Dosje javnega naročila 004126/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ, Na Grad 25, 1292 Ig
Storitve: NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA IZVAJALCA TRGOVINSKE DEJAVNOSTI V ZAVODU-2
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004126/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.06.2019
JN004126/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004126/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ
Na Grad 25
1292
SI
Ig
Slovenija
Matej Petrovčič
matej.petrovcic@gov.si
+386 14201914
+386 12862114

Internetni naslovi
http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/ursiks_organ_v_sestavi/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/312801/Javna_objava-trgovina-2.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/312801/espd/Javna_objava-trgovina-2.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10512
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javni red in mir ter varnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA IZVAJALCA TRGOVINSKE DEJAVNOSTI V ZAVODU-2
Referenčna številka dokumenta: 02-2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
55000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
NEPOSREDNA POGODBA MED ZAVODOM ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA IG IN TRGOVCEM, KI BO OPRAVLJAL PRODAJO BLAGA ZAPRTIM OSEBAM.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
55900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: nA GRAD 25, 1292 IG
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javne objave je namera o sklenitvi neposredne pogodbe z izvajalcem trgovine na drobno v ZPKZ Ig za obdobje 36 mesecev.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.06.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 17.07.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.06.2019   13:00

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
MATEJ PETROVČIČOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.06.2019   00:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.06.2019