Dosje javnega naročila 004267/2019
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Blago: Dobava materialov za talne označbe
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 895.565,40 EUR

JN004267/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.06.2019
JN004267/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.07.2019
JN004267/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.08.2019
JN004267/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 24.09.2019
JN004267/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004267/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 117-286211
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI
Celje
Slovenija
Oddelek za JN, Ida Car Meh
ida.car@dars.si
+386 13009908
+386 13009929

Internetni naslovi
http://www.dars.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/312808/RD-Dobava_materialov_za_talne_označbe.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10446
I.4 Vrsta javnega naročnika
Naročnik v lasti države
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gradnja in vzdrževanje avtocest v RS


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava materialov za talne označbe
Referenčna številka dokumenta: 000149/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34922100
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava materialov za talne označbe.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1.156.230,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Hladna plastika in barve
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44811000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava materialov za talne označbe - hladne plastike in barve.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 840.660,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Steklene kroglice
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34922110
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava materialov za talne označbe - steklenih kroglic.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 315.570,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno s k tej objavi pripeto razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno s k tej objavi pripeto razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.07.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.07.2019   09:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 23.7.2019 in se bo začelo ob 9.01 uri.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku in omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku za to določenega roka.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.07.2019   08:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.06.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.07.2019   14:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Po pregledu razpisne dokumentacije predlagamo, da se sklop 1 in 2 združita v eno enotno naročilo. Pri obstoječih razpisnih pogojih obstaja možnost, da si bosta naročilo delila dva dobavitelja. Tak razplet je tako za naročnika kot tudi za dobavitelje neprimeren. Vsak proizvajalec materiala ima namreč svoje steklene kroglice s katerimi je izvedel testiranja svojih materialov, posledično so s tem izdani tudi certifikati, ki jih je potrebno priložiti k razpisni dokumentaciji. V primeru delitve naročila. so certifikati akreditiranih laboratorijev popolnoma brez pomena.
V primeru združevanja steklenih kroglic z materialom, ki niso predlagani s strani proizvajalca, le-ta nikoli ne odgovarja za kvaliteto oz. garancijo materialov, ki jih proizvaja. Kot napisano predlagamo, da se združita sklop 1 in 2, ter s tem tudi skupna dopustna vrednost naročila v en znesek = 1.229.508,20 eur. brez DDV.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal razpisnih pogojev.

VPRAŠANJE
V tehničnih specifikacijah razpisa IV.1. SKLOP 1 se zahteva na primer minimalno vsebnost titan dioksida (9%, 6%, 11%) in tudi vsebnost steklenih perl minimalno 35%, glede na material.
Ob navedenih mejah v razpisu ni definiran standard oziroma način kemijskega določanja in preračunavanja vsebnosti zahtevanih sestavin. Prosim, da potrdite da se za določanje vsebnosti upošteva v SLO privzeti evropski standard SIST EN 12802:2019 - Materiali za označevanje vozišča - Laboratorijske metode za identifikacijo kot tudi standard EN 1871.
Oziroma v izogib zapletom točno definirajte drug v SLO standardiziran način določanja vsebnosti.

ODGOVOR
Za določanje vsebnosti titan dioksida in vsebnost steklenih kroglic se bo upošteval veljavni standard oz. ostale veljavne metode za identifikacijo kot na primer: AAS - atomska absorpcijska spektroskopija, ICP-MS - induktivno sklopljen plazma - masna spektroskopija ali XRF - rentgenska fluorescenčna spektroskopija.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosimo za informacijo, če se lahko spodnja meja granulacije za steklene kroglice A, B in C spusti na 100 mikronov, torej enako kot je zahtevano za perle D in E?
Prav-tako nas zanima, če se zgornja meja pakiranja dvokomponentne hladne plastike za nanos z ekstrudiranjem (številka 3. ponudbenega predračuna - sklop 1, na strani 28) namesto do 15 kg, popravi na max. 25-30 kg/L na embalažno enoto, tako kot je zahtevano pri ostalih materialih oz. postavkah, kjer so opredeljena manjša pakiranja. Npr, barva, redčila in trdilci,..
Hvala.

ODGOVOR
Za steklene kroglice A,B in C se spodnja meja granulacije spusti na 100 mikronov. Zgornja meja pakiranja dvokomponentne hladne plastike za nanos z ekstrudiranjem je do 25 kg.

Datum objave: 05.07.2019   11:04
VPRAŠANJE
vprašanje
V spodnji točki je zahtevan certifikat kot sledi:
C. Tehnična usposobljenost:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti sledeča dokazila za ponujene materiale, sklop 1 postavka 1, 2, 3, 6, 7, 8 in sklop 2 postavka 1, 2, 3, 4, ki morajo ustrezati zahtevam standardov SIST EN 1436:2018, SIST EN 1423:2012/AC:2013 in SIST EN 1424:1999:
Certifikat neodvisnega akreditiranega certifikacijskega organa za materiale, ki so regulirani z zgoraj navedenimi standardi (hladne plastike in barve v beli in rumeni niansi, ter steklene kroglice);

Ali razumemo pravilno, da kot zastopniki tujega podjetja lahko ponudimo materiale kitajskega proizvajalca, ki navaja v dokumentaciji skladnost z vsemi zgornjimi standardi. ob dejstvu da predložimo overjen prevod kitajskega certifikacijskega organa.

ODGOVOR
Z današnjim dnem je naročnik poslal v objavo Dodatek št. 1 z naslednjo vsebino:

Naročnik v točki II.6. C. Tehnična usposobljenost, spreminja prvo alinejo tako, da pravilno glasi:
»Certifikat neodvisnega akreditiranega certifikacijskega organa za materiale, ki so regulirani z zgoraj navedenimi standardi, poročila referenčnih laboratorijev o preskusu materialov in karakteristikah izvedenih označb, izjave o skladnosti materialov in izjave o lastnosti materialov (hladne plastike in barve v beli in rumeni niansi, ter steklene kroglice);« Navedena sprememba se upošteva tudi v prvi alineji poglavja IV.5. Tehnična dokumentacija.

Dodatek bo objavljen najkasneje v roku 5 dni od današnjega dne.
Datum objave: 05.07.2019   13:17
VPRAŠANJE
Ponudnik mora k ponudbi priložiti sledeča dokazila za ponujene materiale, sklop 2 postavka 1, 2, 3, 4, ki morajo ustrezati zahtevam standardov SIST EN 1436:2018, SIST EN 1423:2012/AC:2013 in SIST EN 1424:1999:
Certifikat neodvisnega akreditiranega certifikacijskega organa za materiale, ki so regulirani z zgoraj navedenimi standardi (hladne plastike in barve v beli in rumeni niansi, ter steklene kroglice); Ali lahko za postavko 5 iz predračuna (perle E), ki jo niste navedli ponudimo materiale brez vseh certifikatov in zagotovil da so skladni z z zgornjimi standardi ?

ODGOVOR
Vse steklene kroglice (perle) morajo imeti certifikat CE.

VPRAŠANJE
V vezi določanja titana ste ponovno odgovorili popolnoma nedefinirano brez navedbe standardov in sicer :
Za določanje vsebnosti titan dioksida in vsebnost steklenih kroglic se bo upošteval veljavni standard oz. ostale veljavne metode za identifikacijo kot na primer: AAS - atomska absorpcijska spektroskopija, ICP-MS - induktivno sklopljen plazma - masna spektroskopija ali XRF - rentgenska fluorescenčna spektroskopija. Uradno veljavni standard kot je napisano v vašem odgovoru je tudi SIST EN 12802-2019, ki je točno definiran prav za cestne materiale. S tem razumemo, da potrjujete, tudi tega.

ODGOVOR
Uradno veljaven je vedno zadnji standard SIST EN 12802, ki točno definira cestne materiale.Datum objave: 08.07.2019   08:40
VPRAŠANJE
IV.1. SKLOP 1 - Hladna plastika in barve določa pakiranje materialov kot sledi:
Plastiko za nanos z brizganjem in Enokomponentne barve na osnovi topil v kontejnerje,
Plastiko za dvokomponentne hladne plastike za nanos z ekstrudiranjem v POVRATNE kontejnerje

Prosim da točno objasnite razliko med zahtevami za kontejnerje in POVRATNE kontejnerje:


ODGOVOR

Ni nobene razlike, vsi kontejnerji so povratni.


Datum objave: 08.07.2019   11:55
VPRAŠANJE
Specialne steklene kroglice perle B in perle C zahtevajo vsebnost perl z refrakcijskim indeksom stekla 1, 7 v količini 10 ali 20%.
Zanima nas, če se lahko zahteva za refrakcijski indeks stekla pri specialnih steklenih kroglicah spusti iz 1, 7 na minimalno 1,6. Steklene kroglice in mešanice z refrakcijskim indeksom stekla večjim od 1,7 so mehansko slabe in se jih na trgu Evropske Unije za cestne oznake praktično ne uporablja, za razliko med mešanicami perl indeksa 1,5 in 1,6. ki veljajo za izvrstne.


ODGOVOR

Skladno s standardom SIST EN1423:2012 tč. 4.1.2.1 naročnik tehnične specifikacije za zahteve za steklene kroglice ne bo spreminjal.