Dosje javnega naročila 004264/2019
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO, Brdo pri Lukovici 5, 1225 Lukovica
Storitve: Prevozi šolskih otrok za obdobje 1.9.2019 do 31.8.2023
ZJN-3: Odprti postopek

JN004264/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.06.2019
JN004264/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.08.2019
JN004264/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004264/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 117-287380
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO
Brdo pri Lukovici 5
1225
SI
Lukovica
Slovenija
Danica Avbelj
danica.avbelj@guest.arnes.si
+386 17235020
+386 17235036

Internetni naslovi
http://www.osjkb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.osjkb.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10542
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prevozi šolskih otrok za obdobje 1.9.2019 do 31.8.2023
Referenčna številka dokumenta: JN 1/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
prevozi šolskih otrok
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 3
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 3
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevozi ob dnevih dejavnosti
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevozi ob dnevih dejavnosti
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.08.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Dodatni prevozi
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dodatni prevozi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.08.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevozi pod 4 (štiri) kilometre
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevozi pod 4 (štiri) kilometre
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.08.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.07.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.07.2019   10:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.07.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO
Brdo pri Lukovici 5
1225
Lukovica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.06.2019   13:44
VPRAŠANJE
Ali lahko ponudnik predloži evropsko licenco za opravljanje prevozov oziroma tako imenovano Licenco skupnosti?

LP,

ODGOVOR

DA. Naročnik bo upošteval tudi Licenco skupnosti.

Lp, Naročnik.
Datum objave: 28.06.2019   13:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pod točko 9.1 razpisne dokumentacije je navedeno, da bo naročnik po pregledu ponudb najugodnejšega ponudnika pozval k predložitvi dokazi. V skladu z določili razpisne dokumentacije bo okvirni sporazum sklenjen z vsemi ponudniki. Prosimo za pojasnilo.

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Spoštovani,

ponudniki morajo predložiti že k sami ponudbi vsa zahtevana dokazila. V primeru, da bo manjkalo dokazilo bo naročnik v skladu z 89. členom ZJN-3 ponudnike pozval na ustrezno dopolnitev. Okvirni sporazum bo sklenjen z vsemi ponudniki.

Lep pozdrav,

naročnik.


Datum objave: 28.06.2019   14:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pod točko 9.1 razpisne dokumentacije je navedeno, da bo naročnik po pregledu ponudb najugodnejšega ponudnika pozval k predložitvi dokazi. V skladu z določili razpisne dokumentacije bo okvirni sporazum sklenjen z vsemi ponudniki. Prosimo za pojasnilo.

Lep pozdrav,

ODGOVOR

V nadaljevanju je dopolnitev našega odgovora z dne 28.6.2019 (13:54).

Naročnik bo sklenil okvirni sporazum z vsemi ponudniki, ki bodo posredovali dopustne ponudbe in jim bo naročnik priznal sposobnost.Datum objave: 28.06.2019   16:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v izjavi ponudnika je postavka št. 4

vozilo ne sme presegati kapacitete 25% od predvidenih sedežev.
Zakaj je večji avtobus omejitev, če uveljavlja ponudnik ceno za manjši bus?
In še primer kmetija Zavratnik: V eno smer se pelje 50 oseb in nazaj 30 in v tem primeru bi morali menjati avtobus, kar pomeni, da se stroški bistveno spremenijo.

Odgovor: Vozilo z več sedeži ni omejitev za izvedbo prevoza in lahko presega kapaciteto predvidenih sedežev.


v izjavi ponudnika je postavka št. 20

katere relacije naj bi se vozile z 4x4 pogonom, saj avtobusi v nobenem primeru ne morejo biti na 4x4 pogon. To so lahko le kombiji.
Avtobusi imajo vgrajen le ASR.

Odgovor: pogon 4x4 se ne zahteva pri nobeni relaciji.

str. 13. pogoj tehnična sposobnost:

euro 5 ni vedno najnovejše vozilo (npr obstajajo vozila, ki so letnik 2008 in so euro 5, druga vrsta vozil pa je letnik 2009 in so emisijski razred euro 4).
Predlagam, da lahko ponudnik uporabi tudi vozila euro 4, ki pa sigurno niso starejša od leta 2007.
Poleg tega so emisijski razredi obvezni pri nakupu vozil za javne razpise, zeleni zakon javnih naročil za javne razpise prevozov tega ne vključuje.
Kar se tiče varnosti so preventivni pregledi vozil na pol leta
.
Odgovor: Naročnik dovoljuje tudi emisijski razred EURO 4

ODGOVOR


Odgovori so napisani pod posameznimi vprašanji.

Lep pozdrav,

naročnik