Dosje javnega naročila 004336/2019
Naročnik: SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o., Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana
Blago: Nabava vijačnega materiala 2019/2021
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 148.511,59 EUR

JN004336/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.06.2019
JN004336/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.09.2019
JN004336/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.10.2019
JN004336/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.10.2019

    JN004336/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Alenka Weissenbach
alenka.weissenbach@slo-zeleznice.si
+386 12914587
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/
http://www.sž-vit.si/
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/313085/RD_-_Nabava_vijačnega_materiala_2019-2021_NMV.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10551
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava vijačnega materiala 2019/2021
Referenčna številka dokumenta: 78/2019/23
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44530000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nabava vijačnega materiala 2019/2021
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44530000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava vijačnega materiala 2019/2021
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.07.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.07.2019   11:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.07.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.07.2019   07:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Želeli bi opozoriti na neustreznost vašega javnega naročila, saj vsi dejavniki nakazujejo v smeri preferiranja enega ponudnika. Glede na zahteve, ki ste jih opredelili, že v izhodišču delujete v nasprotju s 5. in 7. členom ZJN 3. Glede na vašo razpisno dokumentacijo zahtevate certifikate za 595 pozicij. V kolikor ne poznate dovolj predpisov in sistema certifikatov za vijake, naj vas opozorimo, da so trgovci dolžni za vsako pozicijo ob vsaki dobavi pridobiti certifikat, pri čemer certifikat za samo eno pozicijo stane 100 - 120 eur. Če torej predvidevamo samo enkratno nabavo in pridobitev certifikatov za vsako pozicijo, to že v izhodišču pomeni minimalen strošek 595.000 eur. Če upoštevamo še dejstvo, da bodo nabave sukcesivne in da ne prevzemate odgovornosti za to, da boste naročili vse vijake v popisu, gre lahko ta znesek v nedefinirane razsežnosti, saj še sami ne veste, kolikokrat in katere pozicije boste dejansko potrebovali. Po drugi strani pa so proizvajalci vijakov v prednosti, saj jim zadostuje samo en certifikat za različne dimenzije enakih vijakov, medtem ko morajo imeti trgovci ločen certifikat za vsako dimenzijo. Kar pomeni, da je konkurenca med različnimi ponudniki (proizvajalci in trgovci) neprimerljiva, saj ni možna enakovredna obravnava ponudnikov.

Prav tako ste vse možne vijake združili v en sklop, pri čemer ste združili v isti sklop tako splošne vijake kot specialne vijake specifičnih dimenzij, ki na trgu niso prosto dobavljivi, ampak se izdelujejo po naročilu oz. jih lahko dobavijo zgolj proizvajalci. Pri čemer je potrebno izpostaviti, da določenih dimenzij na slovenskem trgu sploh ni možno dobiti. Za sodelovanje s tujimi, nepreverjenimi podjetji, pa spremenjena zakonodaja predpisuje zelo striktne predpise za trgovce, zaradi česar določenih pozicij enostavno ni moč dobiti (nevarnost slamnatih podjetij itd...). Naročniki ste skladno z ZJN 3 dolžni oblikovati sklope tako, da vključujejo istovrstno blago, pri čemer se smatra za istovrstno dejstvo, da ima takšno blago več ponudnikov na trgu.Na podlagi 5. alineje 73. člena ZJN 3 lahko tudi izločite pozicije, ki niso del redne prodaje na trgu in specialne vijake kupujete brez uporabe postopkov po ZJN 3.

Nadalje ste v ponovljenem razpisu skoraj identičen popis artiklov, kakor je bil v razveljavljenem razpisu. Glede na dejstvo, da so bile skupne vrednosti javno objavljene, je vaš postopek povsem netransparenten in s takšnim pristopom povzročate ponudnikom poslovno škodo.

Da boste zagotovili enakopravno obravnavo vseh ponudnikov vas pozivamo, da izvedete postopek javnega naročila na način, da popis blaga ustrezno razdelite v več sklopov. Splošne vijake, ki so na trgu dobavljivi pri več ponudnikih združite v en sklop, specialne vijake, ki so glede na dimenzije predmet posebne izdelave, pa na ločen sklop oz. izvajajte nabave skladno s 73. členom ZJN 3.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani!

- Zahteva po certifikatu 3.1 ostaja za označene artikle v JN, razpisna dokumentacija je v skladu z ZJN-3 in je enaka za vse potencialne ponudnike,
zadevna zahteva pa je bistvenega pomena za ugotavljanje tehnične ustreznosti ponujenega blaga.
- Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije, ki je v skladu z ZJN-3, predmetno javno naročilo je enovito in ni razdeljeno na sklope, oddaja
naročila na podlagi 5. odstavka 73. člena ZJN-3 je samo možnost, ki jo zakon določa, naročnik je ni dolžan uporabiti. Enovito javno naročilo za zadevni
predmet omogoča oddajo ponudbe številnim ponudnikom, kar dokazujejo tudi dosedanji postopki oddaje javnega naročila, ki jih je naročnik izvedel za
zadevni predmet. V prejšnjem postopku oddaje javnega naročila za isti predmet, je v primeru enovitega javnega naročila ponudbo oddalo 5
ponudnikov.
- Naročnik izvaja transparenten postopek javnega naročanja upoštevajoč 6. člen ZJN-3, ponudnika bo izbral na pregleden način in po predpisanem
postopku. Postopki javnega naročanja po ZJN-3 so javni, kar se zagotavlja z brezplačnimi objavami obvestil glede javnih naročil na portalu javnih
naročil, cene in vrednosti iz ponudbe pa so v skladu z 2. odstavkom 35. člena ZJN-3 javni podatek. Razlogi za ne-oddajo javnega naročila
(JN001066/2019-W01) niso bili v predmetu javnega naročila in določitvi le-tega, ob tem pa pojasnjujemo, da se vsak postopek oddaje javnega naročila
vodi kot zaključena in samostojna celota, zato ravnanja naročnika v določenem prejšnjem postopku javnega naročanja ne morejo predstavljati
argumenta v tem postopku javnega naročanja. Določitev predmeta javnega naročila pa je avtonomna odločitev naročnika, v katero ponudniki in ostali
gospodarski subjekti ne morejo poseči.

Lep pozdrav!Datum objave: 10.07.2019   07:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo, da iz popisa izločite spodnje pozicije, saj gre za posebne vijake, ki na slovenskem trgu niso dobavljivi, prav tako jih ne morejo dobaviti preverjeni tuji zastopniki za vijake, ki so aktivni na slovenskem trgu. Za poslovanje s tujimi, nepreverjenimi pravnimi osebami veljajo po spremenjeni zakonodaji za trgovce zelo kompleksni procesi preverjanja kredibilnosti podjetja. Glede na dejstvo, da predvidevate sukcesivno dobavo in da predvidene količine sploh niso zanesljive, so takšne dobave za ponudnike zelo problematične. Tudi z vidika doseganja dobavnih rokov. Glede na specifike blaga prosimo, da pozicije umaknete iz popisa in nabave izvajate na podlagi 5. alineje 73. člena ZJN 3 neposredno pri morebitnem proizvajalcu.

1108 Vijak za oplate DIN 25193 kv. 5.8 Fe M12x80mm
1109 Vijak za oplate DIN 25193 kv. 5.8 Fe M12x90mm
1127 Podložka za vijak (kniping) fi 4.2 A2F
1128 Podložka za vijak (kniping) fi 4,8 A2F
1129 Podložka za vijak (kniping) fi 5.5 A2F

Že v naprej hvala za razumevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije, ki je v skladu z ZJN-3, oddaja naročila na podlagi 5. odstavka 73. člena ZJN-3 je samo možnost, ki jo zakon določa, naročnik je ni dolžan uporabiti.

Lep pozdrav!