Dosje javnega naročila 004407/2019
Naročnik: SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Blago: Namizna računalniška oprema
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 997.199,94 EUR

JN004407/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.06.2019
JN004407/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.08.2019
JN004407/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.11.2019
JN004407/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 07.01.2020
JN004407/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.02.2020
JN004407/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 17.02.2020
JN004407/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 17.02.2020
JN004407/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 17.02.2020
JN004407/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 17.02.2020
JN004407/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 17.02.2020
JN004407/2019-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 17.02.2020
JN004407/2019-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 17.02.2020
JN004407/2019-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 17.02.2020
JN004407/2019-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 17.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004407/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 120-293509
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Alenka Weissenbach
alenka.weissenbach@slo-zeleznice.si
+386 12914587
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/
http://www.slo-zeleznice.si/
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
alenka.weissenbach@slo-zeleznice.si
+386 12914587

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/
http://www.slo-zeleznice.si/
Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
alenka.weissenbach@slo-zeleznice.si
+386 12914587

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/
http://www.slo-zeleznice.si/
Slovenske železnice - Potniški promet, družba za opravljanje prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
alenka.weissenbach@slo-zeleznice.si
+386 12914587

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/
http://www.slo-zeleznice.si/
SŽ-ŽIP, storitve, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
alenka.weissenbach@slo-zeleznice.si
+386 12914587

Internetni naslovi
http://www.sz-zip.si
http://www.sz-zip.si
SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
alenka.weissenbach@slo-zeleznice.si
+386 12914587

Internetni naslovi
http://www.sz-vit.si
http://www.sz-vit.si
PROMETNI INSTITUT LJUBLJANA d.o.o. za področje raziskovalne in informativne dejavnosti ter izdelavo predinvesticijskih in investicijskih programov, Ljubljana, Kolodvorska 11
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
alenka.weissenbach@slo-zeleznice.si
+386 12914587

Internetni naslovi
http://www.prometni-institut.si
http://www.prometni-institut.si
FERSPED, mednarodna špedicija, d.o.o.
Parmova ulica 37
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
alenka.weissenbach@slo-zeleznice.si
+386 12914587

Internetni naslovi
http://www.fersped.si
http://www.fersped.si
SŽ - ŽELEZNIŠKO GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA d.d.
Ob zeleni jami 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
alenka.weissenbach@slo-zeleznice.si
+386 12914587

Internetni naslovi
http://www.sz-zgp.si
http://www.sz-zgp.si
KAMNOLOM VERD Podjetje za proizvodnjo kamnitih agregatov, d.o.o.
Verd 145
1360
SI
Vrhnika
Slovenija
alenka.weissenbach@slo-zeleznice.si
+386 12914587

Internetni naslovi
http://www.kamnolom-verd.si
http://www.kamnolom-verd.si
VV-LOG, špedicija in transport, d.o.o.
Ankaranska cesta 5B
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
alenka.weissenbach@slo-zeleznice.si
+386 12914587

Internetni naslovi
http://www.vv-log.com
http://www.vv-log.com
I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/313420/RD_-_Namizna_računalniška_oprema_2019.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10679
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Namizna računalniška oprema
Referenčna številka dokumenta: 80/2019/23
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30213000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Namizna računalniška oprema
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30213000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Namizna računalniška oprema
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.08.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.08.2019   12:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.07.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.07.2019   20:18
VPRAŠANJE
Vprašanje 1:
Med izločilnimi kriteriji zahtevate da vsa ponujena oprema usterza »Tehničnim smernicam TSG-N-002-2013.
Namreč te smernice se prvenstveno uporabljajo v gradbeništvu za izvedbo nizkonapetnosnih električnih instalacij in je na tem mestu ta zahteva povsem brezpredmetna ( http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev_objektov/tsg_N_002_2013_nizkonapetosne_el_instalacije.pdf ).
Vsa IKT oprema priznanih globalnih proizvajalcev, ki se trži na trgih Evropske unije (in tudi Slovenije), namreč povsem ustreza drugim bolj ustreznim standardom, ki so predpisani za to področje in se jih da dokazovati z razpoložljivimi in jasno definiranim standardi oziroma certifikati.
Na kakšen način oziroma s čim naj dokazujemo, da bo ponujena oprema ustrezala Tehničnim smernicam TSG-N-002-2013, ki spada med izločilne kriterije?

Vprašanje 2:
V splošnih pogojih zahtevate, da vam mora izvajalec dostaviti originalne zagonske slike proizvajalca na ustrezno velikih USB ključih, za vsak tip opreme v 6 (šestih) kopijah in ob vsakršni spremembi še šest novih ponovno. Zdaj imajo vsi resni proizvajalci vzpostavljene ustrezna portale, ki so po večini odprti in lahko dostopa do njih praktično vsak. Na njih je strukturirano po vrstah opreme in po operacijskih sistemih na voljo vedno zadnja verzija vseh gonilnikov oziroma tako imenovanih slik ali zbirk gonilnikov za željeni tip ali vrsto operacijskega sistema.
Ali se lahko ta zahteva spremeni v toliko, da izvajalec omogoči naročniku ustrezna dostope oziroma povezave do teh portalov in ga poduči kako se do željenih vsebin lahko pride kar je bolj uporabno in bolj sprejemljivo za obe strani in bolj v duhu sedanjega časa?

Vprašanje 3:
Enako zahtevate, da bo moral izbrani ponudnik prilagati tiskana navodila za uporabo končnim uporabnikov. Ta zahteva je preživeta in tudi te stvari so v teh časih že na voljo v elektronski obliki na javno odprtih spletnih straneh proizvajalcev oziroma se jih lahko namesti na namizje računalnika ob pripravi za končnega uporabnika. Tako je ta priročnik predvsem zaradi dolžine, ki obsega več deset strani veliko bolj prijazno uporabljati v elektronski obliki predvsem iskanje željenih vsebin. Papirna oblika je preživeta in v večini primerov se ta papir v praksi zavrže, kar ni ravno skladno z smernicami zelenega naročanja.
Ali bo naročnik razmislil v tej smeri in to zahtevo spremenil v bolj življenjsko in času primerno (zeleno naročanje)?

Vprašanje 4:
Pri namiznih računalnikih zahtevate, da je obvezno priložen podaljševalni USB-C kabel dolžine 1m.
Predpostavimo, da je cena brez DDV za en tak kabel 5,00 EUR. Vi skupno kupujete 965 kosov namiznih računalnikov, kjer mora biti obvezno priložen tak kabel. To v denarju pomeni 965 x 5 = 4.825,00 EUR za nekaj kar bo v praksi potrebovalo morda največ 20% uporabnikov ali pa še toliko ne. Prosimo, da razmislite o smiselnosti te zahteve in njeni dejanski uporabi v praksi USB-C konektorje imajo v večini najdražji mobilni telefoni, ki pa si jih večina vaših zaposlenih ne more privoščiti ...

Pri opremi pod točkama »Zaslon LCD 24v povezavi z Mini PC« (955 kosov) in »Zaslon LCD 27v povezavi z Mini PC« (20 kosov) zahtevate, da se obvezno ponudijo taki monitorji, ki imajo standardno vgrajeno (dokaj drago 1080p) spletno kamero in integrirane ali priložene zvočnike. Teh monitorjev kupujete skupno 975 kosov. Ali ste morda razmislili, da bo res vsak vaš uporabnik aktiven uporavnik spletnih videokonferenc in da bo to recimo v neki pisarni hkrati (na priloženih ali integriranih zvočnikih) to uporabljalo vseh 975 uporabnikov? Težko si predstavljamo zakaj morajo k vsakemu monitorju biti priloženi zvočniki, ker so v praksi povsem neuporabni. V praksi so veliko bolj uporabne slušalke z mikrofonom, ki se jih pač nabavi tisim, ki jih res potrebujejo. Recimo, da je cena enega kompleta okoli 15,00 EUR x 1000 kosov = 15.000,00 EUR (prišteli smo še 25 kosov zvočnikov iz sklopa 27colskih 4k UHD montiorjev). Če pa k temu prištejemo še spletno kamero z resolucijo 1080p in prekrivalom zaslonke potem je dobra cene za tako kamero lahko med 60 in 80 EUR za tako količino. Bodimo milostni in recimo 60,00 EUR x 975 = 58.500,00 EUR za nekaj, kar se ne bo uporabljalo oziroma nikakor ne v tako velikem številu. Sploh pa se ne dotikamo spletnih kamer s podporo za Windows Hello, ki jih iščete pri 27colskih monitorjih iz te skupine. Te kamere so še dražje. Verjetno se ne zavedate, da gre pri tem za zbiranje biometričnih podatkov vaših uporabnikov in vzpostavitev celovitega sistema za identifikacijo, ki bo tudi skladen z varovanjem osebnih podatkov. Pozivamo vas, da o tej zahtevi resno zamislite in obe vrsti monitorjev odstranite iz razpisa oziroma zahteve spremenite v toliko, da bodo v sklopu realnih potreb vaših uporabnikov, saj s tem prihranite znatna sredstva. Samo na teh kamerah in zvočnikih boste zapravili 73.500,00 EUR za nekaj, kar se ne bo uporabljalo. Prištejmo sem še USB-C podaljševalne kable in pridemo do zneska 78.325,00 EUR.
Kakovostne slušalke z mikrofonom priznanega proizvajalca se dobi v rangu 10 EUR za kos brez DDV.
Prosimo, da razmislite in vaše zahteve postavite na realne temelje in iz tehničnih zahtev pri vseh monitorjih umaknete vse spletne kamere in zvočnike. Tako boste prihranili več kot 75.000 EUR. Potem pa lahko po dejanskih potrebah nabavite komplete bolj praktičnih slušalk za tiste, ki to dejansko potrebujejo. Teh pa seveda ne bo tisoč.
Konec koncev, s takimi nerealnimi tehničnimi zahtevami tudi zapirate razpisne pogoje na določene proizvajalce, kar ni skladno s pozitivno zakonodajo s področje javnega naročanja.


ODGOVOR

Spoštovani!

Ad1) Navedene tehnične smernice so izhodišče za vse standarde, ki jih boste navedli kot dokazilo.
Ad2) Ne. Programska oprema je specifična.
Ad3) Da, navodila so lahko v elektronski obliki.
Ad4) Ne. Pričakovana doba uporabe opreme je vsaj 5 let. Glede na globalno unifikacijo priključkov in prehod na interaktivno izobraževanje mora biti oprema ustrezna.

Lep pozdrav!