Dosje javnega naročila 004251/2019
Naročnik: OBČINA LOGATEC, Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec
Gradnje: Izgradnja gasilskega doma Rovte
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 524.158,21 EUR

JN004251/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.06.2019
JN004251/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.06.2019
JN004251/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.08.2019
JN004251/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.10.2019
JN004251/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.10.2019
JN004251/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 12.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004251/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LOGATEC
Tržaška cesta 50A
1370
SI
Logatec
Slovenija
Zoran Mihajlović
zoran.mihajlovic@logatec.si
+386 17590608
+386 17590620

Internetni naslovi
http://www.logatec.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://logatec.si/index.php/razpisi/javna-narocila2/5587-javno-narocilo-izgradnja-gasilskega-doma-rovte
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10635
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja gasilskega doma Rovte
Referenčna številka dokumenta: 430-20/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45216121
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja gasilskega doma Rovte
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45216121
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Rovte
II.2.4 Opis javnega naročila
Izgradnja gasilskega doma Rovte
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 30.09.2019
Konec: 30.09.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.07.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.07.2019   09:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.07.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.06.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.06.2019   13:06
VPRAŠANJE
prosim za objavo razpisne dokumentacije
hvala lp

ODGOVOR

Spoštovani,

dokumentacija bo objavljena v najkrajšem času.

Lep pozdrav.


Datum objave: 20.06.2019   15:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali bo naročnik izvedel pogajanja (drugi odstavek 47. člena ZJN-3 - navedeno v RD) ali ne ( navedeno - objava na portalu).

Hvala.

LP

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik bo izvedel en krog pogajanj.

Lep pozdrav.


Datum objave: 28.06.2019   10:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Med razpisno dokumentacijo ni popisa...

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik je objavil dopolnitev razpisne dokumentacije poleg preostale razpisne dokumentacija.

Lep pozdrav:


Datum objave: 28.06.2019   10:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Koliko je ocenjena vrednost?

ODGOVOR

Spoštovani,

ocenjena vrednost projekta je 490.000,00 EUR kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav.


Datum objave: 28.06.2019   10:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Lahko objavite še pripadajoče popise del?

ODGOVOR

Spoštovani,

dopolnitev razpisne dokumentacije je objavljena.

Lep pozdrav.


Datum objave: 28.06.2019   10:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za popise,

hvala

lp

ODGOVOR

Spoštovani,

popisi so objavljeni.

Lep pozdrav.


Datum objave: 28.06.2019   10:39
VPRAŠANJE
Ker ni vse potrebne dokumentacije na voljo (pogodben popis) prosimo za podaljšanje roka za oddajo.

Hvala L.p.

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.

Lep pozdrav.


Datum objave: 28.06.2019   10:40
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Garancija za dobro izvedbo del in garancija za odpravo napak izbrani ponudnik bo izročil naročniku bančno oz. enakovredno kavcijsko zavarovanje, kaj ne?

Kje so objavljeni popisi del?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik bo sprejel vse vrste garancij.

Lep pozdrav.


Datum objave: 28.06.2019   10:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Zanima nas, kje ste objavili popise za izvedbo del.

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik je objavil dopolnitev razpisne dokumentacije poleg preostale razpisne dokumentacija.

Lep pozdrav.


Datum objave: 04.07.2019   09:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na navodila iz RD, nas zanima ali se garancija za resnost ponudbe pošlje na OBČINO LOGATEC ali na naslov naročnika : PGD Rovte, Rovte 90, 1373 Rovte??

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

garancijo za resnost ponudbe pošljeto do določenega roka na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec.

Lep pozdrav.


Datum objave: 04.07.2019   09:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Pod točko II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma tega obvestila imate objavljeno:
Začetek: 30.09.2019
Konec: 30.09.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne

V razpisni dokumentaciji in vzorcu pogodbe je navedeno glede roka izvedbe:
Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih gradbenih del najkasneje v roku 20 (dvajsetih) dni po podpisu pogodbe. Dela se obvezuje dokončati v skladu s terminskim planom izvajanja del do 30. 9. 2020.

Prosimo za vaše pojasnilo.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

rok za dokončanje del je 30.09.2020.

Lep pozdrav.


Datum objave: 04.07.2019   11:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo še za uskladite in sicer kolikšna mora biti vrednost garancije za resnost ponudbe ( v RD je navedeno 10.000 , v vzorcu OBR. 10 pa 4.000 ).

In prosimo, da točno navedete kdo je zdaj naročnik ali OBČINA LOGATEC ali PGD Rovte in le to uskladite v raz. dokumentaciji, obrazcih....


Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik je popravil in objavil OBR. ŠT. 10. Objavljen je na straneh kjer je objavljena ostala razpisna dokumentacija.

Lep pozdrav.


Datum objave: 04.07.2019   11:09
VPRAŠANJE
Zdravo, ali lahko priložimo že potrjene reference, na kateri pa ni navedene klasifikacije ( da ne obremenjujemo kar naprej naših referenčnih naročnikov) k referenci pa priložimo dokazilo, iz katerega bo razvidna klasifikacija objekta ( gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje, itd).

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik bo upošteval naveden načim dokazovanja reference.

Lep pozdrav.


Datum objave: 04.07.2019   11:10
VPRAŠANJE
Zdravo, ali lahko priložimo kot referenčno dokazilo že potrjene reference, na kateri ni navedene klasifikacije objekta, kot dokazilo, pa priložimo še dokument, iz katerega bo razvidna klasifikacija (gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje ipd.), da ne obremenjujemo kar naprej naših referenčnih naročnikov, ker manjka samo ta en podatek.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik bo upošteval naveden načim dokazovanja reference.

Lep pozdrav.


Datum objave: 04.07.2019   11:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali boste kot referenčno potrdilo upoštevali tako novogradnjo kot adaptacijo/rekonstrukcijo objekta??

Hvala in lepo pozdravljeni.ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik bo upošteval tudi adaptacijska/rekonstrukcijska dela.

Lep pozdrav.


Datum objave: 04.07.2019   11:21
VPRAŠANJE
Zdravo, bi bili hvaležni, če malo bolj ažurno odgovarjate na zastavljena vprašanja.

HVALA.

lp

ODGOVOR

Lep pozdrav,

naročnik odgovarja na zastvaljena vprašanja in bo na vsa odgovoril do roka za podajo odgovorov.

Lep pozdrav.

Datum objave: 04.07.2019   11:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V razpisni dokumentaciji piše da mora biti vrednost garancije za resnost ponudbe v vrednosti 10.000,00 eur (menična izjava obrazec 10). Na predizpolnjenem obrazcu 10 pa piše da je vrednost 4.000,00 eur. Tudi spodaj v navodilih piše napačen datum ...Navodilo: Podpisana in žigosana originalna bianco menica in menična izjava, izpolnjena skladno z navodili, mora prispeti na naslov naročnika do 19.4.2019 do 9.00 ure

Pustimo kot je ali popravimo ali boste popravili vi in objavili ponovno?

Lp

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik je popravil in objavil OBR. ŠT. 10. Objavljen je na straneh kjer je objavljena ostala razpisna dokumentacija.

Lep pozdrav.Datum objave: 04.07.2019   13:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na objavljen popis del, nas zanima, za kakšno IZGRADNJO gasilskega doma gre pri predmetnem javnem naročilu???

Prosimo za kratek opis del.

lp

ODGOVOR

Spoštovani,

pri predmetnem javnem naročilu gre za dokončanje objekta Gasilski dom Rovte od tretje gradbene faze dalje in za dokončanje zunanje ureditve.

Lep pozdrav