Dosje javnega naročila 004416/2019
Naročnik: JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb, Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava kovinskih zabojnikov po sklopih
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 349.108,84 EUR

JN004416/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.06.2019
JN004416/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.08.2019
JN004416/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.08.2019
JN004416/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.08.2019
JN004416/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 03.10.2019
JN004416/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.10.2019
JN004416/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 04.10.2019
JN004416/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 04.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004416/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 120-293338
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Verovškova ulica 70
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sektor za javna naročila, Tina Bregar
tina.bregar@jhl.si
+386 14740858
+386 14740880

Internetni naslovi
https://www.jhl.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10671
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava kovinskih zabojnikov po sklopih
Referenčna številka dokumenta: VKS-14/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44613700
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava kovinskih zabojnikov po sklopih.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1: Kovinski zabojniki za prevoz s samonakladalnimi vozili
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44613700
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 1: Kovinski zabojniki za prevoz s samonakladalnimi vozili, in sicer:
1. Odprti kovinski zabojniki velikosti 8,5 m3,
2. Odprti kovinski zabojnik velikosti 14 m3 z vrati,
3. Odprti kovinski zabojnik velikosti 14 m3,
4. Odprti kovinski zabojniki velikosti 7 m3 ojačani za prevoz gradbenih odpadkov,
5. Zaprti kovinski zabojniki s kovinskimi pokrovi velikosti 7 m3;

Glej podrobneje v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 2: Kovinski zabojniki za prevoz s kotalnimi prekucniki
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44613700
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 2: Kovinski zabojniki za prevoz s kotalnimi prekucniki, in sicer:
1. Odprti kovinski zabojniki velikosti 22 m3,
2. Kovinski zabojniki zaprti s ponjavo velikosti 22 m3 navijanje z alu letvijo,
3. Odprti kovinski zabojnik velikosti 38 m3,
4. Kovinski zabojniki zaprti s ponjavo navijanje z alu letvijo;

Glej podrobneje v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 3: Stiskalnice
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42636000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 3: Stiskalnice, in sicer:
1. Vodotesna mobilna stiskalnica s potisno ploščo za prevoz s samonakladalnim vozilom za stiskanje mokre frakcije vključno z montažo/zagonom in uvajanjem v delo,
2. Mobilna stiskalnica s potisno ploščo za prevoz s kotalnim prekucnikom za stiskanje preostanka odpadkov ali ostale embalaže (karton, plastika) vključno z montažo/zagonom in uvajanjem v delo,
3. Vodotesna mobilna stiskalnica s potisno ploščo za odvoz s kotalnim prekucnikom za stiskanje mokre frakcije vključno z montažo/zagonom in uvajanjem v delo,
4. Vertikalna trokomorna stiskalnica za baliranje vseh vrst odpadne embalaže, vključno z montažo/zagonom in uvajanjem v delo ter trakom za vezanje za cca. 300 bal,
5. Stacionarna vijačna stiskalnica za papir in večjo ter sploščeno kartonsko embalažo z vsipnim lijakom in tremi (3) zaprtimi kotalnimi zabojniki vključno z montažo/zagonom in uvajanjem v delo.

Glej podrobneje v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.07.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.07.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.07.2019   10:00

Dodatne informacije:
Naročnik javnega naročila je JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana, ki je na podlagi pooblastila prenesla v izvedbo postopek oddaje javnega naročila za »Dobava kovinskih zabojnikov po sklopih« na JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Verovškova ulica 70
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.07.2019   07:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

sklop 3/ pozicija 5. - Stacionarna vijačna stiskalnica: zanima nas ali lahko pri prečnih trgalcih ponudimo moč motorja 2x 0,55 kW IE2, namesto zahtevanih 2x 0,75 kW.


ODGOVOR
Da.Datum objave: 10.07.2019   10:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
sklop 1 samonakladalni kontejnerji: ali so 8,5 m3 zabojniki ODPRTI in 7 m3 ODPRTI/ZAPRTI simetrični ali asimetrični?

ODGOVOR
Vsi zgoraj omenjeni kontejnerji (sklop 1 samonakladalni kontejnerji: 8,5 m3 zabojniki ODPRTI in 7 m3 ODPRTI/ZAPRTI) so asimetrični.