Dosje javnega naročila 004222/2019
Naročnik: Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Storitve: Sanacija podvoza na BS p. Postojna, km 633 + 200 na progi št. 50 Ljubljana Sežana d. m.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 363.498,76 EUR

JN004222/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.06.2019
JN004222/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.08.2019
JN004222/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.08.2019
JN004222/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.08.2019
JN004222/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.09.2019
JN004222/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 23.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004222/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
melita.hocevar@slo-zeleznice.si
melita.hocevar@slo-zeleznice.si
+386 12914597
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/313116/Sanacija_podvoza_na_BS_p._Postojna.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/313116/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10607
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija podvoza na BS p. Postojna, km 633 + 200 na progi št. 50 Ljubljana Sežana d. m.
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45234000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Sanacija podvoza na BS p. Postojna, km 633 + 200 na progi št. 50 Ljubljana Sežana d. m.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45234000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija podvoza na BS p. Postojna, km 633 + 200 na progi št. 50 Ljubljana Sežana d. m.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.07.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.07.2019   12:05
Kraj: Elektronsko preko portala eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.06.2019   10:00

Dodatne informacije:
PRILOGE 1, 2 in 3 bodo objavljene na spletni strani slovenskih železnic http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi , ker zaradi preobsežnosti ne morejo biti sestavni del razpisne dokumentacije.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.06.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.06.2019   09:13
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da objavi priloge 1, 2 in 3. Na spletni strani slovenskih železnic http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi le-te niso objavljene.

ODGOVOR

Priloge so objavljene na spletni strani Slovenskih železnic: https://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisiDatum objave: 20.06.2019   09:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za objavo popisa še v excel obliki.

Hvala in lp,

ODGOVOR

Popis je objavljen na spletni strani Slovenskih železnic: https://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi

Ponudnike opozarjamo, da:
Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki. In sicer Obrazec 2 - Predračun.

Datum objave: 21.06.2019   08:42
VPRAŠANJE
Ali lahko pogoj za sodelovanje glede tehnične in kadrovske sposobnosti v primeru skupne ponudbe partnerji izpolnjujejo kumulativno?

ODGOVOR

Ponudnik lahko pogoje glede tehnične in kadrovske sposobnosti izpolnjuje skupaj s partnerji v skupni ponudbi, ki bodo v okviru ponudbe tudi dejansko izvedli del posla, za katerega izkazujejo usposobljenost.

Datum objave: 26.06.2019   10:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1.) 6.2 Varovanje delovnega območja z težkimi zavezami ali podobnim. m2 375,00..naročnika prosimo za pojasnilo kaj je mišljeno pod opisom težke zaveze, prav tako prosimo za detajl le tega

2.) 6.3 Stroški postavljanja in odstranjevanja cestne zapore na avtocesti. pa 1,00
6.5 Stroški pričakovane zapore tira. pa 1,00
Za postavki 6.3 in 6.5 v razpisni dokumentaciji ni na razpolago nobenih podrobnješih ali kakršnihkoli podatkov na podlagi katerih bi lahko ocenili kaj šele pridobili ponudbe oda DARSA za cestno zaporo in SŽ zaporo tira. Prosimo da podate ocenjene vrednosti, ki jih naj upoštevajo vsi ponuddniki in za vse enake ali pa postavki izločite iz popisa.

Lp


ODGOVOR

1.) 6.2 Varovanje delovnega območja z težkimi zavezami ali podobnim. m2 375,00..naročnika prosimo za pojasnilo kaj je mišljeno pod opisom težke zaveze, prav tako prosimo za detajl le tega.
ODGOVOR:
Pod točko 6.2. naj se predvidi zavesa ali podobna zaščita za preprečevanje padanja okruškov ali drugega materiala na območje avtoceste.

2.) 6.3 Stroški postavljanja in odstranjevanja cestne zapore na avtocesti. pa 1,00
6.5 Stroški pričakovane zapore tira. pa 1,00

ODGOVOR:
Posredujemo projektantski ocenjeni vrednosti za postavki 6.3 in 6.5. Obračun se bo izvedel na podlagi izstavljenih faktur (obračun dejanskih stroškov).


6 PRIPRAVJALNA IN VAROVALNA DELA

Nivo in šifra Opis postavke Enota Količine Cena za enoto Cena (EUR)

6.3 Stroški postavljanja in odstrajevanja
cestne zapore na avtocesti. pa 1,00 40000 40.000,00
6.5 Stroški pričakovane zapore tira. pa 1,00 11000 11.000,00Datum objave: 26.06.2019   12:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji navajate, da lahko za dokazilo točke 5.1.1 Razlogi za izključitev in 5.1.2 Pogoji za sodelovanje izpolnimo obrazec 3 ALI ESPD.
V točki 10.2. Sestavljanje ponudbe pa navajate, da je potrebno predložiti ESPD za vse gospodarske subjekte.
Prosimo za pojasnilo, če lahko torej predložimo samo obrazec 3 ali zahtevate tudi ESPD? Če zahtevate tudi ESPD, ga prosimo naložite na splet.

Hvala in lp,

ODGOVOR
Kot dokazilo točke 5.1.1 Razlogi za izključitev in točke 5.1.2 Pogoji za sodelovanje kot tudi za točko 10.2 Sestavljanje ponudbe lahko ponudnik za vse gospodarske subjekte predloži obrazec 3 ali ESPD.
ESPD JE naložen na spletu.