Dosje javnega naročila 004186/2019
Naročnik: AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE, Stegne 7, 1000 Ljubljana
Storitve: Nadgradnje in vzdrževanje Geoportala AKOS
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 59.000,00 EUR

JN004186/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.06.2019
JN004186/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.08.2019
JN004186/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.09.2019
JN004186/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004186/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Stegne 7
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Željko Smiljanić
info.box@akos-rs.si
+386 15836300
+386 15111101

Internetni naslovi
http://www.akos-rs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/313058/RD.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/313058/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10334
I.4 Vrsta javnega naročnika
Nacionalna ali zvezna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
Regulativni organ, pristojen za regulacijo in nadzor delovanja na področju elektronskih komunikacij, pošte, železniškega prometa, avdiovizualnih medijskih storitev


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nadgradnje in vzdrževanje Geoportala AKOS
Referenčna številka dokumenta: 4300-14/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71355000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so nadgradnje in vzdrževanje Geoportala AKOS (https://gis.akos-rs.si/).

Naročnik je vzpostavil Geoportal AKOS, ki deluje na način, da pridobiva atributne podatke iz podatkovnih zbirk na strežniku naročnika (PostgreSQL in PostGIS) in jih grafično prikazuje (Geoserver). Arhitektura geoportala AKOS je sestavljena iz spletne strani, ki združuje grafične in atributne podatke v prikaze iz baz podatkov, s katerih spletna stran te podatke črpa, ter geografskega strežnika Geoserver, ki iz geometrskih in geografskih podatkov naredi slike.

Spletna stran je razvita v okolju Microsoft Visual Studio 2015. Gre za spletni projekt z arhitekturo ASP.NET MVC z uporabo Microsoft.NET Framework 4.5.2. Dodatne knjižice so iz NuGet odlagališča, ki se avtomatsko posodabljajo. Tabele in vpogledi v podatkovno bazo so pripravljeni z SQL skripto.

Naloge, ki so predmet tega javnega naročila, se nanašajo na programiranje, obenem pa je potrebno dobro poznavanje logike delovanja odprtokodni
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71355000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila so nadgradnje in vzdrževanje Geoportala AKOS (https://gis.akos-rs.si/).

Naročnik je vzpostavil Geoportal AKOS, ki deluje na način, da pridobiva atributne podatke iz podatkovnih zbirk na strežniku naročnika (PostgreSQL in PostGIS) in jih grafično prikazuje (Geoserver). Arhitektura geoportala AKOS je sestavljena iz spletne strani, ki združuje grafične in atributne podatke v prikaze iz baz podatkov, s katerih spletna stran te podatke črpa, ter geografskega strežnika Geoserver, ki iz geometrskih in geografskih podatkov naredi slike.

Spletna stran je razvita v okolju Microsoft Visual Studio 2015. Gre za spletni projekt z arhitekturo ASP.NET MVC z uporabo Microsoft.NET Framework 4.5.2. Dodatne knjižice so iz NuGet odlagališča, ki se avtomatsko posodabljajo. Tabele in vpogledi v podatkovno bazo so pripravljeni z SQL skripto.

Naloge, ki so predmet tega javnega naročila, se nanašajo na programiranje, obenem pa je potrebno dobro poznavanje logike delovanja odprtokodnih rešitev PostgreSQL, PostGIS in Geoserver, ki jih naročnik uporablja pri geoportalu AKOS. Izbrani ponudnik bo izvajal naslednje naloge:

- sodelovanje z naročnikom pri spremembi strežniške arhitekture, ki zajema postavitev novih dodatnih strežnikov geografskih strežnikov in strežnika za aplikacijo (priprava okolja za primere posodobitev ter load balancinga),
- razvoj JSON skripte, ki bo omogočala zaposlenim pri naročniku dodajanje novih prostorskih slojev za prikazovanje na geoportalu AKOS po navodilih naročnika,
- prilagajanje aplikacije na spremembe struktur javnih podatkov,
- implementacija dodatnih posodobitev aplikacije (orodja iz knjižnic, servisi, grafike, filtri, prevod, ),
- prilagoditve aplikacije za prikazovanje dodatnih lastnih prostorskih slojev in posodobljenih obstoječih,
- svetovanje naročniku o potencialnih možnostih za izboljšave spletnega GIS pregledovalnika,
- vzdrževanje geoportala AKOS,
- svetovanje o možnostih za izboljšanje funkcionalnosti,
- skrb za nemoteno in učinkovito delovanje,
- identifikacijo in odpravo napak,
- skrb za informacijsko varnost podatkov, do katerih se dostopa preko spletnega GIS pregledovalnika,
- skrbno ravnanje s podatki in obveščanje o identifikaciji morebitnih varnostnih pomanjkljivosti,
- implementacija ukrepov za odpravo varnostnih pomanjkljivosti,
- skrb za kompatibilnost in implementacija rešitev za pravilno prikazovanje ob uporabi različnih spletnih brskalnikov,
- priprava in tolmačenje navodil v zvezi s spremembami in uporabo izboljšav v spletnem GIS pregledovalniku,
- izvedba projektnih nalog v povezavi s spletnim GIS pregledovalnikom po sprotnih navodilih naročnika,
- redna tedenska in mesečna poročanja o opravljenih aktivnostih in porabljenih urah, ločeno po dnevih in članih projektne skupine, skladno s sklenjenim okvirnim sporazumom,
- priprava končnega poročila po opravljenih aktivnostih, skladno s sklenjenim okvirnim sporazumom.

Naročnik ima razvit produkt, od izbranega ponudnika pa pričakuje podrobno seznanitev s celotno arhitekturo Geoportala AKOS in stanjem aplikacije po podpisu okvirnega sporazuma in pred pričetkom izvajanja del po okvirnem sporazumu za tekoč in nemoten pričetek izvajanja del.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 28
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Glej točko 8 II. poglavja Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.07.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.07.2019   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.06.2019   23:59
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.