Dosje javnega naročila 004272/2019
Naročnik: TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj
Blago: Dobava apnenčeve moke
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom

JN004272/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 19.06.2019
JN004272/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.07.2019

    JN004272/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 117-288265
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
3325
SI
Šoštanj
Slovenija
javna.narocila@te-sostanj.si
+386 38993200

Internetni naslovi
http://www.te-sostanj.si/si/
http://www.te-sostanj.si/si/
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/312903/Dobava_apnenčeve_moke.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10547
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava apnenčeve moke
Referenčna številka dokumenta: 40 01-568/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44921300
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava apnenčeve moke
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44921300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava apnenčeve moke
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.07.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.07.2019   09:30

Dodatne informacije:
Odpiranje prijav (1. faza postopka) bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 26.07.2019 in se bo začelo ob 9.30 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
3325
Šoštanj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.07.2019   11:18
VPRAŠANJE
1. V okvirnem sporazumu so pod točko 3 opredeljene dobave po % količine na dobavitelje 1,2 in 3. Ali se navedeni procent deli tudi za dobave nad minimalno količino, npr. dobavitelj 3 dobavi 25 % količin, kar pomeni minimalno 4 cisterne. Ali dobavlja tudi količine nad minimalno kvoto v enakem procentu?
2. V Izjavi ponudnika v točki 9. Izjavljamo, da imamo zadostne kapacitete za dobavo blaga iz javnega naročila. Menimo, da bi bilo pravilno, da jamčimo za letne količine, za katere podpišemo izjavo o sposobnosti (priloga št. 7). Ali si razlagamo pravilno?
3. Ali lahko v ponudbi navedemo več različnih cen glede na izbrano dobavo količin: 60 %, 40%, 35% in 25 %?

Hvala.ODGOVOR


1.V okvirnem sporazumu so pod točko 3 opredeljene dobave po % količine na dobavitelje 1,2 in 3. Ali se navedeni procent deli tudi za dobave nad minimalno količino, npr. dobavitelj 3 dobavi 25 % količin, kar pomeni minimalno 4 cisterne. Ali dobavlja tudi količine nad minimalno kvoto v enakem procentu? DA.

2. V Izjavi ponudnika v točki 9. Izjavljamo, da imamo zadostne kapacitete za dobavo blaga iz javnega naročila. Menimo, da bi bilo pravilno, da jamčimo za letne količine, za katere podpišemo izjavo o sposobnosti (priloga št. 7). Ali si razlagamo pravilno? Z izjavo ponudnika (priloga št. 2) jamčite za zadostne kapacitete, z izjavo o sposobnosti (priloga št. 7), pa jamčite za letne količine.

3. Ali lahko v ponudbi navedemo več različnih cen glede na izbrano dobavo količin: 60 %, 40%, 35% in 25 %?
Ponudbena cena je vezana na izbrano opcijo razpisa. Torej, glede na opcijo, na katero se prijavljate tj. opcijo 1 oziroma opcijo 2, ne pa tudi posebej glede na deleže dobav znotraj posamezne opcije.
Ponudnik vpiše eno ponudbeno ceno za opcijo 1 ter eno ponudbeno ceno za opcijo 2.