Dosje javnega naročila 002285/2019
Naročnik: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria
Blago: Nakup RMG dvigala
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodnega javnega razpisa
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 3.217.500,00 EUR

JN002285/2019-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 12.04.2019
JN002285/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 20.06.2019
JN002285/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.06.2019

    JN002285/2019-F01 Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) 2019/S 118-290614

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Goran Kocjančič
goran.kocjancic@luka-kp.si
+386 56656935

Internetni naslovi
https://luka-kp.si/slo/

I.2 Skupno javno naročanje
I.6 Glavna področja dejavnosti
Pristaniške dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup RMG dvigala
Referenčna številka dokumenta: JN 563/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42414500
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup Mostnega dvigala na tirih rail mounted gantry crane (RMG) za potrebe PC kontejnerski terminal v Luki Koper, d.d.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 3.217.500,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42414210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup Mostnega dvigala na tirih rail mounted gantry crane (RMG) za potrebe PC kontejnerski terminal v Luki Koper, d.d.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 50 Direktive 2004/25/EU
  • Dodatne dobave prvotnega dobavitelja, naročene pod natančno določenimi pogoji iz Direktive

Razlaga:
Naročnik ima vzpostavljen sistem za spremljanje produktivnosti procesa, v katerem ima vključenih 14 RTG dvigal in 3 RMG dvigala proizvajalca Konecranes. Trenutno ima naročnik vzpostavljen poenoten sistem nadzora, ki omogoča pregled zgodovine delovanja dvigal in odpravo določenih napak "iz razdalje". Naročnikova potreba je, da se vse nadzoruje in spremlja iz istega sistema, saj bi v primeru zamenjave dobavitelja, moral naročnik sistem podvajati, kar bi povzročilo določene tehnične težave med obratovanjem in vzdrževanjem ter nepotrebne stroške. Razlog za izbiro istega dobavitelja je tudi usposobljenost vzdrževalcev in posledično hitrejše odpravljanje težav, manjše zaloge rezervnih delov (samo ena vrsta opreme), kompatibilnost rezervnih delov, poznavanje upravljavcev dvigal z opremo (pozicija in odzivnost komand, delovanje dvigala), poenotenje izvajanja posodobitev programske opreme in nadgradenj potrebnih za delovanje dvigal, enotna baza podatkov za samodejno vožnjo žerjavov (GPS) - vsaka sprememba je enostavna za implementacijo na vsa dvigala.
Pravna podlaga:
Skladno z zgornjo obrazložitvijo in na podlagi b) točke tretjega odstavka 46. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3), ki določa, da »naročnik lahko uporabi postopek s pogajanji brez predhodne objave za dodatne dobave blaga prvotnega dobavitelja, ki so namenjene za delno nadomestilo blaga ali inštalacij ali za povečanje obsega obstoječega blaga ali inštalacij, če bi moral naročnik zaradi zamenjave dobavitelja nabaviti blago, ki ima drugačne tehnične lastnosti, kar bi povzročilo neskladnost ali nesorazmerne tehnične težave med obratovanjem in vzdrževanjem«, naročnik vodi predmetni postopek oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave na podlagi b) točke tretjega odstavka 46. člena ZJN-3.

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN002285/2019-L01
Številka obvestila v UL: 2019/S 074-176551
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 10.04.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
22.05.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
Konecranes Finland Corporation
P.O. Box 662, Koneenkatu 8
05801
FI
Hyvinkää
Finska

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 3.500.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 3.217.500,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
V.2.6 Plačana cena za ugodne nakupe
Vrednost brez DDV:
V.2.7 Število oddanih naročil
1
V.2.8 Država porekla izdelka ali storitve
S poreklom iz Skupnosti
V.2.9 Naročilo je bilo oddano ponudniku, ki je predložil varianto
Ne
V.2.10 Ponudbe so bile izločene, ker so bile neobičajno nizke
Ne


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
Koper - Capodistria
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.06.2019