Dosje javnega naročila 004042/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: C-17/19: Izdelava IZP in PZI ureditve površin za pešce in kolesarje ob državni cesti R1-230/1309 od km 0,000 do km 4,800 (Ključarovci Ljutomer)
ZJN-3: Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije (EU 15)
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 159.314,19 EUR

JN004042/2019-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 13.06.2019
JN004042/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.06.2019
JN004042/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004042/2019-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Martina Kokalj
martina.kokalj@gov.si
+386 014788336

Internetni naslovi
http://dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: C-17/19: Izdelava IZP in PZI ureditve površin za pešce in kolesarje ob državni cesti R1-230/1309 od km 0,000 do km 4,800 (Ključarovci Ljutomer)
Referenčna številka dokumenta: 43001-489/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava IZP in PZI ureditve površin za pešce in kolesarje ob državni cesti R1-230/1309 od km 0,000 do km 4,800 (Ključarovci Ljutomer)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 130.585,40 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava IZP in PZI ureditve površin za pešce in kolesarje ob državni cesti R1-230/1309 od km 0,000 do km 4,800 (Ključarovci Ljutomer)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Druge utemeljitve za oddajo javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije
Naročilo ne spada v področje uporabe DirektiveRazlaga:
Predlog naročila je izdelava projektne dokumentacije IZP in PZI ureditve površin za pešce in kolesarje ob državni cesti R1-230/1309 od km 0,000 do km 4,800 (Ključarovci Ljutomer).

Na območju obdelave pododseka državne ceste R1-230/1309 se nahaja:
- Navezava na obstoječe stanje v območju krožnega križišča na državni cesti R1-230/1309 v km 0,000
- Več poljskih priključkov
- Križanje državne ceste z železniško progo na nivojskem železniškem prehodu NPr 23,6 Noršinci v km 2,187
- priključek kategorizirane občinske ceste št. 223201, v km 2,615, levo
- več skupinskih, hišnih in poljskih priključkov skozi naselje Noršinci od km 2,980 do km 4,080
- priključek k industrijski coni v km 4,706, levo
- priključek k trgovskemu centru v km 4,780, levo
- Navezava na obstoječe stanje v območju krožnega križišča v km 4,800

Na obravnavanem območju državne ceste R1-230/1309:
- je od km 0,000 do križanja državne ceste z železniško progo na nivojskem železniškem prehodu NPr 23,6 Noršinci v km 2,187 vozišče dobro urejeno
- je od km 2,187 do konca meje obdelave v km 4,800 slabo urejeno vozišče državne ceste (razpoke, kolesnice)
- je slabo urejena cestna razsvetljava
- so mejno urejene površine za pešce
- so mejno urejeni cestni priključki
- je mejno urejeno odvodnjavanje
- je mejno urejena prometna signalizacija in prometna oprema

Državna cesta poteka po ravninskem terenu. Od krožišča na koncu naselja Ključarovci do priključka Šalinci v km 2,561,97 ni urejenih površin za kolesarje. Od priključka Šalinci do naselja Noršinci v km 2,970,14 je urejena mešana površina za pešce in kolesarje, ki je ločena od vozišča. V naselju Noršinci so kolesarji vodeni po pločniku na levi strani vozišča samo za smer Ljutomer Ključarovci. Širina pločnika za ločene pasove za pešce in kolesarje ni zadostna. Od začetka naselja Ljutomer do meje obdelave v km 4,800 so kolesarji in pešci vodeni po mešani površini za pešce in kolesarje. V smeri Ključarovci Ljutomer so skozi naselje Noršinci vodeni po vozišču.
V naselju Noršinci se od km 3,350 do km 3,500 nahaja par avtobusnih postajališč, ki sta mejno urejeni.

Kombinacija slabo urejenih kolesarskih in peš povezav, slabo urejene voziščne konstrukcije, mejno urejene cestne razsvetljave, mejno urejenega para avtobusnih postajališč, mejno urejene prometne signalizacije in prometne opreme, neustrezno urejenih cestnih priključkov, ne zagotavljajo ustreznega nivoja prometne varnosti na tangiranem območju.
Ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje in ponudba je skladna s formalnimi zahtevami za postopek javnega naročanja, vendar bistveno presega ocenjeno vrednost naročila oz. presega naročnikova zagotovljena sredstva.
Naročnik bo skladno s Poročilom o pregledu in oceni ponudb predhodnega postopka z dne 4.3.2019 izvedel nov postopek oddaje JN in sicer konkurenčni postopek s pogajanji, na podlagi B točke 1. odstavka 44. člena ZJN-3

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN004042/2019-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 12.06.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
11.06.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
PNG projekt nizke gradnje Ljubljana, d.o.o.
Komanova ulica 17
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 85.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 130.585,40 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.06.2019