Dosje javnega naročila 004417/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ, Jesenkova ulica 3, 1000 Ljubljana
Gradnje: PRENOVA PROSTOROV ZA OBISKE V ZPKZ MARIBOR 2. FAZA
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 904.402,78 EUR

JN004417/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.06.2019
JN004417/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.08.2019
JN004417/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.09.2019
JN004417/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.09.2019
JN004417/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 21.11.2019
JN004417/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 21.11.2019
JN004417/2019-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 21.02.2020
JN004417/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 26.02.2020
JN004417/2019-Q03 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 13.03.2020
JN004417/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 16.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004417/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 120-292950

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ
Jesenkova ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Maja Milošič
gp.ursiks@gov.si
+386 13005687

Internetni naslovi
http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/ursiks_organ_v_sestavi/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www2.gov.si/mp/uiks/jnuiks.nsf

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10680
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PRENOVA PROSTOROV ZA OBISKE V ZPKZ MARIBOR 2. FAZA
Referenčna številka dokumenta: 430-37/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je druga faza obnove prostorov za obiske v Zavodu za prestajanje kazni zapora Maribor, Vošnjakova 16, 2000 Maribor
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
45310000
45440000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor, Vošnjakova 16, 2000 Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je druga faza obnove prostorov za obiske v ZPKZ Maribor, in sicer se bo ločil upravni del objekta, del objekta za obiskovalce in del objekta za zaprte osebe. Dela se izvajajo skladno s projektno dokumentacijo št. 1701-2, iz junija 2018, ki jo je izdelalo podjetje Projektivni biro 91 d.o.o., Sodna ulica 25, 2000 Maribor.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.07.2019   10:30
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.07.2019   11:00
Kraj: informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.07.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ
Jesenkova ulica 3
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.