Dosje javnega naročila 004235/2019
Naročnik: OBČINA ŠKOFJA LOKA, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka
Storitve: Izbira izvajalca za izdelavo sprememb in dopolnitev OPN Občine Škofja Loka
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004235/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.06.2019
JN004235/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2019
JN004235/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.08.2019

    JN004235/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠKOFJA LOKA
Mestni trg 15
4220
SI
Škofja Loka
Slovenija
Kristina Onufrija
kristina.onufrija@skofjaloka.si
+386 45112340
+386 45112301

Internetni naslovi
http://www.skofjaloka.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/313189/Izbira_izvajalca_OPN.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10629
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izbira izvajalca za izdelavo sprememb in dopolnitev OPN Občine Škofja Loka
Referenčna številka dokumenta: 3505-7/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71400000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izdelava sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Škfja Loka - sprememba 03,
in sicer besedilo in grafični prikaz strateškega in izvedbenega dela OPN.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Škofja Loka
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izdelava sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Škfja Loka - sprememba 03,
in sicer besedilo in grafični prikaz strateškega in izvedbenega dela OPN.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 26
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Samo v primeih, ki so določeni v razpisni dokumentaciji.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.07.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.07.2019   09:05
Kraj: Odpiranje bo potekalo avtomatično v sistemu eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.06.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.06.2019   11:04
VPRAŠANJE
1. Ali se pri zagotavljanju pogoja 1: 'Gospodarski subjekt je v obdobju zadnjih 5 let kot glavni izvajalec storitev ali partner uspešno izvedel oziroma izdelal najmanj en (1) urbanistični načrt (UN) za naselje večje od 10.000 prebivalcev' kot 'predajo dokumenta naročniku' smatra datum sprejema OPNja za katerega je bil urbanistični načrt izdelan?

2. Kakšna je okvirna količina pobud, ki jih je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pri pripravi prvega OPN zavrnilo v fazi pridobivanja mnenja in se bodo ponovno obravnavale v predmetnem postopku sprememb in dopolnitev?

ODGOVOR

Spoštovani,

1. Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da se pri zagotavljanju pogoja 1 za predajo dokumenta naročniku smatra datum sprejema OPN-ja, za katerega je bil urbanistični načrt izdelan.

2. Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da je pobud, ki jih je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pri pripravi prvega OPN zavrnilo v fazi pridobivanja mnenja, okrog 25. Za okrog 10 (od 25 pobud) so lastniki zemljišč ponovno podali pobudo in so navedene pobude že bile obravnavane in strokovno stališče do njih že zavzeto v ločenem postopku.