Dosje javnega naročila 004200/2019
Naročnik: OBČINA ŽELEZNIKI, Češnjica 48, 4228 Železniki
Gradnje: Komunalna ureditev infrastrukture v naselju Log - 1. faza
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 136.535,23 EUR

JN004200/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.06.2019
JN004200/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.07.2019
JN004200/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.07.2019
JN004200/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.08.2019
JN004200/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.09.2019
JN004200/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004200/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŽELEZNIKI
Češnjica 48
4228
SI
Železniki
Slovenija
Ana Martinčič
ana.martincic@obcina.zelezniki.si
+386 45000024

Internetni naslovi
https://www.zelezniki.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/313068/Objava_18.06.2019.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10594
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Komunalna ureditev infrastrukture v naselju Log - 1. faza
Referenčna številka dokumenta: 430-9/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
dela obsegajo: Obnovo meteornega kanala, ki poteka po javni poti, vzporedno se bo obnovila tudi fekalna kanalizacija, meteorna kanalizacija in obnovilo vodovodno omrežje. V celoti se bo obnovilo in ponovno asfaltiralo tudi cestišče, ki je predmet gradnje.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Log - Železniki
II.2.4 Opis javnega naročila
dela obsegajo: Obnovo meteornega kanala, ki poteka po javni poti, vzporedno se bo obnovila tudi fekalna kanalizacija, meteorna kanalizacija in obnovilo vodovodno omrežje. V celoti se bo obnovilo in ponovno asfaltiralo tudi cestišče, ki je predmet gradnje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.07.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.07.2019   11:01
Kraj: Portal eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.07.2019   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.06.2019   07:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

na vseh postavkah raznih del imate pod razna in nepredvidena dela navedeno, da se ta občunavajo v višini 5% oz.10% vseh del pod postavko A in B.
Formula je potem narejena samo tako da upošteva dela pod točko A.

Prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR
Spoštovani,
popise del - formule bomo popravili in popravek celotnih popisov del ( odpravljene napake ) objavili v četrtek 04.07.2019 do 9 ure

Hvala za razumevanje

lepo pozdravljeni
Datum objave: 27.06.2019   08:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v sklopu meteorna kanalizacija, poglavje gradbena dela, zemeljska dela, sta pri eni postavki navedeni 2 različni količini. Prosim potrdite katera je pravilna:
"Ročni izkop jarka za meteorno kanalizacijo, izkop v terenu III. - IV. ktg., z nakladanjem izkopnega materiala na samokolnico in odvozom materiala s samokolnico na začasno gradbiščno deponijo izvajalca. Dolžina odvoza je cca. 30 m. Ocena izkopa 0,50 m3 na jašek. Obračun po dejanskih stroških!
m3 8,00
m3 2,50"

Lep pozdrav!


ODGOVOR
Spoštovani,
popise del - popravljeni količini ki ste jih navedli v vprašanju bomo popravili in popravek popisov del ( odpravljene napake ) objavili v četrtek 04.07.2019 do 9 ure

Hvala za razumevanje

lepo pozdravljeniDatum objave: 27.06.2019   08:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

se nepredvidena dela računajo v višini 10% vseh del, kot pravi tekst ali zgolj gradbenih del kot je nastavljena formula?

ODGOVOR

ODGOVOR
Spoštovani,
popise del - formule bomo popravili in popravek celotnih popisov del ( odpravljene napake ) objavili v četrtek 04.07.2019 do 9 ure

Hvala za razumevanje

lepo pozdravljeniDatum objave: 28.06.2019   08:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na to, da bo 4.7. objavljen popravek popisa del, naj naročnik za kvalitetno ponudbo ustrezno podaljša rok za oddajo.
Hvala, lep pozdrav.


ODGOVOR

Spoštovani rok za oddajo ponudb se bo podaljšal in sicer bo novi rok za oddajo ponudbe petek 12.07.2019 do 11 ure.


Hvala za razumevanje.
Lepo pozdravljeni!
Peter Košir


Datum objave: 28.06.2019   09:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

en teden časa si boste vzeli za popravit par formul?

Imamo tudi ponudniki dopuste v tem času, zato seveda pričakujemo podaljšanje roka za oddajo ponudb.

ODGOVOR

ODGOVOR

Spoštovani rok za oddajo ponudb se bo podaljšal in sicer bo novi rok za oddajo ponudbe petek 12.07.2019 do 11 ure.Datum objave: 28.06.2019   09:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim, če preverite pravilnost količin v postavki, oziroma objasnite postavko:

Izkop, nakladanje obstoječih peskolovov, požiralnikov, jaškov in drugih elementov opreme in signalizacije ceste z odvozom na začasno deponijo
kom 0,43

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR

Spoštovani,
popise del - popravljene količine ki ste jih navedli v vprašanju bomo popravili in popravek popisov del ( odpravljene napake ) objavili v četrtek 04.07.2019 do 9 ure

Hvala za razumevanje

lepo pozdravljeni


Datum objave: 01.07.2019   13:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo naročnika, da glede na podaljšan rok oddaje do 12.7. ustrezno podaljša tudi rok za sprejem ponudnikovih vprašanj.
Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR

Rok za sprejem ponudnikovih vprašanj bomo ustrezno podaljšali.

Lepo pozdravljeni!
Peter Košir


Datum objave: 02.07.2019   11:47
VPRAŠANJE
Naprošamo naročnika, da nam odgovori, ali ostane rok veljavnosti menice in menične izjave do 30.08.2019, kljub podaljšanju roka za oddajo na 12.07.2019.
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Spoštovani,

rok veljavnosti menice in menične izjave ostane nespremenjen to je do 30.08.2019.

Lepo pozdravljeni!Datum objave: 08.07.2019   07:45
VPRAŠANJE
Obrazec 6a, LIST CESTA, 113 VRSTICA: v koloni F se izpiše 0,00 in znesek se ne sešteva v rekapitulacijo.

ODGOVOR
Spoštovani,

Za ponovne napake v popisih del se opravičujemo.
Napake smo popravili, objavili nove excelove dokumente hkrati vas obveščamo da je podaljšan rok za postavljanje vprašanj in sicer do četrtka 11.07.2019 do 11.00 ure, podaljšan je tudi rok za oddajo ponudb in sicer je rok za oddajo ponudb sreda 17.07.2019 do 11.00 ure.


Hvala za razumevanje.


Lepo pozdravljeni!
Peter KoširDatum objave: 08.07.2019   07:45
VPRAŠANJE
Nepredvidena dela ne sešteva v rekapitulacijo.

ODGOVOR

Spoštovani,

Za ponovne napake v popisih del se opravičujemo.
Napake smo popravili, hkrati vas obveščamo da je podaljšan rok za postavljanje vprašanj in sicer do četrtka 11.07.2019 do 11.00 ure, podaljšan je tudi rok za oddajo ponudb in sicer je rok za oddajo ponudb sreda 17.07.2019 do 11.00 ure.


Hvala za razumevanje.


Lepo pozdravljeni!
Peter Košir


Datum objave: 08.07.2019   07:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Postavka na vseh listih v obeh delovnih zvezkih "Razna manjša nepredvidena dela, katera se izvedejo po predhodnem pismenem naročilu investitorja ali nadzora - ocena 6% od gradbenih del (postavka A)" se ne računa avtomatično. Ali v stolpec E vstavimo količino 6 (za 6%)?
Lep pozdrav


ODGOVOR

Spoštovani,

Za ponovne napake v popisih del se opravičujemo.
Napake smo popravili, hkrati vas obveščamo da je podaljšan rok za postavljanje vprašanj in sicer do četrtka 11.07.2019 do 11.00 ure, podaljšan je tudi rok za oddajo ponudb in sicer je rok za oddajo ponudb sreda 17.07.2019 do 11.00 ure.


Hvala za razumevanje.


Lepo pozdravljeni!
Peter Košir


Datum objave: 08.07.2019   07:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim, če preverite pravilnost količin v postavki, oziroma objasnite postavko:

Izkop, nakladanje obstoječih peskolovov, požiralnikov, jaškov in drugih elementov opreme in signalizacije ceste z odvozom na začasno deponijo
kom 0,43

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR

Spoštovani,
Za ponovne napake v popisih del se opravičujemo.
Pravilnost količin v postavki smo preverili.Količine NISO PRAVILNE .Prišlo je do nesporazuma s projektantom.
Količine in ostale napake v popisih del smo popravili in objavili nove exelove dokumente, hkrati vas obveščamo da je podaljšan rok za postavljanje vprašanj in sicer do četrtka 11.07.2019 do 11.00 ure, podaljšan je tudi rok za oddajo ponudb in sicer je rok za oddajo ponudb sreda 17.07.2019 do 11.00 ure.


Hvala za razumevanje.


Lepo pozdravljeni!
Peter Košir


Datum objave: 08.07.2019   08:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosim za pojasnilo postavk Meteorna kanalizacija/pripravljalna in rušitvena dela/post 6 " Izkop, nakladanje obstoječih peskolovov, požiralnikov, jaškov in drugih elementov opreme in signalizacije ceste z odvozom na začasno deponijo" kom 0,43. Ali je tu mišljen en kos ali 0,43 m3?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

Spoštovani,
Za ponovne napake v popisih del se opravičujemo.

Količine pri postavki Meteorna kanalizacija/pripravljalna in rušitvena dela/post 6 " Izkop, nakladanje obstoječih peskolovov, požiralnikov, jaškov in drugih elementov opreme in signalizacije ceste z odvozom na začasno deponijo" kom 0,43. NISO PRAVILNE .

Prišlo je do nesporazuma s projektantom.

Količine in ostale napake v popisih del smo popravili in objavili nove exelove dokumente, hkrati vas obveščamo da je podaljšan rok za postavljanje vprašanj in sicer do četrtka 11.07.2019 do 11.00 ure, podaljšan je tudi rok za oddajo ponudb in sicer je rok za oddajo ponudb sreda 17.07.2019 do 11.00 ure.


Hvala za razumevanje.


Lepo pozdravljeni!
Peter Košir


Datum objave: 08.07.2019   08:29
VPRAŠANJE
6 Izkop, nakladanje obstoječih peskolovov, požiralnikov, jaškov in drugih elementov opreme in signalizacije ceste z odvozom na začasno deponijo
kom 0,43
Ali ta postavka ostaja enaka?

ODGOVOR


Spoštovani,
Za ponovne napake v popisih del se opravičujemo.
Postavka:
6 Izkop, nakladanje obstoječih peskolovov, požiralnikov, jaškov in drugih elementov opreme in signalizacije ceste z odvozom na začasno deponijo
kom 0,43. SE SPREMENI Prišlo je do nesporazuma s projektantom.
Količine in ostale napake v popisih del smo popravili in objavili nove excelove dokumente, hkrati vas obveščamo da je podaljšan rok za postavljanje vprašanj in sicer do četrtka 11.07.2019 do 11.00 ure, podaljšan je tudi rok za oddajo ponudb in sicer je rok za oddajo ponudb sreda 17.07.2019 do 11.00 ure.


Hvala za razumevanje.


Lepo pozdravljeni!
Peter Košir


Datum objave: 08.07.2019   08:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosim za obrazložitev:
Odstranitev ostalih komunalnih odpadkov tekom izvedbe del, vključen odvoz na stalno deponijo m2 217,15 - tu so najbrž mišljeni m3 - postavka je v m2 tudi na listu fekalna kanalizacija.
Ali je postavka: Popravilo obstoječih tlakovanih tlakovanih površin na zasebnih dvoriščih na stiku z novimi asfaltnimi površinami (v dogovoru z lastnikom in investitorjem); betonske plošče, tlakovci ali rušniki v peščeni ali betonski podlagi m3 35,00 podvojena, enaka postavka z enako količino je upoštevana na listu Cesta in na listu Meteorna kanalizacija?

Ali je na postavkah:
Odstranitev grmovnic in ostale vegetacije (izvajalec se dogovori z lastniki) kos 0,43 mišljeno, da se del postavke obračuna v meteorni kanalizaciji in del kos 0,57 v fekalni kanalizaciji?
Eventuelna prestavitev oz. ustrezna zaščita obstoječih komunalnih in inštalacijskih vodov, komplet z vsemi potrebnimi deli in materialom . Obračun po dejanskih stroških kos 0,43 mišljeno, da se del postavke obračuna v meteorni kanalizaciji in del kos 0,57 v fekalni kanalizaciji?

Lp,


ODGOVOR

Spoštovani,
Za ponovne napake v popisih del se opravičujemo.
Količine in ostale napake v popisih del smo popravili in objavili nove excelove dokumente, hkrati vas obveščamo da je podaljšan rok za postavljanje vprašanj in sicer do četrtka 11.07.2019 do 11.00 ure, podaljšan je tudi rok za oddajo ponudb in sicer je rok za oddajo ponudb sreda 17.07.2019 do 11.00 ure.

ODGOVORI NA VAŠA VPRAŠANJA:

Odstranitev ostalih komunalnih odpadkov tekom izvedbe del, vključen odvoz na stalno deponijo m2 217,15 - tu so najbrž mišljeni m3 - postavka je v m2 tudi na listu fekalna kanalizacija.

EM je v m2. Namreč gre za ostale komunalne odpadke (odpadki, ki niso nastali zaradi same gradnje, ampak bolj kot odpadki zaradi človeškega faktorja) , in so zgolj ocenjeni. Zdi se nam bolj smiselno, da je EM v m2.

Popravilo obstoječih tlakovanih tlakovanih površin na zasebnih dvoriščih na stiku z novimi asfaltnimi površinami (v dogovoru z lastnikom in investitorjem); betonske plošče, tlakovci ali rušniki v peščeni ali betonski podlagi m3 35,00 podvojena, enaka postavka z enako količino je upoštevana na listu Cesta in na listu Meteorna kanalizacija?

Postavka je popravljena, in se upošteva le pri zavihku "CESTA".

Odstranitev grmovnic in ostale vegetacije (izvajalec se dogovori z lastniki) kos 0,43 mišljeno, da se del postavke obračuna v meteorni kanalizaciji in del kos 0,57 v fekalni kanalizaciji?
Eventuelna prestavitev oz. ustrezna zaščita obstoječih komunalnih in inštalacijskih vodov, komplet z vsemi potrebnimi deli in materialom . Obračun po dejanskih stroških kos 0,43 mišljeno, da se del postavke obračuna v meteorni kanalizaciji in del kos 0,57 v fekalni kanalizaciji?

Količine so popravljene .prišlo je do nesporazuma s projektantom.


Hvala za razumevanje.


Lepo pozdravljeni!
Peter Košir