Dosje javnega naročila 004135/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE, Vojkova cesta 1B, 1000 Ljubljana
Storitve: »Razširitev vsebin za Atlas podnebnih projekcij«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 20.740,00 EUR

JN004135/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.06.2019
JN004135/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.07.2019
JN004135/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.07.2019
JN004135/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004135/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova cesta 1B
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mirjan Jocić
gp.arso@gov.si
+386 014784000

Internetni naslovi
https://www.arso.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/razpisi/
ESPD: http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/razpisi/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10467
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »Razširitev vsebin za Atlas podnebnih projekcij«
Referenčna številka dokumenta: 43013-11/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72314000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
V okviru projekta »Ocena podnebnih sprememb za Slovenijo do konca 21. stoletja« je Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: ARSO) v preteklosti zasnovala spletni pregledovalnik rezultatov »Atlas podnebnih projekcij« (http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/OPS21/Priloge-app/). Predmet javnega naročila je priprava in vključitev dodatnih vsebin v spletni pregledovalnik »Atlas podnebnih projekcij«.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72300000
72314000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
V okviru projekta »Ocena podnebnih sprememb za Slovenijo do konca 21. stoletja« je Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: ARSO) v preteklosti zasnovala spletni pregledovalnik rezultatov »Atlas podnebnih projekcij« (http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/OPS21/Priloge-app/). Predmet javnega naročila je priprava in vključitev dodatnih vsebin v spletni pregledovalnik »Atlas podnebnih projekcij«.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.07.2019   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.07.2019   13:15
Kraj: Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI, ki je objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.06.2019   10:00

Dodatne informacije:
Vse zahteve za dodatna pojasnila oziroma informacije v zvezi s predmetnim postopkom se posredujejo izključno preko portala javnih naročil. Vsi odgovori bodo objavljeni na navedenem portalu in jih naročnik ne bo posebej posredoval.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.