Dosje javnega naročila 004255/2019
Naročnik: OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem
Gradnje: Sanacija plazu na LC 350171 Podpečnik - Rimski vrelec - Ivarčko jezero - koča na Naravskih ledinah (pod Smučasrko kočo)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004255/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.06.2019
JN004255/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.06.2019
JN004255/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004255/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM
Gačnikova pot 5
2390
SI
Ravne na Koroškem
Slovenija
obcina@ravne.si, Sabina Hrašan
obcina@ravne.si
+386 28216031
+386 28216001

Internetni naslovi
http://www.ravne.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.ravne.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10658
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija plazu na LC 350171 Podpečnik - Rimski vrelec - Ivarčko jezero - koča na Naravskih ledinah (pod Smučasrko kočo)
Referenčna številka dokumenta: 35403-0005/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
V mesecu decembru 2017 je prišlo do večjega zdrsa materiala pod cesto v območje hudourniške grape. Vidna je nestabilnost nad cesto, kjer so zaščitne mreže. Poškodbe na cesti so vidne v dolžini cca 50m, prepust je potrebno stabilizirati z novimi krilnimi zidovi. Drsenje tal ima je posledica velike količine vode nad strmim pobočjem, kjer vode iz pobočja odnašajo preperino skrilavca in jo izpirajo v sam jarek, od tukaj pa jih vodni potencial prenaša v območje prepusta. Na podlagi pregleda je ugotovljeno, da je primerna rešitev - izvedba zaplavne pregrade na gorvodnem delu struge.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Na LC 350171 Podpečnik - Rimski vrelec - Ivarčko jezero - koča na Naravskih ledinah (pod Smučarsko kočo)
II.2.4 Opis javnega naročila
V mesecu decembru 2017 je prišlo do večjega zdrsa materiala pod cesto v območje hudourniške grape. Vidna je nestabilnost nad cesto, kjer so zaščitne mreže. Poškodbe na cesti so vidne v dolžini cca 50m, prepust je potrebno stabilizirati z novimi krilnimi zidovi. Drsenje tal ima je posledica velike količine vode nad strmim pobočjem, kjer vode iz pobočja odnašajo preperino skrilavca in jo izpirajo v sam jarek, od tukaj pa jih vodni potencial prenaša v območje prepusta. Na podlagi pregleda je ugotovljeno, da je primerna rešitev - izvedba zaplavne pregrade na gorvodnem delu struge.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del:
zaradi dodatnih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika in
zaradi ravnanja tretjih oseb ali naročnika, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica ravnanja izvajalca.

II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z razpisno dokumentacijo, objavljeno na spletni strani Občine Ravne na Koroškem.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.07.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.07.2019   11:01
Kraj: Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb preko spletne aplikacije e-Oddaja, ki je dosegljiva na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/e-oddaja.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.06.2019   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.06.2019   11:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zanima nas ali se prizna referenca izvedbe enega objekta vrednosti nad 150.000,00 Eur, izvedbe podpornega zidu za varovanje brežin pred plazovi,.. na sidrani pilotni steni.

ODGOVOR
Ponudniku se prizna referenca izvedbe podpornega zidu za varovanje brežin pred plazovi, ... na sidrani pilotni steni, v vrednosti najmanj 150.000,00 EUR ali več.
Datum objave: 20.06.2019   11:43
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Zanima nas, ali zadostuje tudi ena referenca, če je v višini 150.000 z DDV, ali morajo biti tri?

Hvala.

ODGOVOR

Referenca je lahko ena (v vrednosti 150.000,00 EUR z DDV) , lahko sta dve (v skupni vrednosti 150.000,00 EUR z DDV) ali največ tri ( v skupni vrednosti 150.000,00 EUR z DDV).Datum objave: 24.06.2019   09:30
VPRAŠANJE
Glede referenčnih pogojev naročnika - ali se bo upoštevala referenca za opravljeno kamnito zložbo, ali morajo biti obvezno pilotne stene?

ODGOVOR
Ne, pilotna stena ni obvezna.Upošteva se referenca za izdelavo kamnite zložbe.Datum objave: 24.06.2019   13:27
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je tudi obrazec za referenčna dela vodje gradnje, v razpisni dokumentaciji pa ni nikjer navedeno koliko referenčnih del je potrebno za vodjo gradnje. Naročnika pozivamo, da se izjasni kako je z referenčnimi pogoji za vodjo gradnje.

ODGOVOR

V razpisni dokumentaciji ni bila navedena zahteva po referenčni listi vodje gradnje. V ponudbeni dokumentaciji pa je bil po pomoti dodan obrazec "Referenčna lista vodje gradnje".
Ta obrazec se sedaj briše in se ga ne dodaja v ponudbi.
Zahtevani obrazci vezani na vsebino ponudbene dokumentacije so, sedaj, oštevilčeni na novo, glede na navedeno spremembo.
Popravek razpisne dokumentacije je objavljen na spletni strani Občine Ravne na Koroškem, https://www.ravne.si/


Datum objave: 24.06.2019   13:37
VPRAŠANJE
Kako je z referencami za vodjo del? So potrebne ali ne?
Hvala

ODGOVOR
Ne.
V razpisni dokumentaciji ni bila navedena zahteva po referenčni listi vodje gradnje. V ponudbeni dokumentaciji pa je bil po pomoti dodan obrazec "Referenčna lista vodje gradnje".
Ta obrazec se sedaj briše in se ga ne dodaja v ponudbi.
Zahtevani obrazci vezani na vsebino ponudbene dokumentacije so, sedaj, oštevilčeni na novo, glede na navedeno spremembo.
Popravek razpisne dokumentacije je objavljen na spletni strani Občine Ravne na Koroškem, https://www.ravne.si/