Dosje javnega naročila 004468/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA CELJE, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
Blago: Dobava električne energije z deležem električne energije iz obnovljivih virov in/ali soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom v letih 2020 do 2023
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.266.863,51 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN004468/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.06.2019
JN004468/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.08.2019
JN004468/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.09.2019
JN004468/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.01.2020
JN004468/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 08.01.2020
JN004468/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 08.01.2020
JN004468/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 14.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004468/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 122-297912
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA CELJE
Trg celjskih knezov 9
3000
SI
Celje
Slovenija
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Tanja Četina
tanja.cetina@celje.si
+386 34265640

Internetni naslovi
http://moc.celje.si/

OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE
Muzejski trg 1A
3000
SI
Celje
Slovenija
tjasa.dovgan@knjiznica-celje.si
+386 34261708

Internetni naslovi
http://www.knjiznica-celje.si

MESTNA OBČINA CELJE KRAJEVNA SKUPNOST ALJAŽEV HRIB
Teharska cesta 2A
3000
SI
Celje
Slovenija
joze.krulec@celje.si
+386 34265670

Internetni naslovi
http://moc.celje.si/

MESTNA OBČINA CELJE KRAJEVNA SKUPNOST TRNOVLJE
Trnoveljska cesta 82
3000
SI
Celje
Slovenija
joze.krulec@celje.si
+386 34265670

Internetni naslovi
http://moc.celje.si/

MESTNA OBČINA CELJE MESTNA ČETRT CENTER
Gledališka ulica 2
3000
SI
Celje
Slovenija
joze.krulec@celje.si
+386 34265670

Internetni naslovi
http://moc.celje.si/

MESTNA OBČINA CELJE MESTNA ČETRT DOLGO POLJE
Brodarjeva ulica 4
3000
SI
Celje
Slovenija
joze.krulec@celje.si
+386 34265670

Internetni naslovi
http://moc.celje.si/

MESTNA OBČINA CELJE MESTNA ČETRT KAJUH
Malgajeva ulica 4
3000
SI
Celje
Slovenija
joze.krulec@celje.si
+386 34265670

Internetni naslovi
http://moc.celje.si/

MESTNA OBČINA CELJE MESTNA ČETRT SLAVKO ŠLANDER
Čopova ulica 25
3000
SI
Celje
Slovenija
joze.krulec@celje.si
+386 34265670

Internetni naslovi
http://moc.celje.si/

MESTNA OBČINA CELJE KRAJEVNA SKUPNOST TEHARJE
Teharje 56
3221
SI
Teharje
Slovenija
joze.krulec@celje.si
+386 34265670

Internetni naslovi
http://moc.celje.si/

MESTNA OBČINA CELJE MESTNA ČETRT DEČKOVO NASELJE
Ulica bratov Vošnjakov 1
3000
SI
Celje
Slovenija
joze.krulec@celje.si
+386 34265670

Internetni naslovi
http://moc.celje.si/

MESTNA OBČINA CELJE MESTNA ČETRT NOVA VAS
Ulica bratov Vošnjakov 1
3000
SI
Celje
Slovenija
joze.krulec@celje.si
+386 34265670

Internetni naslovi
http://moc.celje.si/

MESTNA OBČINA CELJE MESTNA ČETRT HUDINJA
Ulica Frankolovskih žrtev 17A
3000
SI
Celje
Slovenija
joze.krulec@celje.si
+386 34265670

Internetni naslovi
http://moc.celje.si/

MESTNA OBČINA CELJE MESTNA ČETRT LAVA
Iršičeva ulica 2A
3000
SI
Celje
Slovenija
joze.krulec@celje.si
+386 34265670

Internetni naslovi
http://moc.celje.si/

MESTNA OBČINA CELJE MESTNA ČETRT GABERJE
Kidričeva ulica 3
3000
SI
Celje
Slovenija
joze.krulec@celje.si
+386 34265670

Internetni naslovi
http://moc.celje.si/

MESTNA OBČINA CELJE KRAJEVNA SKUPNOST OSTROŽNO
Cesta na Ostrožno 90
3000
SI
Celje
Slovenija
joze.krulec@celje.si
+386 34265670

Internetni naslovi
http://moc.celje.si/

MESTNA OBČINA CELJE KRAJEVNA SKUPNOST LJUBEČNA
Kocbekova cesta 45
3202
SI
Ljubečna
Slovenija
joze.krulec@celje.si
+386 34265670

Internetni naslovi
http://moc.celje.si/

MESTNA OBČINA CELJE KRAJEVNA SKUPNOST ŠKOFJA VAS
Škofja vas 38
3211
SI
Škofja vas
Slovenija
joze.krulec@celje.si
+386 34265670

Internetni naslovi
http://moc.celje.si/

MESTNA OBČINA CELJE KRAJEVNA SKUPNOST POD GRADOM
Zagrad 90
3000
SI
Celje
Slovenija
joze.krulec@celje.si
+386 34265670

Internetni naslovi
http://moc.celje.si/

MESTNA OBČINA CELJE KRAJEVNA SKUPNOST MEDLOG
Babno 3A
3000
SI
Celje
Slovenija
joze.krulec@celje.si
+386 34265670

Internetni naslovi
http://moc.celje.si/

MESTNA OBČINA CELJE KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI
Šmartno v Rožni dolini 5
3201
SI
Šmartno v Rožni dolini
Slovenija
joze.krulec@celje.si
+386 34265670

Internetni naslovi
http://moc.celje.si/

MESTNA OBČINA CELJE MESTNA ČETRT SAVINJA
Ljubljanska cesta 27
3000
SI
Celje
Slovenija
joze.krulec@celje.si
+386 34265670

Internetni naslovi
http://moc.celje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://moc.celje.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10577
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava električne energije z deležem električne energije iz obnovljivih virov in/ali soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom v letih 2020 do 2023
Referenčna številka dokumenta: 4305-15/2019 (JN-1/2019-B)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava električne energije z deležem električne energije iz obnovljivih virov in/ali soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom v letih 2020 do 2023
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: CELJE
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava električne energije z deležem električne energije iz obnovljivih virov in/ali soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom v letih 2020 do 2023
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2020
Konec: 31.12.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 5
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.07.2019   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.07.2019   11:01
Kraj: aplikacija e-JN / odpiranje finančnega zavarovanja za resnost ponudb je isti dan, 24.7.2019, ob 11:15 uri, na sedežu Mestne občine Celje, in sicer v sejni sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.07.2019   10:00

Dodatne informacije:
Ponudnik lahko od naročnika zahteva pojasnila razpisne dokumentacije tako, da vprašanje postavi preko Portala javnih naročil Uradnega lista (www.enarocanje.si). Odgovori in pojasnila bodo objavljeni na Portalu javnih naročil in so sestavni del razpisne dokumentacije.

Zavarovanje za resnost ponudbe so ponudniki dolžni predložiti do roka za oddajo ponudb v ustrezno opremljeni ovojnici z oznako javnega naročila, pošiljatelja in navedbo »ne-odpiraj« (obrazec Obr_0).
Ponudniki oddajo ovojnice s finančnim zavarovanjem (le) v glavno pisarno Mestne občine Celje na naslovu Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA CELJE
Trg celjskih knezov 9
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.07.2019   09:32
VPRAŠANJE
Spoštovani!
T7_MERILA ZA IZBOR, 2.odst. 711 IZBOR PONUDNIKA,2.odst. omenjate obdobje 2020-2024, razpisn pa je za obdobje od 2020-2023.Za katero obdobje torej gre?Hvala

ODGOVOR
V 7. točki Navodil, v 2. odstavku, na strani 16, je pomotoma napačno navedeno leto 2024. Okvirni sporazum se sklepa za 4 leta, to je za leta: 2020, 2021, 2022 in 2023, torej za obdobje od 1.1.2020 do 31.12.2023.

Pomotna navedba "2024" se na vseh mestih nadomesti z letom "2023".Datum objave: 04.07.2019   11:17
VPRAŠANJE
Kako je s ceno iz okvirnega sporazuma, za naslednjo obdobje ali mora biti enaka oz. manjša?
V kolikor odstopimo od okvirnega sporazuma, ali se vnovči zavarovanje za resnost ponudbe

ODGOVOR
Cene, ki jih bodo ponudniki navedli v ponudbi, bodo podlaga za sklenitev okvirnega sporazuma. Naročnik bo odprl konkurenco med strankami okvirnega sporazuma in jih pozval k ponudbam za naslednje obdobje v primeru spremenjenih razmer na trgu električne energije to je v kolikor bo prišlo do znižanja cen električne energije (ali v drugih primerih). Ponudniki na svojo ceno iz okvirnega sporazuma niso vezani v smislu, da mora biti cena ob naslednjih povpraševanjih enaka ali nižja kot v prvotni ponudbi, bo pa to logično pričakovanje, saj bodo k novim ponudbam pozvani v primeru, ko bodo cene na trgu nižje.

V razpisni dokumentaciji ni predvideno, da se v primeru odstopa od sklenjenega okvirnega sporazuma vnovči finančno zavarovanje za resnost ponudbe.