Dosje javnega naročila 004419/2019
Naročnik: Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj
Blago: Dobava, montaža, zagon in vzdrževanje kotla in kotlovskega postrojenja na lesno biomaso
ZJN-3: Odprti postopek

JN004419/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.06.2019
JN004419/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.07.2019
JN004419/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004419/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 120-293321
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o.
Ulica heroja Lacka 3
2250
SI
Ptuj
Slovenija
Svetlana M. Zupanič
svetlana.milosevic@js-ptuj.si
+386 26207344
+386 26207331

Internetni naslovi
http://www.js-ptuj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.js-ptuj.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10659
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
javno podjetje
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava, montaža, zagon in vzdrževanje kotla in kotlovskega postrojenja na lesno biomaso
Referenčna številka dokumenta: JN-2019/011
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42160000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava, montaža, zagon in vzdrževanje kotla in kotlovskega postrojenja na lesno biomaso
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1.080.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42160000
51500000
71630000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava, montaža, zagon in vzdrževanje kotla in kotlovskega postrojenja na lesno biomaso
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.080.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z zakonodajo
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske
politike v obdobju 20142020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna
omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih
virov (JR DO OVE)
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.07.2019   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL), Angleščina (EN)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.07.2019   11:01
Kraj: eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.07.2019   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o.
Ulica heroja Lacka 3
2250
Ptuj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.07.2019   12:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v referenčni izjavi (obrazec 9) imate navedeno, izvedbo najmanj 2 dobavi, montaži in zagon kotlarn s skupno nazivno močjo 2,5MW, ki kot kurjavo uporabljata lesno biomaso.

Ali to pomeni, da dve kotlarni 1,5MW zadostujeta za izpolnitev referenčne zahteve.

Lep pozdrav

ODGOVOR


Pozdravljeni.

Ne zadostujeta dve kotlarni 1, 5 MW za izpolnitev referenčne zahteve. Posamezna referenca (zahtevani pa sta dve) mora izkazovati dobavo, montažo in zagon kotlarne s skupno močjo 2, 5 MW.

Lep pozdrav.

Datum objave: 09.07.2019   12:52
Vabilo na ogled kotlovnice.

Zainteresirane subjekte vabimo na ogled kotlovnice na Volkmerjevi 20, 2250 Ptuj, v petek, 12. 7. 2019 ob 9.00 uri.
Ogled bo za zainteresirane subjekte izveden ob predhodni najavi na e-naslov: franci.voglar@jsp.si.

Lep pozdrav.

Datum objave: 16.07.2019   08:24
Spoštovani.

Naročnik prestavlja rok za prejem in odpiranje ponudb na 5. 9. 2019 ter rok za prejem ponudnikovih vprašanj na 22. 8. 2019.

Lep pozdrav.

Datum objave: 29.08.2019   12:04
Spoštovani.

Obveščamo vas, da se rok za prejem in odpiranje ponudb prestavi na 18. 10. 2019. Rok za postavljanje vprašanj pa na 4. 10. 2019.

Lep pozdrav.

Datum objave: 01.10.2019   10:09
VPRAŠANJE
Prosimo za potrditev, da je predmet javnega naročila zgolj izvedba postavk, kot so navedene v okviru specificiranega predračuna, in da predmet javnega naročila ni izvedba cevnih povezav, regulacije, dimnih tuljav, ipd.

ODGOVOR

Cevne vodne povezave niso predmet JN, razen cevne vodne povezave znotraj kotla (npr. predgretje ipd.), če so slučajno potrebne in so odvisne od vsakega proizvajalca posebej.
- Regulacija je predmet JN in je zajeta na OBR. 4A, postavka št. 5
- Dimne tuljave v dimniku niso predmet JN. Vse ostale dimovodne povezave so zajete v OBR. 4A, postavka št. 2.7.

Lep pozdrav.Datum objave: 10.10.2019   14:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

smo podjetje, katero je odkupilo vse pravice in dokumentacijo ter blagovno znamko za izdelavo kotlov na lesno biomaso, ki odgovarja vašemu povpraševanju.
Podjetje je zraven pravic in dokumentacijo zaposlilo tudi vso ključno delovno silo ter si zagotovilo primerne proizvodne prostore. Na trgu pa veljamo kot že prej znano in uspešno podjetje.

Zanima nas, ali lahko uveljavljamo reference prevzetega podjetja?

Zahvaljujemo se vam za odgovor.
Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani.

Glede na pisno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem, ki smo ga pridobili od direktorata za javno naročanje, menimo, da glede na podatke o morebitno ponujeni prevzeti referenci, ki jih navajate v vašem vprašanju, referenca prevzetega podjetja, ni ustrezna referenca.

Lep pozdrav.