pa bi to napako tudi sami ugotovili, ne pa da spet tratimo dragocen čas.

ODGOVOR
V popisu del, natančneje v sklopu zunanje ureditve pri gradbeno obrtniških delih, je pomotoma pod postavko 5 navedena količina 256 m2 brez opisa postavke. Ponudniki naj pri pripravi ponudb upoštevajo to količino oz.postavko brez opisa kot brezpredmetno. Pri tej količini ponudniki ne vpisujejo cene na enoto. Se opravičujemo za projektantsko napako.