Dosje javnega naročila 004203/2019
Naročnik: DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM KRANJ, Kidričeva cesta 53, 4000 Kranj
Gradnje: OBNOVA VERTIKALNE VEJE KANALIZACIJE IN SANITARNIH PROSTOR S KOPALNICAMI - DESNA VERTIKALA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004203/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.06.2019
JN004203/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004203/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM KRANJ
Kidričeva cesta 53
4000
SI
Kranj
Slovenija
Mirjana Kleindienst
mirjana.kleindienst@guest.arnes.si
+386 42010436
+386 42010435

Internetni naslovi
http://www.dsd-kranj.si/
http://www.dsd-kranj.si/
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://www.dsd-kranj.si/
ESPD: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10604
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10604
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: OBNOVA VERTIKALNE VEJE KANALIZACIJE IN SANITARNIH PROSTOR S KOPALNICAMI - DESNA VERTIKALA
Referenčna številka dokumenta: JN 4300-0172019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
OBNOVA VERTIKALNE VEJE KANALIZACIJE IN SANITARNIH PROSTOR S KOPALNICAMI - DESNA VERTIKALA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
45211310
45300000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM KRANJ, KIDRIČEVA CESTA 53, 4000 KRANJ
II.2.4 Opis javnega naročila
OBNOVA VERTIKALNE VEJE KANALIZACIJE IN SANITARNIH PROSTOR S KOPALNICAMI - DESNA VERTIKALA-
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.07.2019   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.07.2019   13:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.06.2019   14:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.06.2019   10:46
Spoštovani,
hvala za vprašanje in opozorilo na napako v razpisni dokumentaciji glede referenc.
Prosim, da ponudniki upoštevate prvi odstavek točke 8.1.4 v razpisni dokumentaciji, ki se glasi:
Ponudnik je v zadnjih petih letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, pri vsaj treh različnih naročnikih uspešno izvajal dela, za katera je dal ponudbo; od tega vsaj enkrat dela, primerljiva s predmetom tega javnega naročila, v višini najmanj 80.000 eur.
Gre torej za dela pri treh različnih naročnikih in ne petih, kot je pomotoma navedeno v drugem odstavku te točke. Za napako se opravičujemo.
Dela v ponudbi zajemajo popolno prenovo sanitarne keramike in opreme, vključno z vodovodno inštalacijo, ter delno zidarska in mizarska dela. Ne vključujejo del na električni napeljavi, centralnem ogrevanju in prezračevanju.