Dosje javnega naročila 004347/2019
Naročnik: Gimnazija Bežigrad, Peričeva ulica 4, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup učbenikov za učbeniški sklad 2019-2022
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 219.000,00 EUR

JN004347/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.06.2019
JN004347/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.07.2019
JN004347/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.07.2019
JN004347/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004347/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Gimnazija Bežigrad
Peričeva ulica 4
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Manica Habjanič Gaberšek
manica.habjanic@gimb.org
+386 41302234

Internetni naslovi
http://www.gimb.org/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://eponudbe.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup učbenikov za učbeniški sklad 2019-2022
Referenčna številka dokumenta: 430-2/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
22112000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup učbenikov za učbeniški sklad za šolsko leto 2019/2020, 2020/2021 in 2021/2022.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
22111000
22112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup učbenikov za učbeniški sklad za šolsko leto 2019/2020, 2020/2021 in 2021/2022.
Predmet javnega naročila je podrobneje opisan v obrazcu »Specifikacije in predračun«.
Naročnik bo s ponudnikom, ki bo oddal najugodnejšo ponudbo glede na postavljeno merilo sklenil pogodbo za obdobje treh (3) let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.07.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.07.2019   10:00
Kraj: www.eponudbe.si pri objavi tega javnega naročila


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.06.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.07.2019   10:02
VPRAŠANJE 1
ali je izbor po skupaj v EUR brez DDV na kos in ne skupaj brez ddv za celotno količino?
ali cena za celotno količino v obrazcu Specifikacije in predračun pomeni ceno na kos kot je formula?
ali boste objavili nov obrazec?
ODGOVOR 1
Naročnik je na mestu, kjer se nahaja razpisna dokumentacija, objavil nov obrazec »Specifikacije in predracun_popravek«, kamor je vključil nov stolpec F »Cena za celotno ponujeno količino v EUR brez DDV«, ki hkrati predstavlja merilo za izbiro (vrstica SKUPAJ - F77).
Ponudniki naj ponudbo oddajo na popravljenem obrazcu, v nasprotnem primeru, bo naročnik skladno z določili ZJN-3 na podlagi ponudnikovega soglasja in na podlagi podanih cen na enoto, sam preračunal skupno ponudbeno vrednost v EUR brez DDV.


VPRAŠANJE 2
Prosimo za pojasnilo ali pravilno razumemo zapisano merilo za izbiro. Merilo je najnižja cena v EUR brez ddv, vsota cen na kos brez ddv in ne vrednost celotne količine.
ODGOVOR 2
Naročnik je na vprašanje že odgovoril (glej Odgovor/Vprašanje 1), merilo za izbiro je skupna ponudbena vrednost za celotno količino vseh artiklov v EUR brez DDV (polje F77).


VPRAŠANJE 3
Pri oddaji ponudbe na portal ePonudbe moramo vnesti "Ponudbena cena v EUR brez DDV", ki bo razvidna ob odpiranju ponudb.
Kaj moramo tu vnesti: seštevek ponudbenih cen brez DDV po posameznih postavkah ali seštevek ponudbenih cen brez DDV skupaj s količinami?
ODGOVOR 3
Skupno ponudbeno vrednost za celotno količino vseh artiklov v EUR brez DDV (polje F77).


VPRAŠANJE 4
V tabeli Specifikacije in predračun v stolpcu F imate navedeno "Cena za celotno ponujeno količino v EUR z DDV". Formula izračuna ceno z ddv na kos. Ali v tabeli popravimo formulo in podamo Vrednost za celotno ponujeno količino v EUR z DDV?
ODGOVOR 4
Naročnik je na vprašanje že odgovoril (glej Vprašanje/Odgovor 1).