Dosje javnega naročila 004205/2019
Naročnik: Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj
Storitve: Odvzem in obdelava gorljivih frakcij iz določenih vrst odpadkov 19 12 12
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 136.880,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN004205/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.06.2019
JN004205/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.06.2019
JN004205/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.08.2019
JN004205/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 28.08.2019
JN004205/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.09.2019
JN004205/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.11.2019
JN004205/2019-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 31.01.2020
JN004205/2019-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 31.01.2020
JN004205/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2020
JN004205/2019-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.04.2020
JN004205/2019-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.05.2020
JN004205/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004205/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o.
Ulica heroja Lacka 3
2250
SI
Ptuj
Slovenija
Svetlana M. Zupanič
svetlana.milosevic@js-ptuj.si
+386 26207344
+386 26207331

Internetni naslovi
http://www.js-ptuj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.js-ptuj.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10596
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javno podjetje
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Odvzem in obdelava gorljivih frakcij iz določenih vrst odpadkov 19 12 12
Referenčna številka dokumenta: JN-2019/010
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90513000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Odvzem in obdelava gorljivih frakcij iz določenih vrst odpadkov 19 12 12
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90513000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Odvzem in obdelava gorljivih frakcij iz določenih vrst odpadkov 19 12 12
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 3
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.07.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.07.2019   11:01
Kraj: eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.06.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.06.2019   12:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v osnutku okvirnega sporazuma v točki 9. navajate pogodbeno kazen in sicer "V primeru, da pride do prekoračitve roka odvzema, ki ni posledica višje sile, je dogovorjena kazen v višini 3% (tri odstotke) vrednosti neizvršenih odvzemov za vsak dan zamude, pri čemer sme pogodbena kazen znašati največ 30 % vrednosti neizvršenih odvzemov. Naročnik si pridrži pravico uveljaviti pogodbeno kazen pri plačilu računa, čeprav o kršitvi prevzemnega roka izvajalca na to ni opozoril.« Tozadevno bi izpostavili:
da v razpisni dokumentaciji ni navedene dinamike prevzemov, torej ne vemo, na katere roke se navezuje pogodbena kazen,
sta pogodbena kazen in določba, da naročnik izvajalca ne bo niti pozval na odpravo kršitev, preden bo obračunal pogodbeno kazen, glede na razmere na trgu predmetnega odpadka nesorazmerna in prestroga, posledično pa onemogočata učinkovito konkurenco.
Naročnika posledično prosimo, da:
opredeli dinamiko prevzemov kot »po dogovoru med naročnikom in izvajalcem« in
umakne pogodbeno kazen, sicer kot ponudnik ne bomo mogli sodelovati in naročniku ponuditi konkurenčne cene za prevzem predmetnih odpadkov.

Nadalje prosimo naročnika, da pojasni oz. popravi razpisno dokumentacijo v sledečih točkah:
med seznamom dokumentov, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, ni navedenega ESPD obrazca in ga tudi ni priloženega, v navodilih za izdelavo ponudbe pa so natančno opredeljena navodila za izpolnitev ESPD obrazca v predmetnem JN in način oddaje,
v splošnih določilih JN navajate napačne roke za oddajo ponudb in javno odpiranje - 27.5.

Lep pozdrav.
ODGOVOR
Dinamika prevzemov je določena v točki 4.1 osnutka okvirnega sporazuma, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Naročnik bo določila o pogodbeni kazni črtal iz okvirnega sporazuma in popravek objavil na spletni strani.

Navodilo za uporabo ESPD obrazca v točki 4.7, v drugem odstavku vsebuje zapis, da se ESPD naloži, v kolikor je zahtevan. V predmetni razpisni dokumentaciji, ESPD ni zahtevan.

V predmetni razpisni dokumentaciji, ki je objavljena na spletni strani naročnika na sledeči povezavi https://www.js-ptuj.si/javni-razpisi , ob številki objave na portalu javnih naročil JN004205/2019-W01, je določen in v splošnih določilih zapisan rok oddaje ponudbe 5. 7. 2019. Interna številka razpisne dokumentacije je JN-2019/010.

Lep pozdrav.