Dosje javnega naročila 004134/2019
Naročnik: Center odličnosti Vesolje, znanost in tehnologije, Aškerčeva cesta 12, 1000 Ljubljana
Storitve: Zavarovanje izstrelitve satelita
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004134/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.06.2019
JN004134/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004134/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Center odličnosti Vesolje, znanost in tehnologije
Aškerčeva cesta 12
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Petra Merjasec
office@space.si
+386 40801636

Internetni naslovi
http://www.space.si/en/
http://www.space.si/en/
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://eponudbe.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
raziskovalna agencija
I.5 Glavna področja dejavnosti
znanost in raziskovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje izstrelitve satelita
Referenčna številka dokumenta: 1/SPACE-SI/INS
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66514140
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zavarovanje zajema prevoz satelita na lokacijo izstrelitve, predizstrelitvene operacije, izstrelitev in opcijsko zavarovanje obratovanja satelita.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66514140
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Toronto, Kanda in Guyana Space Center (CSG) Kourou French Guiana
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovanje zajema prevoz satelita na lokacijo izstrelitve, predizstrelitvene operacije, izstrelitev in opcijsko zavarovanje obratovanja satelita.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Če se prva izstrelitev ne posreči
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
1. Registracija za zavarovalniške storitve
2. Vsa potrebna dovoljenja za zavarovanje predmeta javnega naročila
3. Finančna sposobnost za zavarovanje predmeta javnega naročila
4. Reference - zavarovanje 3 podobnih poslov
5. Zanesljivost - zavarovalnica nima znatnih ali neporavnanih terjatev s strani strank


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.06.2019   08:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.06.2019   08:00
Kraj: www.eponudbe.si


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.06.2019   23:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.06.2019   13:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

kdaj lahko pričakujemo objavljeno zavarovalno tehnično dokumentacijo?

ODGOVOR

Postopek za javno naročilo, za katerega sprašujete, je konkurenčni
postopek s pogajanji. Skladno z zakonom se v postopek lahko prijavi
vsak ponudnik, ki izpolnjuje pogoje. S takimi ponudniki bo naročnik
začel postopek pogajanj in jim tudi posredoval tehnično dokumentacijo
in druge potrebne podatke. Skozi pogajanja se bo potem izoblikovala
končna razpisna dokumentacija in pogodba, ki bo podlaga za končne
ponudbe.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za podaljšanje roka za postavitev ponudnikovih vprašanj.

ODGOVOR

Roki so postavljeni skladno s postopkom, ki je konkurenčni postopek
s pogajanji, po 8. točki 1. odst. 44. člena ZJN. Če menite, da za to
fazo (zbiranje prijav kvalificiranih ponudnikov) potrebujete daljši
rok, morate to utemeljiti.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

kje bi bilo mogoče prejeti dodatno dokumentacijo v zvezi s predmetom zavarovanja ter povezanimi riziki?

ODGOVOR

Dokumentacija za prijavo za konkurenčni postopek s pogajanji je
dostopna na portalu https://eponudbe.si/, kot je navedeno v objavi.


Datum objave: 21.06.2019   11:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za naslednja pojasnila:
1. Kot pogoj za udeležbo zahtevate med ostalim reference in sicer zavarovanje 3 podobnih poslov. Kaj se smatra kot podoben posel? Ali lahko pogoj izpolnjuje povezana družba ponudnika?
2. V skladu z navodili je potrebno kot prijavo oddat obrazec »Statment«. Pod točko 1.4 SUBJECT OF THE INSURANCE označimo kaj bi lahko zavarovali? Glede na to, da je tehnična dokumentacija dosegljiva šele na pogajanjih, prosim za pojasnilo ali je za ponudnika zavezujoča izpolnjena tabela 1.4 , ki jo oddamo v prijavi?ODGOVOR


Kot podoben posel šteje zavarovanje izstrelitve in obratovanja
satelita. Ponudnik lahko pogoje vedno izpolnjuje s povezano družbo, če
odda partnersko ponudbo ali ob izpolnjevanju določb 81. člena ZJN.

Naročnik za prijavo ni zahteval nobenega jamstva. Prijava služi
ugotavljanju sposobnosti prijavljenih ponudnikov. Torej tabela "subject
of the insurance" služi le temu, da ponudnik označi, da je sposoben in
lahko zavaruje vse tisto, kar je predmet javnega naročila. Ker bo
podrobna tehnična dokumentacija skladno s postopkom izdana kasneje
kandidatom, za katere bo naročnik ugotovil, da so sposobni za javno
naročilo 2. odst. 44. člena ZJN, lahko katerikoli kandidat od
nadaljnjih pogajanj odstopi brez kakršnihkoli sankcij ali negativnih
referenc.

Datum objave: 21.06.2019   11:08
VPRAŠANJE
Glede predmeta javnega naročila - točka 1.4 nas zanima kaj naj bi ponudnik v tem delu izpolnjeval - obkroževal bodisi z da bodisi z ne, v kolikor nimamo osnovne informacije o kašni zadevi je govora? Predlagamo, da se ta del razpisne dokumentacije izloči in se v tej fazi opravi samo preverjanje usposobljenosti potencialnega ponudnika.

1.4 SUBJECT OF THE INSURANCE
Transit to the SSMS Stack Integration Facility, Integration to the SSMS Stack, Transit to the Launch Site and Pre-Launch Phase or 0 YES
0 NO

Transit to the Launch Site and Prelaunch Phase 0 YES
0 NO

Launch Phase 0 YES
0 NO

Variant: Satellite capability of required operations in duration of 1 year after launch 0 YES
0 NO
ODGOVOR


Iz javnega naročila je razvidno, o kakšni zadevi je govora.Predmet
javnega naročila, kot je navedeno, je zavarovanje prevoza na
izstrelitveno mesto, priprave satelita za izstrelitev, izstrelitve
satelita in opcijsko še 1-letnega obratovanja. Detajli teh
možnih zavarovalnih paketov pa so predmet pogajanj, v katerih bodo
ponudniki aktivno sodelovali. Naročnik je izbral tak postopek
(konkurenčni postopek s pogajanji po 44. členu ZJN, ker je predmet
zavarovanja poseben in ker sam ni specialist za zavarovanja).

Torej naročnik išče ponudnike, ki imajo izkušnje z zavarovanjem
izstrelitve satelitov, so sposobni pomagati pri oblikovanju optimalnih
specifikacij in pripravljeni zavarovati predmet javnega naročila. Da
ponudniki lahko prepoznajo, če izpolnjujejo minimalne pogoje za
sodelovanje, je naročnik objavil podatke skladno s 3. odst. 44. člena
ZJN.

Datum objave: 21.06.2019   11:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za naslednja pojasnila:
1. Kot pogoj za udeležbo zahtevate med ostalim reference in sicer zavarovanje 3 podobnih poslov. Kaj se smatra kot podoben posel? Ali lahko pogoj izpolnjuje povezana družba ponudnika?
2. V skladu z navodili je potrebno kot prijavo oddat obrazec »Statment«. Pod točko 1.4 SUBJECT OF THE INSURANCE označimo kaj bi lahko zavarovali? Glede na to, da je tehnična dokumentacija dosegljiva šele na pogajanjih, prosim za pojasnilo ali je za ponudnika zavezujoča izpolnjena tabela 1.4 , ki jo oddamo v prijavi?

ODGOVOR


Kot podoben posel šteje zavarovanje izstrelitve in obratovanja
satelita. Ponudnik lahko pogoje vedno izpolnjuje s povezano družbo, če
odda partnersko ponudbo ali ob izpolnjevanju določb 81. člena ZJN.

Naročnik za prijavo ni zahteval nobenega jamstva. Prijava služi
ugotavljanju sposobnosti prijavljenih ponudnikov. Torej tabela "subject
of the insurance" služi le temu, da ponudnik označi, da je sposoben in
lahko zavaruje vse tisto, kar je predmet javnega naročila. Ker bo
podrobna tehnična dokumentacija skladno s postopkom izdana kasneje
kandidatom, za katere bo naročnik ugotovil, da so sposobni za javno
naročilo 2. odst. 44. člena ZJN, lahko katerikoli kandidat od
nadaljnjih pogajanj odstopi brez kakršnihkoli sankcij ali negativnih
referenc.


Datum objave: 21.06.2019   11:12
VPRAŠANJE
Zanima nas naslednje: V kolikor smo v prvi fazi postopka pripoznani kot usposobljeni ali moramo v nadaljevanju oddati ponudbo ?

ODGOVOR

Naročnik za prijavo ni zahteval nobenega jamstva. Prijava služi
ugotavljanju sposobnosti prijavljenih ponudnikov. Torej tabela "subject
of the insurance" služi le temu, da ponudnik označi, da je sposoben in
lahko zavaruje vse tisto, kar je predmet javnega naročila. Ker bo
podrobna tehnična dokumentacija skladno s postopkom izdana kasneje
kandidatom, za katere bo naročnik ugotovil, da so sposobni za javno
naročilo 2. odst. 44. člena ZJN, lahko katerikoli kandidat od
nadaljnjih pogajanj odstopi brez kakršnihkoli sankcij ali negativnih
referenc.Datum objave: 21.06.2019   11:14
VPRAŠANJE
Ob odsotnosti zavarovalno tehnične dokumentacije, se pravi kakšen obseg kritja se zahteva, ne moremo izpolniti zahteve iz razpisne dokumentacije in sicer pod točko 1.4, zato pozivamo naročnika, da ta del razpisne dokumentacije izloči, jo pa seveda vključi v nadaljevanju postopka, ko bomo vedeli za kaj gre. Zahtevati od ponudnikov, da na pamet nekaj potrdijo ali zavrnejo bi bilo moč šteti kot nedopustno.

ODGOVOR

aročnik za prijavo ni zahteval nobenega jamstva. Prijava služi
ugotavljanju sposobnosti prijavljenih ponudnikov. Torej tabela "subject
of the insurance" služi le temu, da ponudnik označi, da je sposoben in
lahko zavaruje vse tisto, kar je predmet javnega naročila. Ker bo
podrobna tehnična dokumentacija skladno s postopkom izdana kasneje
kandidatom, za katere bo naročnik ugotovil, da so sposobni za javno
naročilo 2. odst. 44. člena ZJN, lahko katerikoli kandidat od
nadaljnjih pogajanj odstopi brez kakršnihkoli sankcij ali negativnih
referenc.Datum objave: 21.06.2019   11:20
VPRAŠANJE
Sklicujemo se na vaš odgovor:
"Postopek za javno naročilo, za katerega sprašujete, je konkurenčni
postopek s pogajanji. Skladno z zakonom se v postopek lahko prijavi
vsak ponudnik, ki izpolnjuje pogoje. S takimi ponudniki bo naročnik
začel postopek pogajanj in jim tudi posredoval tehnično dokumentacijo
in druge potrebne podatke. Skozi pogajanja se bo potem izoblikovala
končna razpisna dokumentacija in pogodba, ki bo podlaga za končne
ponudbe. "
Ne razumemo kaj ste želeli sporočiti, kajti o čem pa naj bi se naročnik pogajal, če potencialni ponudniki nismo seznanjeni z vsebino vaših zahtev in potreb, hkrati pa naj bi se morali skladno s točko 1.4 že opredeljevati katera kritja bi nudili. Vsaj tako razumemo ta del razpisne dokumentacije. V kolikor je zamišljeno drugače nam sporočite.
Prosimo za jasne odgovore in natančna navodila.


ODGOVOR

Naročnik za prijavo ni zahteval nobenega jamstva. Prijava služi
ugotavljanju sposobnosti prijavljenih ponudnikov. Torej tabela "subject
of the insurance" služi le temu, da ponudnik označi, da je sposoben in
lahko zavaruje vse tisto, kar je predmet javnega naročila. Ker bo
podrobna tehnična dokumentacija skladno s postopkom izdana kasneje
kandidatom, za katere bo naročnik ugotovil, da so sposobni za javno
naročilo 2. odst. 44. člena ZJN, lahko katerikoli kandidat od
nadaljnjih pogajanj odstopi brez kakršnihkoli sankcij ali negativnih
referenc.

Predmet javnega naročila, kot je razvidno iz razpisne dokumentacije, je zavarovanje prevoza na
izstrelitveno mesto, priprave satelita za izstrelitev, izstrelitve satelita in opcijsko še 1-letnega obratovanja.
Ponudnik mora zaenkrat vedeti, če je pripravljen in sposoben zavarovati te rizike in če je to že počel.
Tega namesto njega ne more vedeti naročnik. Vse ostalo, vključno z detajli in premijami, bo predmet pogajanj.


Datum objave: 21.06.2019   11:21
VPRAŠANJE
Prosimo, da postopek in zahteve v tem javnem naročilu objavite v slovenskem jeziku.
Hvala.

ODGOVOR

Dokumentacijo bomo objavili v slovenskem jeziku, vendar si
ponudnik s temu ne bo kaj dosti pomagal, ker bo moral zaradi tehnične
dokumentacije (o prevozu, izstrelitvi...) nujno razumeti angleški
jezik. Mesto montaže satelita, prevoznik in mesto izstrelitve ne
poslujejo v slovenskem jeziku.