Dosje javnega naročila 004108/2019
Naročnik: VZGOJNI ZAVOD PLANINA, Planina 211, 6232 Planina
Storitve: SANACIJA STREHE NA UPRAVNI STAVBI S TELOVADNICO
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004108/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.06.2019
JN004108/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004108/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
VZGOJNI ZAVOD PLANINA
Planina 211
6232
SI
Planina
Slovenija
tajnistvo, Manca Milavec Bauman
tajnistvo@sc-planina.si
+386 57031211

Internetni naslovi
http://www.vz-planina.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.vz-planina.si/index.php/predmet-javnega-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10494
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: SANACIJA STREHE NA UPRAVNI STAVBI S TELOVADNICO
Referenčna številka dokumenta: NMV 1/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
SANACIJA STREHE NA UPRAVNI STAVBI S TELOVADNICO
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: VZGOJNI ZAVOD PLANINA, PLANINA 211, 6232 PLANINA
II.2.4 Opis javnega naročila
SANACIJA STREHE NA UPRAVNI STAVBI S TELOVADNICO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 20.07.2019
Konec: 31.08.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.07.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 25.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.07.2019   12:30
Kraj: PREKO SISTEMA e-JNOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.06.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.06.2019   12:31
Bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici ali bianko menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo izbrani ponudnik predložil naročniku v roku 10 dni po podpisu pogodbe, v višini 10 % (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti z DDV. Veljavnost bančne garancije oz. kavcijskega zavarovanja pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je 30 dni daljša kot je rok za dokončno izvedbo posla, ki bo določen v pogodbi.

Vzorec finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti je priložen kot priloga te razpisne dokumentacije.


Bančno garancijo, kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici ali bianko menico za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % (pet odstotkov) pogodbene vrednosti, bo izvajalec izročil pooblaščenemu predstavniku naročnika v roku 10 dni po primopredaji pogodbenih del. Veljavnost bančne garancije oz. kavcijskega zavarovanja pri zavarovalnici za odpravo napak v garancijskem roku je za 30 dni daljša kot je garancijski rok za izvedena dela, ki bo določen v pogodbi.

Vzorec finančnega zavarovanja za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku je priložen kot priloga te razpisne dokumentacije.