Dosje javnega naročila 004247/2019
Naročnik: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana
Storitve: JPE-SPV-186/19 - Strojno vzdrževalna dela na področju turbin, termične priprave vode in toplotnih postaj
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 314.760,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN004247/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.06.2019
JN004247/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.07.2019
JN004247/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.08.2019
JN004247/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.08.2019
JN004247/2019-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.01.2020
JN004247/2019-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 17.04.2020
JN004247/2019-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.07.2020
JN004247/2019-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 14.10.2020
JN004247/2019-X06 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.01.2021
JN004247/2019-X07 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.04.2021
JN004247/2019-X08 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.07.2021
JN004247/2019-X09 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.10.2021
JN004247/2019-X10 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 18.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN004247/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova ulica 62
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Služba za javna naročila, Loti Windschnurer
loti.windschnurer@jhl.si
+386 14740855
+386 14740880

Internetni naslovi
http://www.jhl.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10649
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Proizvodnja, prenos ali distribucija plina in toplote


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: JPE-SPV-186/19 - Strojno vzdrževalna dela na področju turbin, termične priprave vode in toplotnih postaj
Referenčna številka dokumenta: JPE-SPV-186/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50530000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Strojno vzdrževalna dela na področju turbin, termične priprave vode in toplotnih postaj
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50530000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Toplarniška 19, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Strojno vzdrževalna dela na področju turbin, termične priprave vode in toplotnih postaj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.10.2019
Konec: 30.09.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji, ki je na voljo na spletni strani:
http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.07.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 04.11.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.07.2019   10:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.07.2019   08:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.06.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.06.2019   11:03
POJASNILO 1 K RAZPISNI DOKUMENTACIJI ŠT. JPE-SPV-186/19 za Strojno vzdrževalna dela na področju turbin, termične priprave vode in toplotnih postaj

1. Dne 26. 6. 2019 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:
»Spoštovani,

vaša zahteva glede vezanosti referenc na obdobje izvajanja 1 leta so skrajno diskriminatorne in preferirajo le določene ponudnike ter tako onemogočajo konkurenčno zbiranje ponudb.Od naročnika zahtevamo, da zahtevane reference ustrezno spremeni, da le te ne bodo omejene na dobo izvajanja 1 leta, saj ponudnik, ki je izvajal vzdrževanje krajši časovni termin prav tako lahko ponudi primerljivo in ustrezno ponudbo za izvedbo razpisanega posla.

Lep pozdrav«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:
Predmet okvirnega sporazuma je dvoletno vzdrževanje strojnih naprav.

Naročnik zahteva reference, s katerimi ponudnik izkaže, da je izvajal vzdrževanje strojnih naprav v obdobju enega leta pri enem naročniku, kar je krajše obdobje kot je predmet javnega razpisa.

Naročnik nima razlage, kaj pomeni krajše časovno termin, kot ga navaja potencialni ponudnik (je to: en dan, en teden, en mesec, ).

Naročnik ne bo spremenil zahtevanih referenc.


To pojasnilo postane sestavni del razpisne dokumentacije.

Pojasnilo je bilo dne, 27. 6. 2019 objavljeno tudi na Portalu javnih naročil.