Dosje javnega naročila 004424/2019
Naročnik: Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana
Storitve: Varovanje Javnega zavoda Šport Ljubljana
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 506.243,68 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN004424/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.06.2019
JN004424/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.07.2019
JN004424/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.10.2019
JN004424/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 15.11.2019
JN004424/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.11.2019
JN004424/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 11.02.2020
JN004424/2019-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004424/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 120-294245
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA
Celovška cesta 25
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Špela Burgar
spela.burgar@ljubljana.si
+386 13064446

Internetni naslovi
https://www.ljubljana.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/313356/Varovanje_JZ_Šport_LJ-RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10683
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Varovanje Javnega zavoda Šport Ljubljana
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79710000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je storitev varovanja za naročnika Javni zavod Šport Ljubljana za dve leti.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79710000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je storitev varovanja za naročnika Javni zavod Šport Ljubljana za dve leti. Natančnejša vsebina nalog je razvidna iz Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.07.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 22.11.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.07.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA
Celovška cesta 25
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.07.2019   08:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas, zakaj je potrebno imeti za razpis licenco za načrtovanje varnostnih sistemov?
Prosimo, da odgovor utemeljite.


ODGOVOR
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila številka 430-1477/2019-4 z dne 20.6.2019, se spremeni točka 6 pri pogojih za sodelovanje v poglavju III. Izpolnjevanje pogojev, in sicer na način, da se črta 3. alineja (licenca za načrtovanje varnostnih sistemov) in posledično se črta tudi v obrazcu Priloga 7 (Licence).Datum objave: 09.07.2019   13:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Na strani 15 razpisne dokumentacije v zadnjem odstavku zahtevate potrditev vseh fotokopij oddanih dokumentov. Očitno je, da je razpisna dokumentacija pripravljena pavšalno in sicer na osnovi predhodnih javnih naročil, kajti takšen postopek se izvaja samo v primeru, da ponudniki oddajamo ponudbe v pisni obliki. Elektronska oddaja ponudbe pa praktično temelji na dokumentih kateri so popolnoma vsi v obliki kopije oz. v pdf obliki. Razen ESPD dokumenta seveda. Pred končno oddajo ponudbe na portalu eJN se vedno pojavi okence v katerem ponudniki potrdimo verodostojnost dokumentov kar je enakovredno potrjevanju vsakega dokumenta posebej.
Predlagamo, da prvi stavek tega odstavka v celoti brišete iz razpisne dokumentacije, ali pa natančno opredelite na katere dokumente napišemo želeni tekst in smisel tega potrjevanja.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Predmetni odstavek se nanaša na zamenjavo oziroma nadomestitev imenovanega varnostnika z novim varnostnikom, za katerega bo moral izvajalec oz. gospodarski subjekt predhodno predložiti vso zahtevano dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (vse v skladu s 4. točko pogojev za sodelovanje - Kadrovska sposobnost, opredeljenih v poglavju III: Izpolnjevanje pogojev Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila z dne 20.6.2019).

Potrditev resničnosti navedenih podatkov bo moral izvajalec oz. gospodarski subjekt napisati na naslednje dokumente:
- kopije izkaznic/licenc za delavce, ki bodo opravljali storitve varovanja,
- dokazila, da so delavci pri gospodarskem subjektu v delovnem razmerju,
- dokazila, da delavci izvajalca izpolnjujejo strokovne pogoje za izvajanje storitev varovanja.

Zamenjava oz. nadomestitev varnostnika z novim varnostnikom se nanaša že na pogodbeno razmerje oz. po izvedenem postopku izbire izvajalca javnega naročila in nima nikakršne veze s potrjevanjem resničnosti podatkov v fazi oddaje ponudbe.