Dosje javnega naročila 004480/2019
Naročnik: OBČINA DOMŽALE, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale
Storitve: IZVAJANJE STORITEV STROKOVNEGA NADZORA PRI OBNOVI KOPALIŠČA DOMŽALE
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004480/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.06.2019
JN004480/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004480/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA DOMŽALE
Ljubljanska cesta 69
1230
SI
Domžale
Slovenija
Oddelek za investicije, Sonja Spruk
sonja.spruk@domzale.si
+386 17220120
+386 17211736

Internetni naslovi
http://www.domzale.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/313404/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10865
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZVAJANJE STORITEV STROKOVNEGA NADZORA PRI OBNOVI KOPALIŠČA DOMŽALE
Referenčna številka dokumenta: 4301-19/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Obstoječe zunanje kopališče v Domžalah je dotrajano in zastarelo, zato ga želi investitor (Občina Domžale) prenoviti. Predmet razpisa je izvajanje storitev strokovnega nadzora nad deli. Izvajalec bo skrbel, da bo objekt pravočasno in kvalitetno zgrajen in v predpisanem roku predan v uporabo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71520000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kopališka cesta 4, 1230 Domžale
II.2.4 Opis javnega naročila
Obstoječe zunanje kopališče v Domžalah je dotrajano in zastarelo, zato ga želi investitor (Občina Domžale) prenoviti. Predmet razpisa je izvajanje storitev strokovnega nadzora nad deli. Izvajalec bo skrbel, da bo objekt pravočasno in kvalitetno zgrajen in v predpisanem roku predan v uporabo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 11
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.07.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.07.2019   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.07.2019   09:00

Dodatne informacije:
PZI dokumentacija za Obnovo kopališča Domžale je objavljena na spletni strani Občine Domžale.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.07.2019   07:08
VPRAŠANJE
Ali so obrazci referenc lahko že podpisane reference prejšnjih razpisov z vsemi ključnimi podatki kot v vaših referencah. Hvala za odgovor

ODGOVOR
Da, obrazci referenc so lahko že podpisane reference prejšnjih razpisov, v kolikor vsebujejo vse ključne podatke oz zahteve iz naših razpisnih obrazcev.Datum objave: 05.07.2019   07:01
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za pojasnilo zakaj pri zahtevanih referencah kadra omejuje referenčno obdobje. Kateri člen veljavnega zakona o javnem naročanju narekuje takšno postopanje?

ODGOVOR

b. točka 8. odstavka 77. člena ZJN-3.


Datum objave: 05.07.2019   07:05
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da v okviru zahtev vezanih na izkazovanje kadrovske sposobnosti pri vseh zahtevanih nadzornikih - vodja nadzora s področja gradbeništva, vodja nadzora za področje strojništva in vodja nadzora za področje elektrotehnike ustrezno razširi zahtevo in sicer da imajo imenovani kadri naziv PI (pooblaščeni inženir) ali NI (nadzorni inženir), kot bilo glede navedene problematike podano tudi stališče oz. tolmačenje IZS in sicer, da je lahko vodja nadzora tako inženir z oznako PI kot tudi tisti, ki ima oznako NI (http://www.izs.si/izpostavljena-novica/odgovori-ministra-jureta-lebnana-vprasanja-o-nadzornih-inzenirjih-2446/).
V nasprotnem primeru bomo, zaradi diskriminatornega pristopa, na razpisno dokumentacijo vložili revizijski zahtevek.


ODGOVOR
Prvi odstavek segmenta 1.5.2.3. Tehnična in strokovna sposobnost / Kadrovske sposobnosti se spremeni in po novem glasi:

Kadrovske sposobnosti
Ponudnik mora zaposlovati ali imeti pogodbene odnose s subjektom, ki bo opravljal funkcijo vodje nadzora, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- opravljen mora imeti strokovni izpit za odgovornega nadzornika s področja gradbeništva in biti vpisan v Imenik pooblaščenih inženirjev (poklicni naziv PI ali NI) del pri IZS ali, ter
- je v obdobju zadnjih 5 let od objave razpisa opravljal to funkcijo oz. funkcijo odgovornega nadzornika pri izvedbi gradbeno obrtniških in inštalacijskih del na vsaj dveh gradnjah objektov visoke gradnje, vrednih vsaj 2,5 mio EUR brez DDV.

Ponudnik mora zaposlovati ali imeti pogodbene odnose s subjektom, ki bo opravljal funkcijo vodje nadzora za področje strojništva, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- opravljen mora imeti strokovni izpit za odgovornega nadzornika s področja strojništva in biti vpisan v Imenik pooblaščenih inženirjev (poklicni naziv PI ali NI) del pri IZS,
- je v obdobju zadnjih 5 let od objave razpisa opravljal to funkcijo oz. funkcijo odgovornega nadzornika s področja strojništva na vsaj dveh gradnjah objektov visoke gradnje, vrednih vsaj 2,5 mio EUR brez DDV.

Ponudnik mora zaposlovati ali imeti pogodbene odnose s subjektom, ki bo opravljal funkcijo vodje nadzora za področje elektrotehnike, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- opravljen mora imeti strokovni izpit za odgovornega nadzornika s področja elektrotehnike in biti vpisan v Imenik pooblaščenih inženirjev (poklicni naziv PI ali NI del pri IZS,
- je v obdobju zadnjih 5 let od objave razpisa opravljal to funkcijo oz. funkcijo odgovornega nadzornika področja elektrotehnike na vsaj dveh gradnjah objektov visoke gradnje, vrednih vsaj 2,5 mio EUR brez DDVDatum objave: 05.07.2019   07:08
VPRAŠANJE
KOLIKŠNA JE OCENJENA VREDNOST RAZPISANIH STORITEV IN KOLIKŠNA JE VREDNOST OBNOVITVENIH DEL KOPALIŠČA DOMŽALE.

Hvala za odgovor

ODGOVOR
Ocenjena vrednost razpisanih storitev je 64.800,00 brez DDV.
Vrednost gradbenih del po IP znaša 3.240.000,00 brez DDV.Datum objave: 05.07.2019   07:11
VPRAŠANJE
Ali morajo zahtevani kadri imeti po dve referenci in je vsaka od njih v višini vsaj 2,5 mio EUR brez DDV (vrednost za GOI dela) ali je mišljeno, da dve referenci skupaj znašata vsaj 2,5 mio EUR brez DDV (vrednost za GOI dela).

ODGOVOR
Zahtevani kadri morajo imeti po dve referenci in je vsaka od njih v višini vsaj 2,5 mio EUR brez DDV (vrednost za GOI dela).