Dosje javnega naročila 004438/2019
Naročnik: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava OPGW in izvedba OKS za DV 110kV Grosuplje - Ribnica - Kočevje
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 707.446,10 EUR

JN004438/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 25.06.2019
JN004438/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.07.2019
JN004438/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.08.2019
JN004438/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 19.09.2019
JN004438/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004438/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 121-297353
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javnanarocila@eles.si
+386 14743000
+386 14742502

Internetni naslovi
https://www.eles.si
https://www.eles.si/javna-narocila
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.eles.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10772
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava OPGW in izvedba OKS za DV 110kV Grosuplje - Ribnica - Kočevje
Referenčna številka dokumenta: MAP2019/0307
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31350000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava OPGW in izvedba OKS za DV 110kV Grosuplje - Ribnica - Kočevje
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31730000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava OPGW in izvedba OKS za DV 110kV Grosuplje - Ribnica - Kočevje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
skladno z razpisno dokumentacijo
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
skladno z razpisno dokumentacijo

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
skladno z razpisno dokumentacijo

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.08.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.08.2019   12:01
Kraj: Naročnik bo izvedel odpiranje preko https://ejn.gov.si


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.07.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.06.2019   09:03
VPRAŠANJE
Spoštovani!


Pri pripravi ponudbe smo ugotovili, da so v razpisni dokumentaciji za OPGW razhajanja med vrednostmi v tč. 2.1.2 Karakteristike OPGW in v tč. 4.1 Tabele ustreznosti konstrukcijskih podatkov OPGW, in sicer:

1) Premer vrvi (d) (toleranca +/- 1 %) --- v Tabeli: toleranca +/- 2 %
2) Enosmerna ohmska upornost pri + 20 st. C (v mejah +/- 10 %) --- v Tabeli: v mejah +/- 30 %
3) premer posameznih žic OPGW v zunanji legi ne sme biti manjši od 3,2 mm --- v Tabeli: 3,0 mm

Vprašanje:

Katere vrednosti naj se upoštevajo pri pripravi ponudbe?

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik bo k razpisni dokumentaciji priložil novo Tabelo ustreznosti konstrukcijskih podatkov OPGW, št. načrta D39705-6E, točka 4.1 v DZR št. projekta 39705-A025/557 .

- Premer vrvi (d): toleranca +/- 1 %
- Enosmerna ohmska upornost pri + 20 st. C: toleranca +/- 10 %
- premer posameznih žic OPGW v zunanji legi ne sme biti manjši od 3,2 mm