Dosje javnega naročila 004246/2019
Naročnik: OBČINA GORNJA RADGONA, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona
Blago: Prenova javen razsvetljave v občini Gornja Radgona v letu 2019
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004246/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.06.2019
JN004246/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.07.2019
JN004246/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.11.2019
JN004246/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004246/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA GORNJA RADGONA
Partizanska cesta 13
9250
SI
Gornja Radgona
Slovenija
Suzana Rakuša
suzana.rakusa@gor-radgona.si
+386 25643808
+386 25643814

Internetni naslovi
https://www.gor-radgona.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/313241/Razpisna_dokumentacija_obnova_JR.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10644
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prenova javen razsvetljave v občini Gornja Radgona v letu 2019
Referenčna številka dokumenta: 360-1/2019-36-U111
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231400
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je prenova javne razsvetljave na območju občine Gornja Radgona v letu 2019 na naslednjih odjemnih mestih:
- R-JR1 (krožišče Ljutomerska-Partizanska cesta),
- R-JR3 (Maistrov trg, Čremošnikova),
- R-JR6 (Simoničev breg, Šlebingerjev breg),
- R-JR9 (Mladinska, Porabska, Kocljeva),
- R-JR10 (Mladinska, Kocljeva),
- R-JR15 (Mele),
- R-JR18 (Črešnjevci),
- R-JR1 (Ulic ob progi).
Predmet javnega naročila so energetsko učinkovite svetilke.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI031 - Pomurska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je prenova javne razsvetljave na območju občine Gornja Radgona v letu 2019 na naslednjih odjemnih mestih:
- R-JR1 (krožišče Ljutomerska-Partizanska cesta),
- R-JR3 (Maistrov trg, Čremošnikova),
- R-JR6 (Simoničev breg, Šlebingerjev breg),
- R-JR9 (Mladinska, Porabska, Kocljeva),
- R-JR10 (Mladinska, Kocljeva),
- R-JR15 (Mele),
- R-JR18 (Črešnjevci),
- R-JR1 (Ulic ob progi).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.07.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.07.2019   09:01
Kraj: Spletna aplikacija e_Oddaja


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.06.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.06.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.06.2019   09:46
VPRAŠANJE
Naročnika naprošamo za podaljšanje roka oddaje ponudbe za 14 dni !
Hvala !

ODGOVOR


Naročnik ne bo podaljševal roka za oddajo ponudb.

Datum objave: 26.06.2019   10:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V okviru poslovne in tehnične sposobnosti ste v razpisni dokumentaciji določili Pogoj 1, da gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo tega javnega naročila na Portalu javnih naročil ni imel blokiranega transakcijskega računa oziroma dospelih neporavnanih obveznosti.

Gre za enega izmed izbirnih pogojev, ki jih skladno s 76. členom ZJN-3 lahko določi naročnik, ni pa zakonsko obvezen (zakonsko obvezni so samo nekateri pogoji oz. razlogi za izključitev iz 75. člena) . Pri določanju pogojev ekonomskega in finančnega položaja mora naročnik v skladu z drugim odstavkom 76. člena ZJN-3 upoštevati, da lahko vključi le tiste zahteve, ki so potrebne za zagotovitev, da ima kandidat ali ponudnik ustrezne pravne in finančne zmogljivosti ter tehnične in strokovne sposobnosti za izvedbo javnega naročila, ki se oddaja. Vse zahteve morajo biti povezane in sorazmerne s predmetom javnega naročila.

Glede na vrednost predmetnega javnega naročila je po naši oceni navedeni pogoj 1 nesorazmeren in ni povezan s predmetom javnega naročila. Nobenega objektivnega razloga ni, da predmetnega naročila ne bi mogel izpolniti ponudnik, ki je imel v preteklih 6 mesecih za 1 dan ali 3 dni blokiran račun npr. zaradi izvršbe, vložene na podlagi verodostojne listine za »sporno« terjatev. Poleg tega, da je celoten pogoj nesorazmeren že glede na vrednost naročila in nesorazmerno strog, saj za neizpolnjevanje zadostuje že en dan blokade računa, je nepotreben zato, ker finančno disciplino ponudnika naročnik preverja že z (zakonsko obveznim) pogojem, da ima ponudnik plačane davke in prispevke. Namesto pogoja 1, kakor ga je zastavil naročnik, katerega neizpolnjevanje je lahko povezano z naključno zamudo s plačilom minorne obveznosti, kar je lahko tudi povezano s sporom glede obstoja obveznosti, ima naročnik na voljo vrsto primernejših in sorazmernejših pogojev kot npr. določitev minimalnega prometa v preteklih poslovnih letih, sorazmerno velikosti javnega naročila, ali zahteve po poslovanju z dobičkom ipd.

Dodatno je pri zadevnem pogoju 1 problematičen rok 6 mesecev, ki je nesorazmerno dolga doba, saj morebitna blokada računa v roku zadnjih 6 mesecev nič ne pove o plačevitosti ponudnika v času oddaje ponudbe. Problematična je tudi zahteva, da ponudnik ne sme imeti dospelih neporavnanih obveznosti, saj ni jasno, ali mora iti za sodno priznane obveznosti in kako se pri preverjanju izpolnjevanja pogoja upoštevajo sporne obveznosti (npr. računi, katerih plačilo je ponudnik zavrnil).

Glede na navedeno predlagamo, da pogoj zamenjate z drugim primernejšim (npr. s preverjanjem prometa v zadnjih treh letih), ali pogoj omilite, tako da določite, da mora iti za daljšo blokado (npr. en teden ali več, kot je to praksa drugih državni organov v predmetno enakih javnih naročilih) in zahtevo skrajšate na npr. zadnja dva meseca pred oddajo ponudbe.


ODGOVOR

Naročnik ob upoštevanju zastavljenega vprašanja spreminja POGOJ 1 Neblokiranost poslovnih računov oziroma poravnane dospele obveznosti - Poslovna in finančna sposobnost:

Poslovna in finančna sposobnost POGOJ 1"Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi v zadnjih dveh mesecih pred objavo tega javnega naročila na Portalu javnih naročil ni imel blokiranega transakcijskega računa oziroma dospelih neporavnanih obveznosti."

Naročnik naproša vse potencialne ponudnike za upoštevanje predmetnega dodatnega pojasnila.

Datum objave: 26.06.2019   10:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pošiljamo vam vprašanja iz naše strani:

1. V opisu svetilk imate zapisano : » Dobava in montaža svetilke na natik na kandelaber (vertikalno oz. horizontalno) z ohišjem iz tlačno litega aluminija IP 66 ......«. Vprašujemo ali lahko imajo svetilke zaščito IP65, ki prav tako zadošča zahtevam tesnjenja za cestne svetilke?

2. Ali se dela izvajajo samo na lokalnih cestah ali tudi na državni? (iz tehničnega poročila to ni razvidno)

3. Ali lahko mi, kot izvajalec usmerjamo promet na lokalnih cestah po pooblastilu občine, ali mora to izvajati upravljalec lokalnih cest?

Hvala.

Lep pozdrav | Best regards.

Ilija Zolotić

Vodja projektov/Project manager

Tenzor d.o.o
Mariborska cesta 13
2250 Ptuj
SI-Slovenija
G: +38630623635
E: ilija.zolotic@tenzor.si
W: www.tenzor.si
ODGOVOR
1. Lahko.

2. Tudi na državni cesti.

3. Izvajalec sam usmerja promet na lokalnih cestah.