Dosje javnega naročila 004094/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po postopku naročila male vrednosti za izvajanje storitev zagotovitve plačevanja s plačilnimi karticami preko prenosnih POS terminalov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 80.000,00 EUR

JN004094/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.06.2019
JN004094/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.08.2019
JN004094/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.10.2019
JN004094/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004094/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
MNZ, Služba za javna naročila in nabave
sjnn.mnz@gov.si
+386 14284434
+386 14285791

Internetni naslovi
http://www.mnz.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/312442/430-879-2019_RD_POS_terminali_objava.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10417
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po postopku naročila male vrednosti za izvajanje storitev zagotovitve plačevanja s plačilnimi karticami preko prenosnih POS terminalov
Referenčna številka dokumenta: 430-879/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje storitev zagotovitve plačevanja s plačilnimi karticami preko prenosnih POS terminalov.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, skladišče, Vodovodna cesta 93/a, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvajanje storitev zagotovitve plačevanja z debetnimi in kreditnimi plačilnimi karticami preko prenosnih POS terminalov (55 kosov), dobava in predstavitev delovanja prenosnih POS terminalov ter servisiranje ali zamenjava POS terminalov za dobo dveh let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Provizija kreditna kartica Mastercard38
Provizija kreditna kartica Visa38
Provizija debetna kartica Maestro20
Povprečje provizij drugih kreditnih in debetnih kartic4

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.06.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.06.2019   11:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, dne 27. 6. 2019 in se bo začelo ob 11.00 uri, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.06.2019   23:59

Dodatne informacije:
Opomba k točki I.3:
Razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na portalu javnih naročil. Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na portalu javnih naročil.

Opomba k točki II.2.4:
Vrsta in obseg naročila sta podrobneje podana v razpisni dokumentaciji.

Opomba k točki II.2.7:
Obseg in roki za izvedbo naročila sta podrobneje podana v razpisni dokumentaciji.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.