Dosje javnega naročila 004297/2019
Naročnik: OBČINA SOLČAVA, Solčava 29, 3335 Solčava
Gradnje: Plaz LC234031 Vrlovc Perk Ručnik
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 407.488,41 EUR

JN004297/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.06.2019
JN004297/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.07.2019
JN004297/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.08.2019
JN004297/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004297/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA SOLČAVA
Solčava 29
3335
SI
Solčava
Slovenija
obcina@solcava.si
+386 38392750
+386 38392755

Internetni naslovi
http://www.solcava.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.solcava.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10699
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Plaz LC234031 Vrlovc Perk Ručnik
Referenčna številka dokumenta: 434-0003/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rekonstrukcija ceste obsega:
- ureditev bankin,
- sanacija usada,
- sanacije uničenega spodnjega ustroja,
- ureditev zgornjega makadamskega ustroja
- ureditev odvodnjavanja (jarki, prepusti,)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Rekonstrukcija ceste obsega:
- ureditev bankin,
- sanacija usada,
- sanacije uničenega spodnjega ustroja,
- ureditev zgornjega makadamskega ustroja
- ureditev odvodnjavanja (jarki, prepusti,)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.06.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.06.2019   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.06.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.06.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.06.2019   13:04
VPRAŠANJE
Prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe za 2 delovni dni vsaj do ponedeljka 01.07.2019, saj bo na račun praznika 25.06. veliko podjetij na kolektivnih dopustih v ponedeljek.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

ODGOVOR
Zaradi možnosti dodelitve sofinancerskih sredstev, mora naročnik izbor izvajalca v najkrajšem možnem času javiti MOP.
Glede na obsežnost popisa del ter zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila naročnik meni, da je rok primeren in ga ne bo podaljševal.
Datum objave: 24.06.2019   12:23
VPRAŠANJE
Prosim za objavo karakterističnega prereza predvidenega opornega zidu oz. kamnite zložbe.

ODGOVOR
Dokument je dosegljiv na spletni strani naročnika.